Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodArv till Keren Hayesod ger hävstångseffekt

I sitt och sin hustru Gretas testamente bestämde framlidne Israelvännen Per Edvardsson i Göteborg att två miljoner kronor skulle gå till Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod. Han föreskrev att en tredjedel av dessa pengar skulle användas för vattenprojekt i Israel. Två tredjedelar skulle gå till sociala projekt för utsatta barn och utsatta äldre.

Vår projektkommitté fick uppdraget att undersöka hur denna summa, alltså ca 670 000 kronor, till vattenprojekt bäst skulle kunna göra nytta. Den är för liten för att bygga en reservoar eller någon reningsanläggning om nu Per Edvardsson tänkt sig något sådant.

Men vi visste att det pågår forskning inom området "vatten" på den högskola i Israel som vi i Sverige samarbetar med, nämligen Tel Hai Academic College i övre Galiléen. Vårt, eller hellre våra donatorers, tidigare och pågående insatser på Tel Hai omfattar studie- och forskningsstipendier för studenterna, ett nytt laboratorium för näringsforskning, ett nytt bibliotek, en institution för studenter med inlärningssvårigheter, och mer. Detta har tidigare beskrivits i Menorah. Det föll sig därför naturligt att fråga rektorn för Tel Hai Academic College professor Yona Chen om det fanns forskningsprojekt där denna donation skulle kunna göra nytta. Det var rätt person att fråga eftersom professor Chen kommer från Hebreiska universitetet i Jerusalem där hans institutition inom jordbruksforskning forskar på vatten och mylla.

Vattenforskning med positiva miljöeffekter

Efter några månader sände professor Chen oss tre väl genomtänkta förslag på projekt som kunde genomföras inom en tidsram av ett till två år under ledning av kvalificerade forskare på Tel Hai med hjälp av skolans studenter på den miljövetenskapliga linjen. Pengarna skulle räcka till alla tre projekten och vi fick tillsammans med de utförliga ansökningarna också tidsplaner och detaljerade budgetar. Vårt omedelbara intryck blev att om resultaten blir de förväntade skulle detta kunna få vida och positiva effekter inom miljöproblematiken och i förlängningen människors liv långt utöver Israels gränser. Därmed skulle en väsentlig hävstångseffekt uppnås. Därför gav vår styrelse genast grönt ljus till Tel Hai att sätta igång.

Här ger vi en kort sammanfattning av vad de tre forsknings- och utvecklingsprojekten syftar till.

  • Rening av avloppsvatten från mejerier. Detta skulle ske med nanopartiklar sammansatta av lera och polymerer. Denna nya metod syftar till att uppnå en i det närmaste 100- procentig rening av vattnet innan det släpps ut eller återanvänds. Mejerier anses allmänt vara den största producenten av industriellt avloppsvatten. Detta vatten innehåller mjölksubstanser, rengöringsmedel, smörjmedel från förpackningsmaskinerna mm., och betraktas som svårbehandlat. Laboratoriearbetet går ut på att framställa nanopartiklarna, pröva deras effekt på olika slags föroreningar såsom proteiner, lösningsmedel, organiska syror, nitrater, nitrit, ammonium mfl. Sist görs en optimering av processen för att fastställa minsta möjliga åtgång av nanopartiklar och lägsta slamvolym att tas hand om.
  • Frågeställningen vid detta forskningsprojekt som utförs med ny slags mätutrustning på fältet är huruvida de stora mängder spillvatten som kommer från olivoljeextraktion (på engelska Olive Oil Mills) kan användas för bevattning i odlingar som det är eller om det måste renas. Påverkan på grundvattnet ska undersökas. Olivolja pressas i "kvarnar" både i Galiléen, där fältundersökningarna ska utföras och i hela Mellanöstern och södra Europa. Undersökningsresultatet är därför relevant i större sammanhang.
  • Avloppsvatten från olivoljepressar innehåller stora mängder rester av organiskt material. Släpps detta ut i naturen som det mestadels sker i dag, förloras både stora volymer vatten och organiska ämnen som kan komma till nytta. Projektet syftar till att rena vattnet och samtidigt ta vara på dessa restämnen som innehåller en del giftiga substanser samt jäsa dem i en reaktor till naturgas.

Är du intresserad av att få veta mer om projekten, kontakta kansliet på tel 08-667 67 70 eller e-post info@israelinsamlingen.org.

Franz T. Cohn
Tidigare ordförande i projektkommitténTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!