Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Turistnytt

Menorah på Internet


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah - från och om Israel

3:96s7

Aktuellt för turister och invandrare


Nya resehandböcker, hotell mm på Internet och
allt om alija på en CD

Informativa engelsk-språkiga skrifter från Israel droppar regelbundet in på redaktionen. Eftersom många läsare, särskilt de som vill veta mer om landet före eller efter ett besök, kan vara intresserade att själva rekvirera dessa, listar vi här ett urval som kan rekommenderas på grund av sitt vederhäftiga innehåll...

Facts about Israel, utgiven av Israel Information Center 1995. 286 sidor. Kan rekvireras kostnadsfritt från Israels ambassad, informationsavdelningen, Box 14006, 10440 Stockholm.
Insiders Guide 1996 to the Arts, Culture, Educational Youth Programs and Sports in Israel, written and created by Lonny Darwin. Utgiven av Bank Hapoalim International Advertising and Public Relations Department, POB 27, Tel Aviv 61000 Israel. 74 sidor.
Michael’s the complete travellers guide - Jerusalem 1996 edition, utgiven av Inbal Travel Information Ltd., POB 1870, Ramat Gan 52117, Israel. 322 sidor. Kan beställas genom bokhandeln under intern. nr ISBN 965-228-115-5.
Jerusalem - Yad Vashem Magazine, vol. 2, June 1996. Utgiven av Yad Vashem - The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, POB 3477, Jerusalem 91034, Israel.

Turistinformation på Internet


Reseförmedlingsföretaget InTourNet’s Mediterranean Gateway får du fram på http://www.intournet.co.il med listor på hotell och gästhem, resebyråer, båthamnar, utflykter och reservationssystem.


Discover Aliya

Allomfattande information på diskett för Dig som funderar på att flytta till Israel för gott eller för en längre tid.

British Olim Society, en invandrarorganisation som hjälper brittiska, skandinaviska och tyska nykomlingar i Israel, har med stöd av Israel Discount Bank producerat en handbok som innehåller det mesta man bör veta om det land man kommer till och alla de bestämmelser som gäller. Handboken finns upplagd på en diskett som kan köras i en PC både under Windows och DOS.
Discover Aliya har skrivits av invandrare för invandrare och innehåller mycket användbar information på engelska under ca 80 huvudrubriker inkluderande adressuppgifter till olika myndigheter. Förmåner för nyinvandrare, skatter och skattelättnader, skolsystem, körkort, försäkringar, arbetsförmedlingar, till och med utseendet på en elräkning med översättning av den hebreiska texten är några exempel ur den rikhaltiga texten som gör denna diskett till ett värdefullt hjälpmedel och tar något av mystiken ur absorptionsprocessen i det nya hemlandet. Självkostnadspris kr 70/st inkl porto. Disketten kan rekvireras genom att sätta in beloppet på postgiro 454260-1, Förenade Israelinsamlingen. Märk talongen WZO-diskett. Leverans sker från WZO-Alijakontoret i Stockholm efter Sukkot.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.