Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

När historia och visioner möts

David Ben Gurion läser upp självständighetsförklaringen 14 maj 1948.

Det som en gång var en abstrakt önskan är idag staten Israel, en symbol för judisk kultur och uthållighet. Keren Hayesods historia är starkt sammanvävd med Israels historia. Ända sedan det första uppropet 1920 har organisationen hjälpt till att bygga upp ett judiskt hemland. Ett hem för världens alla judar.
Från Keren Hayesod, Israel

Sommaren 1920 grundades Keren Hayesod (Grundfonden) på den sionistiska världskongressen i London. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och Israels historia är i mycket liktydig med Keren Hayesods historia.

Många av Israels ledande utbildningsinstitutioner; Hebrew University, Technion och Bezalel School of Art grundades med Keren Hayesods hjälp. Organisationen har också haft stor del i flygbolaget El Al, industrin Dead Sea Works och att filharmonikerna kom igång.

Keren Hayesod var med och grundade flygbolaget El Al. 1946 - Golda Meir startar en hungerstrejk utanför Keren Hayesods huvudkvarter i Jerusalem för att det brittiska mandatet ska tillåta fri invandring av överlevande från Förintelsen till det bilvande Israel.

"Nu är det dags att fokusera judiska ansträngningar på att bygga upp det judiska nationalhemmet."
Keren Hayesods manifest, december 1920
Under det första årtiondet byggde man landets två första absorptionscentra tillsammans med World Zionist Organization för att kunna ta emot de judar som ville immigrera till dåtidens brittiska Palestina-mandat. Senare blev Keren Hayesod ansvariga för att underlätta för de europeiska efterkrigsjudarna att komma till Israel, ett uppdrag som kom att utvidgas till att omfatta hotade judar från Marocko, Jemen, Syrien och Kuba. Efter den ekonomiska kollapsen i Sydamerika och den stora vågen av antisemitism i Europa har antalet judar även kommit i ökande antal från Argentina och Frankrike.

David Ben Gurion Den etiopiska invandringen till Israel började för över 20 år sedan.
Från järnridåns fall 1980 till nu har över en miljon judar kommit till Israel från forna Sovjetunionen, proportionellt kan det jämföras med om USA skulle absorbera hela Frankrikes befolkning. Totalt har Keren Hayesod hjälpt över tre miljoner judar att komma till Israel. Varje ny immigrationsvåg för med sig ett nytt lager av judisk historia, nya perspektiv och en ny kulturell dimension.

I år kommer Israel att slutföra det uppdrag som startade för över 20 år sedan med att ta hem de sista kvarvarande judarna från den isolerade judiska församlingen i Etiopien. Att rädda dem från hungersnöd och ett totalitärt styre tar dock inte slut i samband med att de landar på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv.

De etiopiska judarna kommer till Israel utan tidigare erfarenhet av att leva i ett utvecklat land. Många saknar grundläggande verktyg för att bygga nya liv, något som drabbat den yngre generationen etiopiska judar hårt. För att de ska kunna ta sin rättmätiga plats som framgångsrika medlemmar av det israeliska samhället krävs stora investeringar i utbildning och mycket socialt stöd. Där kommer Keren Hayesod in igen.

1930 började Israel bygga ungdomsbyar. Ursprungligen var de till för föräldralösa barn som kom till Palestina. De blev dock snart en tillflyktsort för de barn som hade klarat sig ur Förintelsen.

Idag ger landets ungdomsbyar en möjlighet för barn som är på väg att hamna, eller har hamnat, snett i samhället att få utbildning och social träning. Keren Hayesod hjälper till med detta.

Man ser även till att barn från fattiga kommuner ändå får en möjlighet att skaffa sig bra utbildning via utbildningsprogrammet Net@. I 23 kommuner utbildas högstadieelever till att bli webbmasters och datatekniker, en garanterad framtid i det teknikstarka Israel. Programmet Etgarim hjälper handikappade och skadade att få individualiserad utbildning och stöd.

Ayalim är de nya pionjärerna. Inspirerade av de sionistiska idealen bygger de upp studentbyar i fattiga städer, hjälper invånarna på volontärbasis och får samtidigt möjlighet att studera.

Socialt svaga äldre, många från forna Sovjetunionen, får hjälp med billiga lägenheter, äldreboende och vårdhemsplatser via Amigour.

Under sin korta existens har Israel utkämpat sex stora krig och motstått terrorvågor som tagit tusentals liv. Vid varje fientlig attack har Keren Hayesods givare skyndat att hjälpa till och stått vid Israels sida.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!