Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Judiska symbolerMezuzan
Judiska symboler
Ewa Wymark

Budet att fästa en mezuza vid dörrposten till ett judiskt hem är lika viktigt som att använda tefillin och talit, bönesjal och böneremmar. Den judiske historieskrivaren Josefos som levde cirka 37-100 e v t beskriver seden som gammal och väletablerad.

Pergamentrullen, mezuzan, kan fästas direkt i en urholkning i dörrposten, men ofta finner man den i en vackert utsmyckad behållare. Ortodoxa judar placerar den vid ingången till varje rum, med undantag för badrum och toalett. Andra fäster den endast vid huvudingången. Enligt tradition ska mezuzan finnas vid alla judiska egendomar där ingången har två dörrposter och ett överstycke. Ordet betyder just dörrpost.

Oavsett utseende och placering är innehållet alltid detsamma. På pergamentrullen har en speciell skrivare, sofer, skrivit ned texterna ur 5 Mos 6:4-9 och 11:13-21. På utsidan skrivs de hebreiska bokstäverna shin, dalet och yod, som bildar ordet Shadai - den Allsmäktige. När pergamentrullen läggs i behållaren ska dessa synas, men ibland kan man finna att ett shin istället står skrivet på det skyddande höljet. Om en enda bokstav saknas i verserna är mezuzan obrukbar. För att ingen text ska nötas bort inspekteras den därför med jämna mellanrum.

Under medeltiden förekom försök att infoga fler bibelcitat där Guds beskydd över Israel omtalas, liksom namn på änglar. Att på det sättet se mezuzan som en skyddsamulett förkastades. En tradition från den tiden kvarstår dock; att bokstäverna på pergamentets utsida även står för Shomer Daltot Yisrael, d v s Bevararen av Israels portar.

Behållaren ska placeras vid den övre delen av höger dörrpost och gärna luta inåt. Troende judar rör vid, och kysser den när de passerar ingången och blir påminda om Guds närhet och budet att följa Toran utifrån budet i 5 Mos 6:4-9: "Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en … Dessa ord som jag i dag ger dig … [skall du skriva] på dörrposterna i ditt hus och på dina portar."

Ewa Wymark är frilansjournalist.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.