Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

En amerikansk arab frågar:
Vad är en palestinier?

Av Joseph Farah, WorldNetDaily.com, publicerad den 25 april 2001.

Ända sedan jag skrev artikeln "Mellanösterns myter" i oktober år 2000, har jag fått frågan om vad som menas med "palestinier". Det enkla svaret är att det är vad Yassir Arafat vill att det skall betyda. Arafat själv föddes i Egypten. Han flyttade senare till Jerusalem. Faktum är, att de flesta araber som har flyttat till vad som idag är Israel har någon gång kommit från ett annat arabland. Exempelvis kom mer än 400 000 araber till Västbanken och Gaza i början av Osloprocessen. De kom från Jordanien, Egypten, och indirekt från varje annat tänkbart arabland. Araberna har byggt 261 bosättningar på Västbanken sedan 1967. Vi hör inte så mycket om dessa. Istället får vi höra om det antal judiska bosättningar som har byggts. Vi hör vilken destabiliserande effekt de har och hur provokativa de är. Jämförelsevis har emellertid endast 144 bosättningar byggts på Västbanken och Gazaremsan sedan 1967, inklusive de runt Jerusalem.

Det arabiska antalet bosättare baseras på statistik som samlats vid Allenby-bron och vid andra övergångar mellan Israel och Jordanien. Statistiken baseras på de arabiska dagarbetare som kommer in till Israel, men som sedan inte lämnar landet.

Är detta ett nytt fenomen? Absolut inte. Araber kom till Israel redan innan den judiska staten etablerades. Den arabiska invandringen sammanföll med den judiska invandringsvågen strax före 1948.

Winston Churchill sade 1939, att "Utan resultat av förföljelse, har araberna kommit till landet och multiplicerat sin befolkning, mer än vad hela världens judenhet kommer upp till." Detta leder till den fråga, vilken jag aldrig hör ställas: Om den israeliska politiken gör livet så ohållbart för araberna, varför fortsätter de att komma till den judiska staten i sådant antal? Detta är en viktig fråga, som med referens till den palestinska frågan nu gått över till att handla om "rätten att återvända".

Enligt de mest liberala arabiska källorna, lämnade 600 000-700 000 araber Israel i samband med den judiska statens etablering 1948. De flesta av dem fördrevs inte. Istället följde de de arabiska ledarnas uppmaning om att lämna Israel, som de hade förklarat krig mot.

Ändå lever många fler araber än någonsin förut på dessa områden. Många av de som lämnade 1948 och därefter hade dessutom sina rötter i andra arabiska nationer. Därför är det så svårt att definiera begreppet "palestinier". Vem är "palestinier"? Är det en person som har kommit för att arbeta i Palestina där god ekonomi och arbetstillfällen lockat? Är det en person som har bott i området under två, fem eller tio år? Är det en person som har besökt området en gång? Eller är "palestinier" en arab som önskar bosätta sig i området?

I Mellanöstern är araberna 100 gånger fler än judarna. Men hur många av dessa hundratals miljoner araber är verkligen palestinier? Inte alltför många. En reseguide över Palestina och Syrien, som 1906 gavs ut av Karl Baedeker, visar att även när området ingick i det islamska ottomanska rikets styre, var den muslimska befolkningen mycket liten i Jerusalem. I boken uppskattas att stadens totala befolkningsmängd uppgick till 60 000. Av dessa var 7 000 muslimer, 13 000 kristna och 40 000 judar. I boken står att: "Antalet judar har ökat stort under de senaste decennierna, trots att de är förbjudna att invandra eller inneha fast egendom". Varför var muslimerna så få ? Vi har ju trots allt fått lära oss, att Jerusalem är islams tredje heligaste plats. Faktum är, att om detta 1906 hade varit den utbredda uppfattningen skulle fler av dess anhängare ha bosatt sig där.

Sanningen är, att den judiska närvaron i Jerusalem och det Heliga landet, har bestått under hela den blodiga historien. Det är också sant, att den arabiska befolkningen ökade i samband med den judiska invandringen till området. Araberna kom som följd av den ekonomiska aktiviteten där. De kom även för att det fanns mer frihet och bättre möjligheter i Israel än i deras egna länder.

Vad är en palestinier? Om det finns några araber som har rättmätiga krav på egendom i Israel, måste det vara de som blev rättstridigt fråntagna mark och hem efter 1948. Arafat reser inga sådana anspråk. Inte heller de som skjuter, bombar och terroriserar israeler idag har sådana krav.

Författaren är arab-amerikan, journalist och chefredaktör för WorldNetDaily .Han skriver bland annat i Jerusalem Post.
www.worldnetdaily.com

Översättning: Marie-Hélène BoccaraTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.