Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Israel vid 50

98-nr3s4

50 ÅR AV RÄDDNING

Av Dr Baruch Gur

En av de viktigaste lärdomarna som kan dras av Förintelsen, och ett ledmotiv under hela den judiska historien, det är att ingen jude någonsin skall överges när han är utsatt för fara. Med grundandet av staten Israel har denna princip upphöjts till nationell policy. Detta säger dr Baruch Gur som sedan 1997 är generaldirektör för Keren Hayesod i Jerusalem. Baruch Gur var själv med om att skriva ett av de mest ärorika kapitlen om undsättning av judar i modern tid när han i slutet av 1989 organiserade massutvandringen ur Sovjetunionen, en utvandring som fortsätter än idag. I denna artikel berör dr Gur några av Israels mest framstående räddningsoperationer under de gångna 50 åren.
Judarna i Israel har fått kämpa för sin oavhängighet och sin existens under de gångna 50 åren, men har trots detta varit beredda att riskera sina liv för att rädda sina hotade bröder och systrar i diasporan.


Denna komprimerade översikt tillåter mig inte att gå in i alla detaljer av varje aktion. Flera av dem är välkända, andra mindre kända eller redan glömda. Icke desto mindre visar de att principen om ömsesidigt ansvar inte är någon tom fras, den bildar grunden för varje räddningsoperation - stor eller liten. Några av dessa operationer är fortfarande sekretessbelagda. Artikeln behandlar ej den sedan 1989 helt legala utvandringen av judar från forna Sovjetunionen till Israel, men även denna handhas och finansieras av de organisationer där jag verkat och verkar, Jewish Agency resp. Keren Hayesod.

EUROPA
Redan före slutet av och direkt efter andra världskriget under åren 1944-1948 organiserades en stor underjordisk räddningsoperation i hela Europa för de överlevande från koncentrationslägren och kriget. Detta var delvis en spontan, delvis en organiserad aktion som utfördes av unga emissarier från det judiska Palestina (Yishuv) som smugglats in i ett krigshärjat Europa där många områden hade ockuperats av Sovjetunionen. Sett ur judiskt perspektiv var detta en måttstock på vårt folks ansvarskänsla. Många av de aktiva som reste runt i Europa på olika räddningsuppdrag var kanske omedvetna om att de var delaktiga i ett större nätverk som styrdes från Eretz Israel.

Allt arbete var illegalt, även de småskaliga försök som gjordes vid denna tid att smuggla ut sovjetjudar, bland vilka fanns en del sionistiska aktivister, via Balkan och Polen. Det fanns aktiva medlemmar av sionistiska ungdomsgrupper som flyttade runt Sovjetunionen under andra världskriget utan att lyckas lämna landet. Under 1946 kunde en lag om repatriering utnyttjas. Denna tillät judar av polsk härkomst i Sovjetunionen att återvända till Polen. Därmed kunde ungdomar från Netzach och Hashomer Hatza'ir (sionistiska ungdomsförbund) gemensamt rädda dem av deras medlemmar som fanns utspridda i Sovjetunionen, bl.a. i läger i Fjärran Östern och de asiatiska provinserna, genom att föra ut dem till Polen.
Fastän Palestina var målet så förhindrade den brittiska politiken flyktingarna att resa öppet och legalt till sin destination. Därför krävde räddningen och flykten av judar ur det krigshärjade Europa att människorna smugglades in i Palestina. Transporten gick oftast sjövägen på de bräckliga gamla skrov som emissarierna från Hagana och Mossad i hemlighet lyckades skaffa i medelhavshamnarna. Smugglingen av "illegala" blev till en katt-och-råtta lek mellan det mäktiga brittiska imperiet och den lilla judiska kolonin i Palestina. I stort lyckades britterna förebygga en massiv invandring. Koncentrationslägren på Cypern fylldes snabbt med flyktingar vilkas skepp hade kapats av engelsmännen. Då och då lyckades flyktingbåtar ta sig förbi den brittiska blockaden och det finns även lyckade exempel på invandring till fots genom Syrien och Libanon.

IRAK
Sommaren 1947 landade ett plan i Yavniel med judar som smugglats ut ur Irak. Under befrielsekriget 1948 växte farhågorna för judarnas öde i arabiska länder, i första hand då Irak. En ung irakisk-född medlem av kibbuts Magan Michael, Shlomo Hillel, sändes till Irak med falsk identitet för att organisera den irakiska judenhetens räddning. Han gjorde upp en plan att smuggla ut dem till Iran. Därifrån kunde de flygas till Israel. Hillel reste till Teheran på falskt pass. Under ett helt år organiserade han räddningen av hundratals ungdomar, de flesta sionister, som riskerade sina liv genom att gå illegalt över gränsen mellan Irak och Iran. Efter ett regimskifte i Bagdad kunde Hillel 1950 återvända till Irak för att förhandla med myndigheterna om vad som skulle komma att kallas Operation Ezra och Nehemia. Den tillät att judarna fördes ut ur Irak på legal väg. Inom ett och ett halvt år under 1950-51 flögs 104 000 irakiska judar till Israel, vilket var en av de största luftbroarna sedan andra världskriget. De fick lämna alla sina ägodelar bakom sig. Räddningen av de irakiska judarna, från det första planet till masstransporterna skildras i Hillels egen bok "Operation Babylon".

MAROCKO
1954 kom de marockanska judarnas svåra belägenhet i rampljuset. Kampen mellan muslimska nationalister och sultanen intensifierades under sommaren, vilket drabbade de marockanska judarna, speciellt i staden Fez. En pogrom bröt ut i staden Petit Jean. Ca 25 000 judar registrerades för utvandring till Israel. Uppmuntrad av den underjordiska sionistiska rörelsen började judarna i hela Marocko röra på sig. På vägen till Casablanca etablerades transitläger. Jewish Agency och Mossad började sedan att evakuera judar där till Israel.
I mitten av 1956 beordrade den marockanska regeringen stängningen av utvandringskontoret i Casablanca och utvisade Jewish Agencys representanter.
Genom detta fördröjdes utresan för flera tusen judar. Hemliga aktioner organiserades av Mossad och Jewish Agency för att smuggla ut dessa strandsatta judar via Spanien och Frankrike till Israel. Den mest tragiska händelsen i samband med detta inträffade när båten Egoz, på väg mellan Marocko och Spanien, förliste i januari 1962 och 23 judar omkom. (Deras stoft fördes med kungens tillstånd 30 år senare till Israel.)

PORT SAID
I oktober 1956 under Sinaikampanjen medan Israel tillsammans med Storbritannien och Frankrike kämpade mot Nasser i Sinai och kring Suezkanalen, tog sig ett räddningsteam under ledning av Lova Eliav sjövägen till Port Said för att smuggla ut judarna där och föra dem till Israel.


RUMÄNIEN
Under 1959 kom tusentals judar från Rumänien, inklusive medlemmar av den förbjudna sionistiska rörelsen till Israel. Emellertid fanns under 70-talet bara ett sätt att få ut de rumänska judarna - genom mutor. Ceaucescu-regimen hade ett pris på sina judar, som Israel (Jewish Agency) var tvungen att betala kontant fram till Ceaucescus fall. Invandrarna från Rumänien är bäst kända för sin framgångsrika integration i det israeliska samhället.

JEMEN
Efter oavhängighetskriget 1948 emigrerade flertalet jemenitiska judar till Israel med Operation Flygande Mattan. I december 1959 dödades elva judar när de skulle lämna Jemen för att föras till Israel via Afrika och Sydeuropa.

ENTEBBE
Entebbe var den räddningsaktion som väckt den största internationella uppmärksamheten. Den har till och med filmatiserats. Ett Air France plan kapades den 27 juni 1976 på väg från Israel till Paris av terrorister som steg ombord vid en mellanlandning i Athen och tvingade besättningen att flyga till Uganda, där diktatorn Idi Amin samarbetade med kaparna.
Under en våghalsig militär operation den 4 juli landade enheter ur den israeliska försvarsmakten på Entebbes flygplats, 4 000 kilometer från Israel och befriade över 100 gisslan. Under räden dödades kommandoenhetens befälhavare Yoni Netanyahu, bror till nuvarande premiärministern. Operation Entebbe blev en symbol för den israeliske soldatens mod och djärvhet. Den gav också ett konkret uttryck för Israels åtagande att undsätta judar och israeler när de är i fara.

ETIOPIEN
Operation Moses förde mellan 1984 och 1985 tusentals judar från Etiopien till Israel. Den hemlighölls på grund av de politiskt känsliga relationerna mellan Israel och Etiopien. Inbördeskriget i Etiopien ledde till att tusentals etiopiska judar blev dödade. Många flydde till det angränsande Sudan där de placerades i särskilda läger. Från november 1984 till januari 1985 evakuerades de i Herkulesplan till Israel. Tyvärr läckte aktionen till pressen och den stoppades då av Sudans diktator Jafar Nimeiri. Det lämnade ca 5000 judar i en eländig situation i lägren. Genom en hemlig operation under täckmantel av hjälpleveranser till Sudan kunde amerikanska transportplan flyga ut de strandsatta till Israel den 28 mars 1985. Ett flertal andra mindre räddningsförsök av Mossad, flyget och marinen, några framgångsrika, andra misslyckade, ägde samtidigt rum. De börjar först nu komma i dagens ljus och uppmärksammas.
De kvarvarande judarnas situation förvärrades under det etiopiskt-eritreanska kriget. 1991 togs beslutet att föra dessa judar till Israel. Uri Lubrani förde förhandlingarna med Etiopiens diktator Mengistu som begärde ett orimligt pris för att släppa judarna. Efter kraftiga påtryckningar från amerikanska regeringen och när hans nederlag var nära förestående, tillät Mengistu evakueringen per flyg. Mutorna betalades aldrig ut. Inom 35 timmar med fyra turer fram och tillbaka av El Al och flygvapnets transportplan kunde 14 000 judar föras till Israel med vad som kallades Operation Salomon (eller Shlomo). Denna historiska bragd saknar sin like i Israels historia.

SYRIEN
Under många år räddades enskilda judar med hjälp av Mossad ut ur Syrien och fördes till Israel via Libanon, Turkiet, Europa och USA. Många judiska frivilliga, bl.a. Judy Feld Starr från Toronto, hjälpte till vid räddningen. Några judar smugglades ut via norra Irak och Kurdistan till Turkiet och därifrån vidare till Israel.

IRAN
En stor räddningsaktion för iranska judar skedde i samband med shahens fall och ayatolla Khoumenis makttillträde. I början av 1979 flög israeliska plan till Teheran för att evakuera de iranska judar som ville lämna landet samt de många israelerna som arbetade där.

JUGOSLAVIEN
Med Jugoslaviens sammanbrott påbörjades evakueringen av judar från Belgrad och Sarajevo, huvudsakligen via Budapest. När Sarajevo belägrades, genomfördes en komplicerad räddningsaktion av Jewish Agency i samarbete med American Joint Distribution Committee (Joint).. I början evakuerades enbart barn och åldringar; både judar och icke-judar. Senare lämnade nästan hela den judiska befolkningen, flera hundra personer, Sarajevo.(De flesta av Belgrads judar stannade eller återvände. Red. anm.)

FORNA SOVJETUNIONEN
Under senare år har akuta räddningsaktioner genomförts i Centralasien och Kaukasus, i samband med Sovjetunionens sönderfall.
Israeliska regeringsrepresentanter och Jewish Agency agerade mot en bakgrund av uppblossande lokal nationalism i kombination med antiryska känslor och muslimsk fundamentalism.
Ca 16 000 judar levde i Tadzjikistan, hälften var bukhariska och den andra hälften europeiska judar. Mujaheddin, som hade störtats i Afganistan, började gå över gränsen till Tadzjikistan. Snart förvärrades den ekonomiska situationen och ett blodigt inbördeskrig bröt ut. Gränserna stängdes och Tadzjikistans judar sökte sig ut i september 1992 via Ryssland och Uzbekistan. Efter besvärliga förberedelser kunde Jewish Agencys personal organisera den första flygningen med ett gammalt chartrat ryskt plan från huvudstaden Dusjanbe till Tel Aviv med 136 invandrare. Under följande ett och ett halvt år lämnade sedan tusentals judar Dusjanbe med direktflyg till Israel. Ungefär 100 judar valde att stanna kvar.

Sommaren 1992 bröt strider ut i Abchasien vid Georgiens nordvästra gräns. Genom sitt kontor i Tblisi ledde Jewish Agency flera mark- och flygoperationer för att undsätta judarna i Suchumi, en av Georgiens större städer. De flesta judar evakuerades till Tblisi och vidare till Israel. Aktionen fortsatte under ca ett år.

Under senare delen av 1991 skedde en militärkupp i den norra autonoma delen av Kaukasus. General Guhar Dudajev tog makten och proklamerade Tjetjeniens separation från Ryssland trots att området hade tillhört Ryssland i mer än 100 år. Ryska regeringen beslöt att störta Dudajev med vapenmakt och strider bröt ut. Dussintals judar flydde till angränsande Tadzjikistan och Azerbajdzjan där Jewish Agencys personal tog hand om dem. I december 1994 invaderade ryska stridskrafter den tjetjenska huvudstaden Grozny. Jewish Agency organiserade flera hjälpaktioner för judiska flyktingar från Grozny. Efter flykten till fots över gränsen under svåra umbäranden kom Groznys judar till ett transitläger nära Mineralnye Vody, varifrån de så småningom flögs till Israel.
En av de mest komplicerade räddningsoperationer som israeliska organisationer utförde i forna Sovjetunionen, sett ur politisk synvinkel, var i Moldavien. Pridipastrovia-området hade annekterats av Moldavien 1947 fastän befolkningen huvudsakligen var rysk och ukrainsk. I början av 1992 bröt ett blodigt inbördeskrig ut. Regionen hade en judisk befolkning på mer än 10 000, huvudsakligen i städerna Tiraspol och Bendery. Den kom i kläm mellan de lokala myndigheterna och regimen i Moldavien. Under striderna evakuerades tusentals judar. Från Tiraspol flydde de till Odessa i Ukraina, där de samlades upp i Jewish Agencys transitläger. Judarna från Bendery evakuerades till staden Kishinev (idag Chisinau) i Moldavien. I en politiskt komplex operation flyttades sedan judarna från Odessa till Kishinev. Därifrån kunde sedan en luftbro till Israel organiseras. Under flera veckor pågick flygningarna med räddade judar till Israel..
Översättning och bearbetning: FTC

Förenade Israelinsamlingens ordförande, docent Nina Einhorn kommenterar:
Ovanstående sammanfattning skriven av dr Baruch Gur som varit en av organisatörerna av räddningsoperationerna i forna Sovjet och Etiopien visar vilken betydelse det har för judar i diasporan att det finns organisationer som Jewish Agency, som träder in när så behövs. Men Jewish Agency kan inte fungera utan pengar. Det är därför den insamlande organisationen Keren Hayesod - Förenade Israelinsamlingen finns och måste fortsätta sitt arbete. Baruch Gurs redogörelse visar att det handlar om - SOLIDARITET OCH HUMANITET. Det måste ge oss alla stor tillfredsställelse att kunna bidraga till räddningen av judar i farozonen.
Samtidigt vill jag passa på att här även tacka alla icke-judiska vänner för deras insatser. Tacket gäller direkt, praktisk och uppoffrande hjälp från flera svenska och nordiska frikyrkliga organisationer som har gjort och fortfarande gör insamlingar av stora mått för den sedan 1989 pågående omfattande, legala och därmed mindre dramatiska utvandringen av judar ur forna Sovjetunionen som kallats Operation Exodus. TACK!
Nina EinhornTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.