Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

OrganisationerHoppa av HOPP!

Svenska Kyrkan har sedan den 11 maj, med ärkebiskop KG Hammar i spetsen, drivit en bojkotts- och sanktionskampanj, HOPP, mot ett enda land i världen, Israel, för att genom en ensidig åtgärd mot den ena parten i konflikten "häva ockupationen av Palestina".

Svenska Kyrkan och tolv andra samfund (bl.a. Svenska Missionskyrkan, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen) anser ockupationen och konflikten vara endast Israels fel.

Kyrkan har tillsammans med de andra stött sig på Kyrkornas Världsråds rekommendationer i frågan, men Sverige är det enda land där sådana aktioner har satts igång från kyrkornas sida.

Debattens svallvågor har gått högt sedan den 11 maj i såväl kyrkorna och i media.

Mycken intern kritik har riktats mot Svenska Kyrkans ledning, inte minst från de missionsombud som förväntas driva HOPP-kampanjen. Sveriges Kristna Råd har inte anslutit sig till HOPP.

Israels export till Sverige med varor från bosättningar på Västbanken och Gaza (som utgör några promille av exporten) ska bojkottas och EU: s förmånliga frihandelsavtal med Israel ska upphöra, enligt HOPP. Det säger sig självt att en sådan bojkott leder till bojkott av alla israeliska varor. Några sådana krav ställs inte på andra länder kring Medelhavet med vilka EU har liknande frihandelsavtal. Ett exempel är Syrien, en av världens värsta diktaturer, som dessutom ockuperar Libanon sedan 1977. Detta avtal bekräftades så sent som i januari i år av Sverige. Sedan dess har Syrien mördat ett hundratal kurder i Qamishli i mars, utan att avtalet med Syrien har ifrågasatts av kyrkorna.

Så sent som den 20 juli upprepade ärkebiskopen och tre andra kristna dignitärer detta stridsrop om bojkott och sanktioner i media. Någon överblick över vad som händer där ute i världen verkar inte kyrkorna ha. Nu ser det ut som om deras sista fikonlöv i Hoppkampanjen, ursprungsmärkningen av varor från Västbanken, kommer att falla.

Israels vice premiärminister Ehud Olmert träffade den 13 juli ett avtal med EU-kommissionären för den inre marknaden, Frits Bolkestein, om de administrativa arrangemang som ska skilja varor från Israel (Gröna Linjen, 1967 års stilleståndslinjer) från varor från bosättningarna på Västbanken. Bolkestein och utrikeskommissionären Chris Patten uttryckte tillfredsställelse över de garantier EU har fått från minister Olmert. Dessa åtgärder kommer att avsluta frågan om ursprungsmärkning av israeliska produkter. Kommissionen har genom sin ambassadör till Israel, Giancarlo Chevallard, uttryckt att EU är förtjusta över att en överenskommelse avseende Associationsavtalet har nåtts i frågan. "Denna framgång, tillsammans med avtalet undertecknat av minister Olmert om Israels medverkan i Galileo, European Global Navigation Satelite System - bevisar den enorma potential för samarbete som finns mellan EU och Israel. Varje ansträngning måste tas för att övervinna politiska skillnader och tillåta detta samarbete att blomstra" slutar Chevallard enligt ett pressmeddelande från Kommissionen. (14 juli).

Vore det nu inte dags för Svenska Kyrkan att avblåsa HOPP-kampanjen och istället sälla sig till dem som söker fred i Mellanösternkonflikten? I försoningens tecken, och inte genom att brännmärka en part i den konflikt som samordningsminister Pär Nuder kallade "världens mest komplicerade konflikt?" För parternas, för fredens och för Kyrkans egen trovärdighets skull?

Lisa Abramowicz
ordförande i Svensk Israel-InformationTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.