Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodSom en berg och dalbana

- För femtio år sedan var det främst barn från familjer med svåra ekonomiska problem som kom till Neve Michael, förklarar David Fridman, ansvarig för Neve Michael. Barnen kom från bra familjer med kärleksfulla föräldrar. De kom till Neve Michael på grund av familjerna var fattiga och levde under bedrövliga förhållanden.

Idag tas barn i fattiga familjer om hand av den lokala kommunen och socialtjänsten. De barn som hamnar på Neve Michael kommer inte dit främst på grund av ekonomiska svårigheter. De kommer från starkt dysfunktionella omgivningar. Många har vuxit upp utan tydliga föräldra-barn relationer eller i kulturellt förstörda omgivningar. De har genomgått svåra upplevelser, något som visar sig i den form av terapi de behöver.

- Idag behöver vi mycket fler redskap än tidigare för att kunna hjälpa dessa barn. Om ett barn exempelvis inte talar, så kan vi inte skicka honom eller henne till traditionell samtalsterapi. Vi måste hitta icke-verbala alternativ som exempelvis musikterapi. Om ett barn har svårt att knyta an till någon emotionellt, har djur-terapi visat sig vara mycket effektivt, säger David Friedman.

Rachel är ett sådant fall. Under största delen av sitt liv har hon levt i osäkerhet. Hon växte upp tillsammans med en mentalt sjuk, ensamstående mamma. Rachels värld var som en berg-och-dalbana där det onormala stod för det normala. Hon visste aldrig när hon kunde lita på sin mamma, eller när hon inte kunde det. Vid 13-års ålder togs vårdnaden slutligen från mamman och Rachel placerades på barnbyn Neve Michael.

- Rachel levde i en värld av fysiskt våld där det inte heller fanns begränsningar, förklarar Danit Ludvig, ansvarig för behandlingscentret på Neve Michael. Hon led av oro och hade en snedvriden verklighetsuppfattning. Hon levde in en inbillad värld. Om hon exempelvis såg att två flickor stod och pratade med varandra, var hon övertygad om att de pratade om henne bakom hennes rygg vilket ledde till ilska och slagsmål.

I Neve Michael sattes ett specialutformat terapiprogram in för att hjälpa Rachel. Det visade sig dock att det skulle ta lång tid innan man började se någon förbättring. Rachel stötte alla ifrån sig, visade ilska och fick fortsatta vredesutbrott. Personalen gav dock inte upp, utan fortsatte sitt envisa och ensidiga arbete med att försöka nå fram till henne med hjälp av tålamod och kärlek.

Envisheten segrade dock. Slutligen insåg Rachel att de som inte gav upp, faktiskt brydde sig om henne. Till slut började hon försiktigt tala med en socialarbetare om sin oro för mamman; vem tog hand om henne nu när Rachel inte längre var där och kunde göra det?

De flesta barn som lever på Neve Michael kan åka tillbaka till sina föräldrahem med jämna mellanrum på besök. Det kan handla om dagsbesök eller helger. Vid ett av dessa besök blev Rachel utsatt för ett sexuellt övergrepp av en granne. Hon var ett enkelt byte.

- Vi var tvungna att tydligt visa för Rachel att mannens agerande var helt fel. Även om inte mamman agerade, så gjorde vi det. Vi anmälde mannen till polisen. Det enda "positiva" i hela denna sorgliga episod var att Rachel hade blivit så stark under sin tid hos oss, att hon vågade berätta! noterar Danit Ludvig.

Rachel fortsätter att arbeta med sig själv med hjälp av kognitiv beteendeterapi, KBT. Terapin har haft stor effekt och idag har hon lättare att ta tag i sina känslor, hon går frivilligt till terapin, hjälper till i barnbyn och kommer bättre överens med de andra barnen.

- Rachel är ett svårt fall som är på väg att bli bättre. Hon är mer i fas med verkligheten och kan passa in. Förut kunde hon inte ens ta emot denna typ av behandling. Om jag får gissa hade Rachel, förr eller senare, hamnat på någon institution om hon inte kommit till oss. Vi har lagt ner stora resurser på henne och vi kommer att behöva lägga ner mycket till i framtiden för att hon ska få ett bra liv framöver.

Rachel är bara ett exempel på de svåra fall som kommer till Neve Michael.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!