Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

 

cdrom

NYHET - NYHET - NYHET

Menorah presenterar en multimedia cd-rom för skolor
och andra intresserade

MELLANÖSTERN 1947 - 2000
Historien om Israels tillkomst och vidare öden

© Svensk Israel-Information och tidskriften Menorah

Svensk Israel-Information och tidskriften Menorah får dagligen förfrågningar om material från gymnasieelever och studenter som skall göra arbeten om Israel, Mellanöstern eller den arabisk-israeliska konflikten ur olika perspektiv. Med denna CD-ROM vill vi försöka tillfredsställa den kunskapstörst som finns för dessa ämnen. Samtidigt vill vi passa på att förmedla kunskap om varför en judisk stat överhuvudtaget kom upp på den internationella agendan och varför det brittiska mandatområdet Palestina 1947 blev föremål för FN:s delningsförslag.

Upplägget är kronologiskt och sträcker sig fram till den sista december 1999. Inledningsvis tas Israels religionshistoriska och politiska bakgrund upp - med utgångspunkt från patriarken Abrahams söner och sionismen. I kronologisk mening avslutas historieskrivningen med en analys om de i december 1999 återupptagna fredssamtalen mellan Israel och Syrien.
I den löpande texten finns länkar med möjligheter att "klicka" sig fram mellan avsnitten samt en detaljerad innehållsförteckning och sökmöjligheter. Texten kompletteras av bilder, kartor, ett stort antal ljud- och videoavsnitt samt en unik sammanställning av 40 internationella avtal, lagtexter och andra relevanta dokument som täcker den historiska period som behandlas.

Det är vår förhoppning att denna levandegjorda historia om ett alltid aktuellt ämne skall fylla ett behov inom SV-undervisningen. Redaktör har varit Marie-Hélène Boccara. Skriftliga kommentarer och synpunkter på verket är välkomna.

CD-ROM:en är avsedd för PC med Windows 95/98/2000 eller NT 4.0. För att köra den måste Internet Explorer 4+ och Microsoft Media Player vara installerade. Övriga systemkrav finns inuti omslaget. En Mac-version är för närvarande inte planerad.

Med vänlig hälsning
Svensk Israel-Information och Tidskriften Menorah
www.svenskisraelinfo.nu och www.menorah-sweden.com

Vill Du köpa ett eget exemplar?
Det gör Du enklast genom att skicka kr 150 till Menorah. Priset gäller år 2000.
Postgiro: 45 42 60-1, Bankgiro: 671-6609. Märk talongen "CD-ROM".
Församlingar och skolor som vill köpa större antal mot faktura, vänligen ring eller faxa för att få kvantitetspris.
Leveranstid: normalt en vecka, med reservation för slutförsäljning.
Tidskriften Menorah Box 5053, 102 42 Stockholm. Tel. 08-667 6770, Fax 08-663 7676
E-post: prenum@menorah-sweden.comTextlänkar
Till nästa artikel(i detta nummer)
Till föregående artikel(i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.