Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodDu ska älska din nästa

Att vara volontär är att osjälviskt ge av sig själv utan att förvänta sig något i retur. Insikten om att det är viktigt att hjälpa andra verkar finnas invävd i judiskt DNA och är även en del av den israeliska etiken och moralen. För hur kan det komma sig att så många israeler ställer upp utan ersättning hela tiden?
Av Sima Borkovski

Uppskattningsvis finns 800 000 volontärer i Israel. En siffra som fortsätter att öka enligt Yoram Sagui Sachs, ordförande för det nationella volontärrådet i Israel. Flest engagerade finns i spannet 51-64 år. 25 procent av alla volontärer är yngre.

- Det är populärt att vara volontär i Israel. Det judiska folket har alltid tagit ansvar för sin nästa. Vi står inte oberoende inför andras lidande, säger han och fortsätter:

- En annan förklaring till det stora antalet volontärer kan vara den israeliska känslan för innovation. Det finns så många organisationer att välja mellan att alla kan hitta ett ändamål som passar just dem.

Ytterligare en anledning sägs vara det vakum som skapats av staten genom de stora sociala nedskärningarna som skett de senaste åren. De som tror på den teorin hävdar även att ju bättre organisationerna är i sitt arbete, desto mindre ansvar behöver staten ta för de svaga i samhället.

- Frivilligorganisationerna kommer aldrig att kunna ersätta staten. Organisationerna måste arbeta som om det inte finns en stat bakom dem och vice versa. Tyvärr finns det tillräckligt med arbete för alla. Det är sant att staten borde göra mer för dem som har det svårt, men om vi sitter stillatigande och tittar på utan att agera kommer många människor att fortsätta lida. Vem ska hjälpa dem då?

2003 Drev den judiska hjälporganisationen Joint igenom tre stora program i Israel som svar på de nedskärningar som hade initierats av staten. Ett program gick ut på att hjälpa kommunerna att koordinera unga volontärer, det andra sammanförde och organiserade unga volontärer och det tredje såg till att ungdomar, 17-21 år gamla som gjorde vapenfri tjänst, bidrog till samhället genom andra insatser.

Efter en uppmaning från de nationella frivilligorganisationernas råd kallade den israeliska regeringen till ett rundabordssamtal där representanter från olika organisationer bjöds in. Premiärminister Benjamin Netanyahu närvarade och gemensamt kom man fram till att staten skulle avsätta motsvarande tio miljoner kronor om organisationerna sköt till samma summa.

- Detta är ett unikt tillfälle för frivilligorganisationerna att gå samman och arbeta för att öka engagemanget i samhället, säger Yoram Sagui-Sachs. Samtalet hjälpte regeringen att förstå vilken viktig funktion vi fyller.

Förra året utmanade rådet alla kommuner i en tävling, vilken stad i Israel som har flest antal volontärer. Beersheva vann med 32 000 personer följt av städerna Rosh Ha-Ayin och Yishuv Misgav.

- Jag hoppas att fler städer och medborgare antar utmaningen under 2012.

Men vad skiljer då israeliska frivilligorganisationer mot dem i resten av världen?

- Vi är ett folk med mycket bred kulturell bakgrund och vi har en inbyggd medkänsla för dem som har det svårt. Därför väljer många att engagera sig, säger Yoram Sagui-Sachs.

Högt på prioriteringslistan står att hjälpa utsatta ungdomar. Statistik visar att israeliska företag har ökat sitt engagemang från 16 procent till 26 procent via ungdomsrörelserna och siffror hos utbildningsdepartementet visar att antalet volontärer bland skolungdomar ökat enormt.

För att bli en bra volontär krävs utbildning och insikt, något som ingår som schemalagd utbildning i Israel. Alla högstadieelever måste engagera sig i något projekt/organisation flera timmar i veckan; hjälpa till hos äldre, hos handikappade, hos nyinvandrade och hos dem som har det allmänt svårt.

Under högstadietiden möter skolungdomarna volontärvärlden och förhoppningen är att engagemanget fortsätter även när den obligatoriska delen är över.

Det är uppenbart att Israel inte hade överlevt utan sina volontärer då man lever efter ordspråket "du ska älska din nästa som dig själv". Framför allt är det dock solidaritet som gäller. Israel är ett litet land där människor känner att de måste ta ansvar för varandra.

De nya sionisterna

Keren Hayesods projekt Ayalim (Gasellerna) visar hur man kan använda volontärer som ett sätt att knyta samman unga människor till en plats och sitt land. Projektet blåser åter liv i termerna "sionism" och "föregångare" på ett mycket seriöst sätt.

- Vårt mål är att ta studenter till Negev och Galileen och skapa ett engagemang som kommer att få dem att vilja stanna kvar på dessa platser den dag de har avslutat sina studier, förklarar Yakir Keren, marknadsansvarig för Ayalim.

De högskolestudenter som antas till Ayalim (och det är fler som söker än det finns platser) får sina studier betalda av staten. I gengäld måste de bygga eller renovera sin egen bostad samt bidra med cirka 300 arbetstimmar varje år i den närliggande staden. Det kan handla om hjälp till äldre, bygga upp och driva fritidsverksamhet, läxhjälp och mycket annat.

-Våra förfäder byggde detta land, våra föräldrar stred för det och vår generation behöver också mål att kämpa för. Jag tror att fysiskt arbete binder folk samman med landet, om du bygger ett hus eller planterar ett träd känner man större samhörighet med platsen och marken.

Ayalims studenter bygger sina egna samhällen nära socialt svaga områden, i utkanten av samhällen. För närvarande finns det åtta Ayalim-byar i Israel men planer finns på att bygga fler. Studenterna kommer mestadels från centrala Israel.

- Jag tror att unga människor som investerar så mycket tid och energi i en plats till slut kommer att känna samhörighet med platsen och vilja bosätta sig där. Dagens unga israeler är villiga att hjälpa till och vill ta ansvar för framtiden, Ayalim ger dem verktygen, säger Yarik Keren. 25 procent av dem som deltagit i Ayalim har redan startat nya samhällen/bosatt sig i Negev eller i Galileen.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!