Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodNytt kriscenter i Neve Michael!

Tack vare en större donation och fantastiska svenska givare kommer ett nytt kriscenter i barnbyn Neve Michael att stå klart under sommaren. Detta center vänder sig till tonårsflickor i åldrarna 13 - 18 från hela landet.
Av Hava Levene

Det arbete som bedrivs vid Neve Michael är oerhört viktigt! Hängiven personal ger oskyldiga barn möjlighet att få en ny plattform i livet. De svårast skadade barnen, såväl unga som äldre, hamnar i byns kriscenter innan de kan slussas ut i barnbyn. Under de åtta år som kriscentret funnits har över 360 barn slussats igenom dess portar.

Behoven och problemen hos utsatta tonårsflickor skiljer sig oftast från andra barn. De tonårsflickor som hamnat i Neve Michaels kriscenter har oftast redan ett digert brottsregister med droger och prostitution som några av ingredienserna. Oftast hamnar de dock inte i Neve Michael utan i sluten ungdomsvård utan större möjlighet till terapi.

Det är därför med stor glädje som jag kan meddela att vi tack var en större donation från Förenade Israelinsamlingen i Sverige kommer att öppna Israels första kriscentrum för tonårsflickor under sommaren, Beit Levanon. Vi kommer att ta emot flickor från svaga och dysfunktionella familjer där det kan ha skett sexuella och/eller fysiska övergrepp i hemmet och flickor med drog- och/eller alkoholberoende föräldrar för att nämna något. Barn som vuxit upp under onormala förhållanden påverkas på en mängd olika sätt, de har oftast kunskapsluckor, koncentrationssvårigheter, dålig självuppfattning och saknar självförtroende. Dessa barn behöver professionellt stöd!

Med åtta års erfarenhet av att driva Neve Michaels nuvarande kriscenter är vi nu redo att anta denna nya utmaning. Dessa flickor kommer att få en bättre möjlighet genom att separeras från den övriga verksamheten. Vi kommer att satsa på att ge dem en strukturerad tillvaro med skydd, individuell terapi och uppföljning under längre tidsperioder.

Ett av våra viktigaste mål är att vid sidan av terapin arbeta för att bygga upp relationer mellan föräldrarna och tonårsdöttrarna. För att dessa flickor ska få en möjlighet till en funktionell framtid måste vi se till hela familjen som grupp.

Tanken är att ha grupper om 15 flickor samtidigt och vi har som mål att kunna hjälpa 30-40 flickor/år. All behandling kommer att ske av utbildade psykiatriker, psykologer och socialarbetare, något som kommer att kräva en utökning av antalet anställda på Neve Michael.

De två första åren måste barnbyn finansiera driften av det nya kriscentret själv, därefter kommer Beit Levanon att få bidrag med 500 000 dollar per år från staten för verksamheten.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!