Textlänkar finns längst nere på denna sida


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

TEKNIK OCH NÄRINGSLIVElektronik från Heliga Staden till Volvobilar
Namnet Jerusalem brukar inte förknippas med något så materiellt som högteknologi. Men faktum är att där finns ett antal tillverkare som är världsledande på sina områden. En av dessa är Intel Electronics i Jerusalem som nu landat en flerårig order från Bosch på processorchips för bilindustrin. Ordern är värd minst 1, 7 miljarder kronor per år och omfattar Intels Fab 8 processor som Bosch bygger in i sina komponenter för direktinsprutning, elektronisk tändstyrning och ABS-bromsar. Bosch säljer dessa till alla bättre biltillverkare, bl.a. Mercedes, Volvo, BMW, Cadillac, Ferrari och Porsche. Intels anläggning i Jerusalem sysselsätter 800 personer. Företaget äger i Israel också ett viktigt utvecklings- och forskningslaboratorium som ligger i Haifa samt en stor nybyggd fabrik för dator- och Internetprocessorer i staden Kiryat Gat 60 km söder om Tel Aviv.

Nytt israeliskt kodlås ger säkrare Internet-handel
Telia Handel har beställt tusentals exemplar av ett nytt intelligent kodlås för att skydda sig och sina egna återförsäljare mot intrång. Företagets eget behov ligger på mellan 12 000 och 23 000 sådana lås.
De nya programmerbara hårdvarulåset kallas MemoHASP och består av en kompakt adapter med intelligenta kretsar, som sticks in på PC:n mellan parallellporten och printern. Endast de fasta och godkända kunder som får en HASP från Telia Handel kan koppla upp sig mot Telia Handels egen e-handelssajt för att beställa varor. Därigenom blir det omöjligt för hackers att knäcka koder och idka piratköp. HASP kodlås har utvecklats av det israeliska företaget Aladdin Knowledge Systems. Telia Handel har utarbetat programvara för att verifiera dels att en HASP finns installerat i köparens dator, dels att användaren är godkänd för att utnyttja tjänsten. Varje MemoHASP-lås kostar ej mer än någon hundralapp och är därför ett av de billigaste systemen på marknaden som ger ett fullgott skydd mot fusk och intrång. MemoHASP kan också användas för att skydda programvaror och CD-ROM mot icke-auktoriserad access, användning och kopiering. Mer om Aladdin finns på www.aladdin.co.il. Svensk återförsäljare är Kordab i Växjö, www.hasp.nu

Israelisk låstillverkare blir svensk
Det meddelades i december att det svenska börsnoterade låsföretaget ASSA-Abloy har köpt 89 % av den börsnoterade israeliska lås- och säkerhetsdörrtillverkaren Mul-T-Lock Ltd. i Yavne. Mul-T-Lock omsätter ca 850 milj. kronor per år varav 40% går på export. Assa-Abloy gruppens omsättning 1999 uppgår till ca 10 miljarder kronor. Av intresse för köparen har bl.a. varit Multi-T-Locks högklassiga lås och låscylindrar samt företagets ansenliga försäljning i USA genom låssmeder och byggvaruhus. Multi-T-Locks hittillsvarande huvudägare och grundare Avraham Bahry ämnar använda köpeskillingen till nya industriella investeringar.

Syrisk naturgas till Israel?
Redan spekuleras det friskt vad ett fredsavtal mellan Syrien och Israel kan betyda för det israeliska näringslivet. Pessimisterna hänvisar till Syriens låga BNP per invånare, 1670 dollar per år mot Israels som är tio gånger högre. De tror inte att det går att exportera israeliska varor till Syrien för mer än 25-50 miljoner dollar årligen, trots att det i Syrien, som har 15 miljoner invånare, lär finnas 190 000 inkomsttagare som tjänar mer än 30 000 dollar. Optimisterna tror att exporten kan utvecklas till uppåt 1,5 miljarder dollar per år. Den skulle delvis kunna betalas med naturgas ur Syriens jättelika men hittills oexploaterade gasfyndigheter. För att transportera naturgasen måste nya rörledningar dras till och genom Libanon. Med denna gas tillsammans med Israels egna nyfunna naturgastillgångar utanför medelhavskusten samt den länge planerade gasledningen från Egypten skulle hela landets kraftbehov kunna tillgodoses utan kolimport.

Byggstart för Gazas hamn
i början av mars. Första etappen beräknas ta 20 månader att färdigställa. Den andra etappen har ännu inte börjat planeras eftersom finansiering saknas. Detta enligt handelstidningen Globes som citerar PA:s projektchef Dr. Ali Shaath.

Rekordhög export av dataprogram
Israels export 1999 av programvara nådde 17 miljarder kronor. Detta är 33 % mer än året innan. Det skapades 1000 nya jobb inom denna framgångsrika verksamhetsgren.

Rekordlåg inflation 1999
Statiska Centralbyrån i Israel rapporterar att inflationen för hela 1999 endast var 1,3%, den lägsta sedan 1967. Bränsle- och därmed energipriserna steg mest, medan priset på datorer sjönk med 25%. Arbetslösheten förblev hög, 9,2%, vilket motsvarar 218 000 utan jobb. Tillverkarna spår dock ökad försäljning och därmed högre sysselsättning under år 2000. Räntenivån beräknas falla kraftigt. Experter varnar för kraftiga statliga kostnadsökningar till följd av fredsavtalet med Syrien.

Banverket köper israeliskt till sitt rikstäckande optonät
Med hjälp av våglängdsmultiplexering kommer Banverket att väsentligt höja överföringsförmågan i sitt långdistansnät. Detta täcker hela landet, från Ystad i söder till riksgränsen i norr. Med ny utrustning som beställts från ECI-Telecom i Israel finns möjligheten f.n. att köra upp till 40 parallella datakanaler per fiber över mycket långa sträckor (70 mil). Varje kanal kan överföra 10 gigabit/s data, video och IP på sin egen optiska våglängd helt utan överhörning från övriga kanaler. Utrustningen kommer att installeras i triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö-Stockholm till att börja med. Banverket hyr idag ut bandbredd till teleoperatörer och bredbandsbolag samt till universitets- och högskolenätet Sunet, men andra företag som behöver snabb kommunikation mellan sina driftsställen är välkomna. Det kommer att vara möjligt att uppgradera detta system till 80 eller 160 kanaler per optofiber senare om behovet växer drastiskt.

 Banverkets beställning är värd ca 150 miljoner kronor på över en tre års period och avser ECI:s Luminet DWDM system med terminalutrustning, nyckelfärdigt med installation och igångsättning. Enligt Eva Karin Andersson, projektledare på Banverket Telenät i Borlänge, som Menorah talat med, valdes ECI över sina europeiska konkurrenter på grund av det bästa övervakningssystemet, som tillåter management av alla förbindelser i hela landet från en enda övervakningscentral. Dessutom var prestanda/prisrelationen attraktiv. Man har på Banverket redan utmärkta erfarenheter av den utrustning som köpts tidigare år från ECI. ECI Telecom Ltd är en av Israels största tillverkare av telekommunikationsutrustning och har en omsättning överstigande 10 miljarder kronor per år. Företagets utrustningar används i 145 länder. I Sverige representeras företaget av Holtek AB i Uppsala. Se även www.ecitele.com/index.htm

FTCTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.