Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodKeren Hayesod 90 år!

Efter Första Världskrigets slut rasade det ottomanska riket samman som ett korthus. Britterna och fransmännen delade upp det jättelika området mellan sig, britterna styrde det land som i dag är Israel. Då grundades Keren Hayesod, i London 1920.

Britterna var ursprungligen positiva till bildandet av en judisk stat i det judiska folkets historiska hemland, Israel. Landet höll redan på att byggas upp av de judiska invånarna, och när Keren Hayesod grundades var det för att världens judar och andra vänner av Israel skulle kunna stå vid Israels sida. Att bygga upp det nya landet skulle vara ett partnerskap.

Så började samarbetet mellan den nya judiska staten, styrd av David-Ben Gurion, och Keren Hayesod, styrd av bl a Chaim Weizmann som senare skulle bli Israels förste president. Och från 1920-talet fram till Andra Världskriget samlades det in medel för att bygga upp Israel. Det handlade om att odla upp landet, bygga nya samhällen, bostäder, vägar, sjukhus och mycket annat.

Efter andra världskriget, Förintelsen och det moderna Israels bildande förändrades uppdraget. Nu tog Israel emot hundratusentals och åter hundratusentals flyktingar och invandrare, och det blev naturligt att koncentrera arbetet på att hjälpa dem till Israel och ge dem ett nytt liv i landet. Detta blev Keren Hayesods huvuduppgift att samla in medel till, och ett av tre centrala mål som formulerades i en israelisk lag 1956.

Så har arbetet fortsatt till denna dag. Invandringen, mottagandet av judar från världens alla länder, är det som ständigt är i fokus. Drygt tre miljoner judar från över 100 länder har invandrat till Israel sedan 1948, och det har varit Keren Hayesods centrala uppgift. Vi har sett flyktingar och invandrare som överlevde Förintelsen, från arabländerna, Nordafrika, Etiopien, Jemen och naturligtvis f d Sovjet.

Samtidigt har det under hela Israels existens varit viktigt att fortsätta bygga upp och förbättra landets infrastruktur. Israel utvecklades oerhört snabbt under sina första decennier efter 1948, samtidigt som krigen med omgivande länder var frekventa. Man hade därför inga resurser att bygga upp landet på det sätt som ett lugnt och tryggt land med fredliga grannar kan göra. Det gav bl a många dåliga bostadsområden med sociala problem som följd.

I tider av lägre invandring och flyktingvågor har vi kunnat satsa mer på att förbättra för de barn, ungdomar och äldre som hamnat i kläm i Israel. Även detta är ett partnerskap mellan landet och oss judar och Israelvänner utanför Israel.

I Sverige heter vi Förenade Israelinsamlingen och du som bidrar med dina gåvor till arbetet kan vara stolt och nöjd. Förutom grundarbetet med invandring och integration har vi byggt upp ett fantastiskt och unikt samarbete med olika delar av det israeliska samhället. Dina gåvor hjälper utsatta människor i olika skeden i livet – från barn till äldre – och i hela Israel.

I den här artikeln kan du läsa mer om vilka projekt som är aktuella just nu, men det är helt klart att många utsatta israeler har fått mycket bättre liv tack vare våra givare. Du har bidragit till att bygga upp Israels folk och land – fortsätt med det, för det finns mycket kvar att göra!

Ulf Cahn
Generalsekreterare, Förenade Israelinsamlingen/Keren HayesodTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!