Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodYouth Futures på världskonferens i Stockholm

I juli hölls en stor världskonferens i Stockholm om socialt arbete och social utveckling. Temat "Action and Impact", skulle kunna översättas med "handling och påverkan". Konferensen lockade 2 400 deltagare från 106 olika länder, och blev en succé. Via Keren Hayesod, inbjöds Shai Lazar från Israel för att presentera projektet Youth Futures som finansieras av Keren Hayesod, den israeliska regeringen, kommuner och ideella organisationer.

Youth Futures är ett strukturerat program som riktar sig till barn i riskzonen och syftar till att förebygga framtida sociala problem. För varje barn/familj som är berörd utses en mentor. Mentorn arbetar med familjen, det sociala nätverket, skolan och socialtjänsten och verkar som en brygga i närmiljön mellan de olika sammanhang barnet finns. Att åta sig uppdrag som mentor är ett kvalificerat heltidsarbete som kräver akademisk examen. De flesta mentorerna är nyexaminerade studenter från universitet och högskolor. Eftersom tillit och kontinuitet är en förutsättning för en djup och bärande relation och därmed ett lyckat resultat, finns ett uttalat önskemål att mentorn vid uppdragets början är inställd på att arbeta i minst två år. För att uppmuntra mentorerna bekostar projektet fördjupnings- och vidareutbildningar i form av kurser eller mastersprogram för dem som vill stanna kvar. Mentorerna får också kvalificerad handledning.

Runt varje barn och mentor finns även ett expertteam som består av socialarbetare, psykologer och läkare. Dess kompetens används vid behov direkt i familjerna och som stöd till mentorn.

Projektet utvärderas kontinuerligt och visar mycket goda resultat ur såväl ett utbildnings-, socialt-, familj-, som ur ett individuellt perspektiv.

Med sin presentation av Youth Futures lockade Shai Lazar cirka 100 personer från olika delar av världen att komma och lyssna. Liksom i Sverige finns det på många andra håll i världen "kontaktpersoner" för barn med sociala problem. Oftast är det ideella uppdrag med minimal uppbackning och utan krav på kompetens. Det israeliska projektet Youth Futures är unikt med sitt strukturerade mentorsprogram, expertteam, och sina goda resultat. Här har Sverige mycket att lära!

Titti FränkelTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!