Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodOrdföranden har ordet

Ett nytt judiskt år, 5774 har börjat. Det judiska nyåret, eller Rosh Hashana som vi kallar det, handlar dock inte om vilket årtal vi använder utan om vad vi som individer ska göra annorlunda det kommande året för att förändras och bli bättre. Den judiska traditionen bygger på att vi genom personliga beslut och handlingar succesivt förbättrar världen. På hebreiska kallar vi det Tikkun Olam.

Nu tror ni att jag ska be om mera pengar till våra barnbyar och äldreboende. Det ska jag också, men min poäng är lite mer komplicerad än så.

I Syrien har 100 000 människor dödats de senaste två åren och cirka tio miljoner människor kommer att vara på flykt. Ohyggliga siffror som mest lett till uppgivna konstateranden i svensk press. Egypten, Irak och flera arabiska länder är instabila och på gränsen till inbördeskrig. Iran låter sina medborgare lida för att med sitt kärnvapenprogram kunna hota Israel och sina arabiska grannar. Oftast är det rent maktbegär och korruption som utlöser allt detta lidande. Men många människor har genom bland annat internet börjat se andra möjligheter och kräver förbättringar. De vill helt enkelt ha en bättre värld.

Man kan tycka att Israel sitter still i båten mitt i denna utveckling och ser på. Men ur ett perspektiv så kanske just Israel paradoxalt nog har bidragit till att ge dessa människor en vilja att förbättra sin vardag. Israel har med sina innovationer bidragit bl.a. till mobiltelefonernas och internets utveckling. Genom internet och TV kan människor i arabvärlden se in över stängslet. Många med lite utbildning kanske inte köper lögnerna hela vägen utan börjar kräva det som andra har.

Israel har producerat innovationer som bl.a. spar energi, ger bättre hälsa, kommunikation och mat. I förra numret av Menorah kunde ni läsa om många av dessa. Jag träffar hela tiden israeliska entreprenörer och deras tro på att just deras uppfinning ska vara till nytta och göra världen lite bättre är fantastisk.

Men det räcker inte, den nya regeringen försöker på olika sätt också att göra Israel till ett bättre samhälle. Nu senast har man tagit initiativet till att på olika sätt integrera olika grupper, må det vara israeliska araber eller ultraortodoxa via militärtjänst och olika specialutbildningar. Israeliska organisationer har nu även dragit igång ett program för att hjälpa syriska flyktingbarn i flyktinglägren i Jordanien.

Keren Hayesod fortsätter att finansiera sociala program och genom kontaktskapande hjälpa till inom många områden i Israel. Mycket finns kvar att göra men ett ungt land som Israel har med tanke på omständigheterna kommit mycket långt.

Jag tror att man måste ge människor en vision, en bild av hur det skulle kunna vara. Vårt stöd till de sämst lottade i Israel och de sociala entreprenörer som finns inom barn- och äldreomsorg eller katastrofhjälp visar omvärlden hur man kan förändra och hjälpa till för att skapa en bättre värld. Ert stöd till Israel bidrar till att stödja de individer som vill förbättra för andra och göra Israel till den förebild som deras grannar så väl behöver.

Det är det nyårsbudskap jag vill framföra och som jag hoppas ni vill bidra till. Förhoppningsvis kan vi också få media att förmedla denna bild.

Jag vill också passa på att tacka vårt kansli med Ulf Cahn, Leone Metzger och Lotta Armanios för det arbete de lagt ner under våren på att flytta vårt kontor samtidigt som de dragit igång ett helt nytt datasystem.

De har med sin insats gjort Keren Hayesod ännu lite bättre. När ni läser mittuppslaget så förstår ni att vi fått nya redskap att nå ännu fler givare i alla åldrar.

Med önskan om ett Gott Nytt sött år 5774, inte bara för alla våra donatorer och läsare utan också särskilt till dem som behöver en bättre värld.

Michael Cohn, ordförandeTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!