Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageKung Davids stad

Kung David är intimt förknippad med judisk identitet och fromhet. Det gäller både historiskt och ideologiskt. Judar världen över sjunger om "Kung David, Israels kung" och knyter då an till den kung som levde cirka 1 000 år före vår tideräkning.

Nu har man eventuellt hittat hans palats i Jerusalem.
Av Janet Mendelsohn Moshe Foto Ir David Foundation

Kung David har alltid framstått som idealkonungen för Israels folk och en av de verkligt stora regenterna i världshistorien. David (som betyder "älskling" på hebreiska) var den yngste av åtta bröder och herde. Han kom till kung Sauls hov som harpspelare. Som ung pojke antog han utmaningen från filistéernas kämpe Goliat och dräpte honom med en slunga.

David var Israels kung i Hebron i sju år, därefter erövrade han Jerusalem från jebuséerna för 3008 år sedan. Soldaterna lär ha klättrat upp till staden via en vattentunnel ". Den som vill besegra jebuséerna måste slå mot vattentunneln". (2 Sam 5:8). Befästningen på berget Sion blev sedermera känd som Davids stad.

Arkeologer har grävt ut den södra sidan av Tempelberget i över 140 år och arbetet pågår än i dag. Men även om det fortfarande finns mycket kvar att upptäcka är platsen värd ett besök redan nu. Man kan gå in i tunneln och klättra i schaktet genom vilket David lät sina soldater tränga in i staden. Det tolv meter djupa schaktet, uthugget i berget användes för att hämta upp vatten från Gihonkällan som flyter upp på Kidrondalens sluttning. Gihonkällan är den enda källa i Jerusalems omgivning som aldrig torkar ut.

Temperaturen och klimatet i tunneln står i stor kontrast till det annars så torra Jerusalem. Här är det fuktigt och mörkt, vattnet står cirka 60-70 centimeter upp. Tunneln för att säkra stadens vattentillgång när Jerusalem hotades av assyrierna är 525 meter lång och är ett mycket märkligt byggprojekt. Historiker och arkeologer har alltid undrat över hur två arbetslag, som högg från var sitt håll i tunneln, kunde hitta varandra mitt inne i berget? Eller, hur fick de in syre åt arbetarna samtidigt som facklorna förbrände syre?

Lösningen ligger antagligen i att det fanns en underjordisk naturlig gång sedan tidigare, som huggarna följde.

Idag kan besökare till Davids stad lämna den gamla delen av Jerusalem via Dyngporten och påbörja sin arkeologiska resa. En ljud- och ljuspresentation hjälper till att bena ut områdets 3 000 år gamla historia innan det är dags att ta sig vidare genom stadens branta sluttningar. När man träder in i de väl upplysta utgrävningarna når man först de gamla vattenledningarna.

Forsätter man ner genom den torra tunneln kan besökare beundra väggarna, de ser ut som om de vore uthuggna i går! Innan man når botten av dalen stöter man på en vacker väg från Kung Herodes tid. Vägen sträckte sig nästan två kilometer och via den kunde judarna gå ner till Templet från Davids stad. När Templet förstördes av romarna år 70 tror man att judar gömde sig i avloppet under vägen.

Men det är inte bara den gamla tunneln som är spännande med Davids stad. Berättelserna om utgrävningarna har bidragit med drama. Under 2007 rasade debatten om den byggnad arkeologen Eilat Mazar hade upptäckt var kung Davids palats eller inte; hon hade bland annat hittat krukskärvor, mynt och sigill som kunde dateras till Davids tid.

De kritiska rösterna hävdar att den av Mazar utpekade platsen inte med nödvändighet är Davids palats. De håller dock med om att byggnaden är en större viktig byggnad och att de fynd man gjort bekräftar tidsepoken.

FÖR CIRKA 25 år sedan upptäckte en annan israelisk arkeolog, Yigael Shilo, ett annat palats i Davids stad som antingen tillhörde kung David eller kung Salomo. Det var en imponerande byggnad på fyra rum med bland annat rester från världens första toalett. Mazar har hittat många viktiga fynd i närheten, bland annat ett sigill från en officiell person vid namn Yehochal ben Shlamyahu ben Shovi. Om namnet verkar obekant, slå upp det i profeten Jeremias bok. Där finns han nämnd som en av dem som profeten Jeremia slängde ner i ett hål. Lite mer vardagligt är kanske de cirka 10 000 fiskben som hittats av professor Ronnie Reich från Haifas universitet för ett par år sedan. Reich tror att de feniciska invånarna, ett kustfolk, kanske hade svårt för en diet utan fisk, och såg till att delikatessen fördes upp till Jerusalem.

För den som verkligen vill fördjupa sig i Jerusalems historia finns det möjlighet att hjälpa de professionella arkeologerna i deras jakt på fynd genom att hjälpa dem gå igenom utgrävningsmaterial. Har man tur hittar man små bitar av historia och får samtidigt höra historiens vingslag susa förbi.

I augusti i år hittades Gedalja ben Pashurs sigill i Davids stad. Gedalja var kung Zedekias (597 - 586 fvt) minister, enligt Jeremias bok.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!