Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageAnna lider av en mycket ovanlig sjukdom som gör att hon inte utvecklas som andra barn. Men istället för att acceptera den dystra prognos dottern fick hemma i Danmark har Annas föräldrar valt att söka hjälp på Feuerstein-Institutet i Jerusalem. Här arbetar man efter devisen att alla kan lära sig mer.

Att få utvecklas till sin fulla potential
Av Noomi Berlinger-Stahl

Anna har rest mer än de flesta barn i sin ålder. I Israel var hon första gången för två år sedan när hon var åtta år, på en nio veckor lång vistelse. Och snart reser Anna åter till Jerusalem för att stanna i ett par månader.

Annars bor Anna i Danmark med mamma, pappa och lillasyster, men hon är född i Kina. Anna är adopterad. Hon har en mycket ovanlig sjukdom, Potocki-Lupskis syndrom, som gör att hon inte utvecklas i samma takt som andra barn. Annas muskulatur runt munnen är svag och hon har svårt att äta, hon är lätt utvecklingsstörd och autistisk. När Anna var liten varnades hennes föräldrar att prognosen för hennes fortsatta utveckling var mycket begränsad. Det var inte lätt att leva med Anna. Det var svårt att förstå vad hon sa och när hon blev frustrerad av någon misskommunikation blev hon lätt ifrån sig och grät okontrollerat, eller blev arg och tog till knytnävarna mot sin lillasyster. Men Anette och Thomas Kaae-Bödker accepterade inte Annas prognos. Genom föräldrar till barn i liknande situation hörde familjen talas om Feuerstein-Institutet i Jerusalem och efter att ha undersökt programmet beslöt de sig att starta en insamling för att kunna åka med Anna på en intensivkurs.

Feurstein på danska
De första veckorna på Feuerstein Institutet ägnades åt en grundlig kartläggning. Vad kunde Anna och vad kunde hon inte? Enligt den metodologi Feuerstein utvecklat måste man först identifiera elevens inlärningsmekanism genom att förstå det sätt på vilket individen samlar in information och vilka led i den processen som är svaga. Därefter övergår man till att undersöka hur eleven bearbetar information och löser uppgifter och problem. Slutligen fingranskar man hur eleven kommunicerar sina svar. När lärarna har skaffat sig en detaljerad uppfattning om elevens förmåga börjar själva träningen. Inlärningen sker via så kallad mediering; det vill säga en lärare, förälder eller annan vuxen arbetar i par med sin elev som en sorts ”översättare”. Den som medierar ser till att eleven helt och fullt förstår uppgiften, och kan vid behov formulerar om uppgiften eller bryta ner den i mindre och mer hanterbara bitar. Detta görs tills dess uppgiften blir överskådlig och genomförbar för eleven. Om man till exempel visar en elev en bokstav och ber honom eller henne kopiera den, kan det vara en uppgift som är omöjlig att genomföra. Tänk er om någon visar er Mona Lisa och ber er måla av den. Om man däremot visar hur bokstaven är byggd, om man markerar dess början, slut och riktning så kan det räcka för att göra uppgiften genomförbar. Pedagogerna på Annas skola i Danmark för barn med speciella behov har blivit så imponerade av hennes framsteg att ytterligare fyra personer skickats därifrån på fortbildning i Feuerstein-metoden. Familjen har framträtt i dansk tv och press vilket lett till ytterligare intresse från andra institutioner och individer och kurser i Feuerstein-metoden erbjuds nu på danska.

Lugn och mognad

– Innan vi reste blev Anna lätt ifrån sig. Nu kan jag gå och sätta på tvättmaskinen medan Anna och Ida leker, utan att det slutar med slagsmål. Nu kan vi leva som en vanlig familj.
Under sin vistelse i Jerusalem gjorde Anna mycket stora framsteg. Hon började rita, hon lärde sig sortera former, hon lärde sig att tala i telefon, skriva bokstäver och genomföra allt mer komplicerade uppgifter. För familjen Kaae-Bödker är det dock inte dessa framsteg som de mest gläder sig åt. Anna har inte bara nya färdigheter, hon har en ny mognad och ett större lugn. Hennes koncentrationsförmåga har ökat väsentligt och även hennes intresse och nyfikenhet inför omvärlden

– Innan vi reste blev Anna lätt ifrån sig. Nu kan jag gå och sätta på tvättmaskinen medan Anna och Ida leker, utan att det slutar med slagsmål. Nu kan vi leva som en vanlig familj.

I tv-programmet om Anna säger mamma Anette till kameran i ett plågsamt uppriktigt ögonblick, innan den första resan till Israel, att det värsta som kan hända är att upplevelsen inte leder till någon ändring. I verkligheten blev det tvärtom, och den flicka som reste tillbaka till Danmark är inte samma Anna som anlände endast två månader tidigare.

Feuersteininstitutet arbetar inte bara med utvecklingsstörda barn. Samma metoder tillämpas för exempel hjärnskadade, offer för trafikolyckor, specialbegåvade barn, demenspatienter och invandrare. Institutet har 70 legitimerade undervisningscentrum i 26 länder. Läs mer på www.icelp.info och www.feuersteinscandinavia.com

Prof. Reuven Feuerstein (1912-2014) klinisk psykolog, född i Rumänien. Under andra världskriget flydde han och hjälpte till att smuggla judiska barn till Palestina, för att 1944 själv hamna i Tel Aviv. Han arbetade med invandrarbarn och märkte att IQ-tester inte var ett bra verktyg för att mäta deras intelligens. Reuven Feuerstein utvecklade egna utvärderingsmetoder för att kunna utveckla barnens kognitiva förmåga.

På 50- och 60-talen fortsatte Feuerstein sina akademiska studier vid universitet i Geneve och Paris. Under denna utvecklade han sin teori om Mediated Learning. Enligt honom får barn sin grundläggande tankeförmåga från sina föräldrar och syskon. I de fall det inte sker eller avbryts, saknar barnet en nödvändig förmåga som krävs för att det ska fungera på ett intelligent sätt.

Potocki-Lupskis syndrom
En medfödd kromosomavvikelse som innebär muskelslapphet, matningssvårigheter med dålig viktuppgång, sen utveckling, autistiska drag eller autism och olika typer av hjärtmissbildningar.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivetBankgiro 671-6609        SWISH 1234 21 8889        Förenade Israelinsamlingen

© Citera oss gärna - men ange källan!