Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodDet medmänskliga Israel

Omkring 200 personer samlades på Sheraton Hotel i Stockholm den 30 mars för att delta i årets Israeldag, med titeln "Det medmänskliga Israel". Dagen började med en dagsaktuell, och inte alltför ljus bild av det politiska läget och avslutades med ett panelsamtal med temat "Vad kan Sverige och Israel lära av varandra". Dessemellan förekom mycket prat, skratt och förhoppningsvis även nya insikter.
Av Åsa Fridman

En samling på 200 personer kan låta en hel del. Speciellt när man träffar kära gamla vänner man inte sett på länge, och har mycket att tala om. 200 personer kan också vara väldigt tysta. Som när den israeliske radiojournalisten Jacques Menashe, eller "Chico" som han också kallas, med stor insikt berättar om det dagsaktuella politiska läget i Israel. Netanyahu, Iran och fredsförhandlingarna var huvudämnena för dagen. Och nej, det var ingen rosenröd bild av den närmaste framtiden Chico målade upp. Ja, kärnvapenhotet från Iran är reellt, och ja, Israel kommer att slå till om man finner det nödvändigt. Utan att invänta hjälp från USA och fastän man vet att priset kommer att vara högt.

Inte heller om den pågående fredsförhandlingarna var Chico optimistisk. Nej, någon lösning inom den närmaste tiden tror han inte på, gapet mellan var man står i dag och det som är acceptabelt är för stort. I stället såg han stora risker för en kommande intifada.

- Jag måste vara optimistisk, fast jag egentligen inte är det. Jag bor ju och uppfostrar mina barn i Israel, så något annat alternativ finns inte, avslutade Chico sitt anförande.

Att stärka barns självkänsla
Dagens nästa tal, var av ett helt annat slag. Det var Meherete Baruch-Ron, numera vice borgmästare i Tel Aviv med ansvar för sociala frågor, som berättade om sin resa från byn Gondar i Etiopien till där hon befinner sig nu. Om det var tyst i salen på Sheraton redan innan, så blev det nu om möjligt ännu tystare. En tjock, förtätad stämning infann sig - så som bara sker när man får dela en annan människas livsöde.

Efter sin gripande berättelse tillfrågas hon om hur hon ser på israelers inställning till frivilligarbete, och ler då nästan lite förvånat och säger:

- Att arbeta ideellt är "part of your life" i Israel. Det är något självklart, som alla gör, utan att ens tänka på det.

Youth Futures, är organisationen som under de senaste åtta åren, med hjälp av ett mentorprogram hjälper tusentals utsatta israeliska barn till en bättre framtid. Shai Lazer, ansvarig för programmet, berättade med patos och engagemang om varför organisationen lyckats så väl.

Programmet använder sig av utbildade mentorer, som under en period på mellan tre till fem år, arbetar med en grupp av 16 barn. Det faktum att samarbetet pågår under så lång tid gör att mentorn bygger upp ett starkt band till såväl barnen som till familjerna. Tillsammans med skola, psykologer och sociala institutioner lägger man upp ett individanpassat utvecklingsprogram för varje enskilt barn. Målet är att stärka barnets självkänsla.

- Utan föräldrarnas medverkan har vi ingen chans att påverka barnen, menar Shai. Föräldrar fungerar som förebilder för sina barn. Lyckas vi nå föräldrarna kan vi också hjälpa barnen.

Shai påpekade också vikten av att vara en NGO (Non Government Oganization) och inte en formell institution. Youth Futures vill vara annorlunda, och fungera som ett komplement till institutionerna.

Vad kan Sverige och Israel lära av varandra?
Dagens sista programinnehåll, efter en god lunch, kaffe och högljutt mingel, var en paneldiskussion mellan journalisten Naomi Abramowicz, Gulan Avci, ledamot av fullmäktige i Stockholms stad för fp, Kerstin Eriksson, näringspolitisk ansvarig på Famna* och Titti Fränkel, utvecklingschef på Akademikerförbundet. Moderator var Willy Silberstein. Ämnet var "I Sverige talar vi om vinster i välfärden - i Israel talar man om nätverk och frivilligorganisationer. Vad kan Sverige och Israel lära av varandra?"

Att det finns stora skillnader mellan hur ideellt arbete ser ut i Israel och i Sverige var alla debattörer överens om. Flera pekade på våra olika historiska arv och samhällenas olikheter.

I Israel är den ideella sektorn stor även inom sociala områden, medan den i Sverige är betydligt större inom till exempel idrott och bildning, menade flera panelmedlemmar.

- I Israel lever en tredjedel av alla barn i fattigdom, och Israel hamnade nyligen i bottenskiktet av OECD:s fattigdomslista, så våra problem ser väldigt olika ut, menade Naomi Abramowicz.

Titti Fränkel betonade även religionens skillnad i Sverige och Israel. Gulan Avci menade att Sverige har mycket att lära av Israel, bland annat när det gäller integrationspolitik. Även Kerstin Eriksson fann mycket att lära av Israel.

- Vi är så omhuldade och curlade här av att någon annan tar hand om oss, att jag tror att det kan vara ett hinder för att utveckla idéer och engagemang.


Michael Cohn tillsammans med Shai Lazer från Youth Futures, samt Keren Hayesods Europaansvarige, Nati Metuki.
Inte så dåliga som vi tror
Behövs det då nya politiska strukturer som gör det möjligt för fler ideella organisationer att verka inom vård och omsorg, undrade Willy Silberstein. Absolut, menade Kerstin Eriksson.

- Det behövs en öppenhet och en flexibilitet samt förändrade upphandlingsregler som gör att de ideella organisationerna har en chans. Som icke-vinstdrivande företag kan de inte konkurrera på samma villkor.

Nog kan vi bli bättre på arbeta ideellt i Sverige, men "så dåliga som vi tror", är vi kanske ändå inte, menade såväl Kerstin Eriksson som Titti Fränkel. I genomsnitt lägger varje vuxen svensk ner en halv timme per dag på frivilligt arbete, något som gör oss till femte bästa nation i världen.


Elisabeth och George Citrom tillsammans med Annika Welinder. "Chicos föredrag var mycket intressant, tyvärr kan vi inte blunda för verkligheten."
Avslutningsvis var alla överens om att det ideella arbetet i Sverige kommer att öka och att ungas intresse för dessa frågor är stort. Däremot ser engagemanget annorlunda ut än tidigare. I dag sker mycket på sociala medier, spontant och skapas av en enskild fråga.

Sist men inte minst väcktes frågan om inte ideellt arbete borde göras obligatoriskt, inom exempelvis skolan, så som i Israel. Flera deltagare höll med om att frivilligarbete borde meriteras högre, om än inte kanske tvingas fram.

- Arbetsgivare borde se på ideellt arbete som något meriterande, menade Gulan Avci. Det visar att man är en engagerad och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Naomi Abramowicz. Tyckte det var väldigt intressant att höra om Youth Futures: "Det visar verkligen på civilsamhällets styrka". Joanna Metzger och Olof Petterson, var jättenöjda med dagen. "Stor bredd på ämnen, men ändå en röd tråd. Jätteduktiga talare. Intressant att höra en journalist tala om det politiska läget i stället för en politiker."

Michael Cohn avslutade Israeldagen med att fråga alla paneldeltagare hur vi alla, Keren Hayesod och andra, kan hjälpa till att ta frågorna från dagens debatt ett steg vidare. Gulan Avci menade att det är viktigt att lyfta fram det goda som sker i Israel, och försöka komma bort från allmänhetens och medias ensidiga fokusering på Israel i relation till konflikten med palestinierna. Själv ville hon gärna lära sig mer om Youth Futures. Naomi tänker fortsätta att prata och skriva om alla goda exempel. Titti Fränkel påpekade vikten av att skapa fler forum för informationsutbyte, och Kerstin Eriksson som deltog i Israeldagen för första gången sa att hon gärna ville lära sig mer om och träffa fler representanter från den ideella sektorn i Israel.

* Famna arbetar för att regering och riksdag ska utveckla en samlad politik för den idéburna vård-och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt.


Läs mer om Youth Futures på Jewish Agencys hemsida
www.jewishagency.orgTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!