Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodAntisionism - vår tids antisemitism

Ingress

I förra Menorah lovade jag ta upp bakgrunden till hur antisemitismen har kunnat få ett så starkt fäste inte bara i arabvärlden utan i hela den muslimska världen. Den antisemitiska retoriken är återigen "sanningar" som förklarar att Israel och judarna, som nu kollektivt kallas sionister, styr världskapitalet, USAs kongress och är orsaken till två världskrig samt 9/11.

Tyvärr framförs allt oftare varianter på dessa föreställningar även av politiker och i media här i Sverige. Ny forskning visar hur dessa föreställningar och förnekande av det judiska folkets rätt till självbestämmande och existens, som i dag kallas antisionism, är direkt kopplad till den nazistiska antisemitismen. Politiker och media här i Sverige måste förstå den ideologiska bakgrunden till begreppet antisionism och vikten av att distansera sig ifrån denna typ av demonisering av Israel och det judiska folket. Det är skillnad på saklig Israelkritik och demonisering.

Att antisemitismen har blivit en grundbult i den muslimska världens ideologi visas i det ansedda PEW -Research Institutets rapport från juli 2011 där mer än 95 procent av medborgarna i muslimska länder redovisar en negativ attityd till judar. Undantagen är Indonesien med 90 procent och de muslimer som bor i israel där 49 procent har en negativ åsikt om judar.

I två artiklar sammanfattar jag de skeenden som de senaste 90 åren har lett fram till dagens antisionistiska retorik. Den genocidala (folkmordsbaserade) antisemitismen och panarabiska nationalismen är i dag den viktigaste gemensamma nämnaren för de nya islamistiska rörelserna som Muslimska brödraskapet, de fundamentalistiska wahhabiterna, Hamas samt det shiitiskt styrda Iran och Hizbollah.

De idémässiga grunddragen i islamismens ideologi är att Israel måste upphöra som judisk stat och utplånas för att den muslimska världen ska renas från främmande element och enas till ett brödraskap eller ett lyckorike, det som i muslimsk tradition kallas "umman". Det sker först när en messiasliknande person, som kallas Mahdin, återkommer genom kaos och krig. Denna apokalyptiska, ultranationalistiska och hatiska utopi grundad på religion, sharialagar och kulturell tillhörighet predikas i moskéer och sprids i media och av islamister i tal efter tal över hela den muslimska världen.

Parallellerna till den rasdominerade nazistiska retoriken och utopin är tydliga. Under de senaste åren har kunskapen om kopplingarna mellan islamism och Hitlers nationalsocialism ökat. När man studerar dessa kopplingar faller många pusselbitar på plats.

I Koranen finns inga referenser till att judarna ska utplånas även om de ska bestraffas för att de inte följer Allahs lag. Det fanns en politisk strid mellan judar och Muhammed i Medina som kommenteras i en enda s.k. Hadith (kommentar) med att judarna ska förvandlas till apor och grisar för att de inte vill konvertera. I Koranen finns t.o.m. referenser till att judarna har blivit lovade det heliga landet.

Jag vill betona att Islam runt 1000-talet skapade universitet, vetenskap och stora bibliotek. Under 100 år mellan 1830 och 1930, förenades ofta modernitet med religion. Kemal Atatürk skapade Turkiet som en modern stat och Egypten tog under 1800-talet bort sharialagarna ur sin konstitution. I Indonesien och Iran lyckades man också under denna tid förena modernitet med islam.

Mycket förändrades i och med att Tyskland och det Ottomanska riket 1918 förlorade första världskriget. Mellan 1925 och 1945 gick bl.a. Egyptens politik från att vara neutral och ibland projudisk till att bli rabiat antijudisk. De krafter som bidrog till islamismens framväxt i arabvärlden var en stark antikolonial rörelse, nazismens framväxt och bildandet av det muslimska brödraskapet 1928. Stormakternas agerande under kalla kriget bidrog också till att dessa rörelser så småningom kom att spela en roll som kanske inte var den avsedda.

Stormuftin av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, är den person som ständigt dyker upp och den som lägger grunden till dagens muslimska antisemitism redan 1922, mer än 25 år före bildandet av staten Israel.

Herbert Samuel, den första engelska kommissionären för Palestina 1920, påverkades av sina egna antisionistiska byråkrater och utnämnde 1922 den radikala och nationalistiska Haj Amin al-Husseini till Jerusalems Stormufti. Han var halvbror till den tidigare muftin från en av Jerusalems ledande familjer och våldsam motståndare till den judiska invandringen. Efter utnämningen till ledare för muslimernas religiösa råd blev al-Husseini i realiteten arabernas politiska ledare. Detta skedde trots att han 1920 blev dömd till tio års fängelse av engelsmännen för att ha startat upplopp i Palestina.

Han fick fly till Syrien men hämtades sedan tillbaka för att installeras på denna viktiga post. Trots att han lovat motsatsen så började han terrorisera moderata samarbetsvilliga araber som motsatte sig hans våldsamma politik. Al-Husseini startade 1935 den palestinska grenen av Muslimska brödraskapet med lokalorganisationer i flera städer. Stormuftin var kompromisslös och tog varje tillfälle att hetsa mot judar och var besatt av att driva dem ut ur landet. De våldsamma kravallerna 1926 och 1936 bar hans signatur och 1937 uttalade han sitt stöd för Hitlertyskland och bad dem om vapen för att hjälpa till att stoppa bildandet av en judisk stat.

I ett tal 1937 benämnt "Judar och Islam" blandar han modern antisemitism med historier ifrån tidig islam på 700-talet - han kopplar ihop bådas judehat - det var något helt nytt. En eldfängd blandning av nationalism, islamsk fundamentalism och nazistisk antisemitism. I Koranen finns inget stöd för detta.

Efter ett mordförsök på den brittiska befälhavaren för den palestinska polisen samt mord på judar och arabiska moderater upplöste engelsmännen det högsta muslimska rådet och utvisade samtliga medlemmar till Bagdad.

Enligt dokument i Nürnberg- och Eichmannrättegångarna finansierade Nazityskland och SS al-Husseinis revolter i Palestina 1936-39. Eichmann besökte honom i Jerusalem under den tiden och upprätthöll kontakten med al-Husseini under hans exil i Berlin dit han nu flyr efter att han stött en misslyckad pronazistisk revolt i Bagdad 1941.

Under sin tid i Tyskland besökte han bl.a. Auschwitz och ska enligt uppgift på plats ha skyndat på SS i sitt värv. I Bosnien iscensatte hans muslimska frivilliga trupper etnisk rensning.


Michael Cohn, Ordförande Förenade Isarelinsamlingen - Keren Hayesod
Motståndet mot de allierade och den engelska kolonialismen förenade Tyskland och delar av etablissemanget i arabvärlden. Upprättandet av en allians dem emellan blev så småningom en del av Hitlers strategi för att nå österut. Nazityskland hade ett stort ekonomiskt inflytande på dåvarande Persien som strax före kriget hade ca 42 procent av sin export och 47 procent av sin import med Hitlers Tyskland. Tyskland satsade på att under brinnande krig sprida sitt antisemitiska budskap även till den muslimska världen. Den tyska ambassadören i Persien upptäckte dock att Sions Vises Protokoll och rasfrågan inte appellerade till de breda folklagren i den muslimska världen. Han likställde då Muhammeds kamp för islam med Hitlers kamp och många shejker kom också att anse att Hitler var den shiitiska messias, Mahdin eller den s.k. tolfte imamen.

Radio Zeesen - den nazistiska kortvågsradiostation som sände på turkiska, arabiska och persiska mellan 1939 och 1945, spelade en viktig roll i radikaliseringen av den muslimska antisemitismen och islamismen. Genom att koppla ihop religion och tidig islam med nationalsocialistisk antisemitism fick den nationalsocialistiska föreställningen om judarna som orsak till allt ont ordentligt fäste.

Den utbredda analfabetismen innebar att radion var den enda källan till information. Övriga faktorer som gjorde Radio Zeesen så populär, till skillnad mot BBC, var hur man behandlade religionen. Muslimer kallades för muslimer och inte för araber, man hade arabisk musik och recitationer ifrån Koranen. De populäraste radiorösterna var al-Husseini på arabiska och Bahram Sharokh på persiska som dagligen spred sitt hatiska budskap. Radio Zeesen var dessutom starkare än andra sändare såsom BBC och gav ett bra ljud. Största delen, ca 70-80 procent, av budskapet var starkt antisemitiskt och man radikaliserade islam med sitt hat mot modernismen, engelsmännen och sedermera även USA som ändå hade och har en viss popularitet i Persien. I klartext predikade man om att utrota judarna för att på så sätt skydda sig mot det västliga inflytandet i form av USAs och Englands kolonialism.

Varje vecka ifrån 1942 till krigets slutskede skickades översättningar av Radio Zeesens utsändningar ifrån USAs ambassad i Kairo till UD i Washington. Man har nu återfunnit dessa s.k. "Kirk transcripts" som namngetts efter dåvarande ambassadören i Egypten.

Nedan följer ett citat ifrån utsändningen den 7 juli 1942:

"Enligt den muslimska religionen" deklarerade den arabiskt nazistiska radioreportern, "är försvaret av liv en plikt som bara kan fullgöras genom att utplåna judarna.... Döda judarna, bränn deras egendom, förstör deras butiker, utrota dessa fundamentala stödjare av den brittiska imperialismen. Ert hopp till frälsning ligger i utrotandet av judarna innan de utrotar dig".

Den sista delen av artikeln publiceras i nästa nummer av Menorah.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!