Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodOrdföranden har ordet

Kära vänner,

Nyss hemkommen ifrån vår Israelresa försöker jag smälta alla intryck ifrån en intensiv vecka. För flera i gruppen var det första gången medan andra har varit där otaliga gånger.

Det första jag kan konstatera är att det finns nog inget land som Israel som kan erbjuda så mycket upplevelser på så många plan och på en sådan liten yta. Vi besöker utgrävningar, vingårdar, museer, barnhem, äldreboende, får träffa ungdomar som invandrat och får intressanta politiska föredrag som gör att vi känner att vi reser mitt i historien. Ändå skrapar vi bara på ytan.

Jag tror ändå att det som gör mest intryck på mig är att jag här möter ett engagemang för människor och får en förståelse för de grundläggande värderingar som gjort att man kunnat bygga ett så framstående och avancerat land på 65 år. Möjligheten att få möta de människor som engagerar sig och som arbetar antingen frivilligt eller för låg lön med äldre, utsatta barn eller på olika sätt i samhället gör att vårt insamlingsarbete för Keren Hayesod känns så meningsfullt.

Vi bygger och renoverar hus, det må vara ett fritidshem som i Ofakim, ett äldreboende i Beersheva, eller ett familjeboende och studentboende i Karmiel. Byggnaderna är mycket fina, men vad vi verkligen bygger är människors självkänsla och uppmuntrar alla de volontärer och "non for profit" organisationer som driver barnhem, äldreboenden eller organiserar studenternas volontärarbete. Studenter, pensionärer, unga familjer, nästan alla i Israel har arbetat eller arbetar med någon sådan organisation. Vi gör deras arbete lättare och det gör att vår hjälpinsats multipliceras många gånger om.

Våra partners i Israel är inte staten eller anonyma kommunala organisationer. I Israel finns 35 000 s.k. NGO (Non Government Organizations) som tar sig an olika delar av det israeliska samhället. De är de som driver verksamheten och som hjälper. De finansieras på olika sätt, det kan vara via stat och kommun och/eller ifrån insamlade medel. Vår samarbetspartner Hamifal driver sju barn/familjehem med lite olika karaktär, Amigour driver äldreboenden, en annan organisation ett dagcenter för äldre eller handikappade. Studentorganisationen Ayalim organiserar tusentals studenter som ger av sin fritid till de mindre bemedlade samhällena i Israels periferi.

Idén om solidaritet med de som har det svårast, viljan att arbeta för det gemensamma goda är viktigt för alla samhällen. På Israeldagen den 30 mars någon 2014 hoppas vi få hit några av dessa eldsjälar som kan berätta för oss här i Sverige hur man trots krig och terrorhot bryr sig om varandra och hur man arbetar och organiserar sig. Mitt hopp är att det kommer svenska politiker denna dag och lyssnar eller debatterar om hur man kan främja frivilligt arbete också i ett land som Sverige. Israel kan trots den tråkiga mediabilden bidra med något positivt även i Sverige.

Vi i Keren Hayesod sprider med vårt arbete också en mer rättvisande bild av Sverige i Israel. Vi visar med våra projekt att alla här faktiskt inte tar avstånd ifrån Israel. Det betyder mycket för Israelerna som trots allt är ganska isolerade. Kan vi samtidigt visa upp det engagemang för medmänniskor som finns i Israel här i Sverige, ja då har vi lyckats på alla plan.

Jag vill också passa på att tacka Margarete Nudel som nu efter elva år slutar som redaktör för Menorah. Hon har genom åren lyckats göra en intressant och läsvärd tidning som jag vet många läser med mycket nöje. Vi får svårt att ersätta dig. Tack för din insats och lycka till med din nya satsning.

Till sist, glöm inte att reservera Israeldagen den 30 mars.

Michael Cohn, ordförande Keren Hayesod/Förenade IsraelinsamlingenTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!