Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodUtbyggnad av Alumotskolan

Sedan Förenade Israelinsamlingen i allmänhet, och Pär Stenberg i synnerhet, började engagera sig i Alumotskolan i Beersheva har en förvandling ägt rum. Skolan ligger i en av Beershevas fattiga stadsdelar och sågs tidigare som en slumskola, nu är den en förebild för många skolor i Israe, barn står i kö för att få börja där.

Skolan är särskilt inriktad på "arts and sciences", och för några år sedan finansierades byggandet av ett särskilt center för just dessa ändamål av Pär Stenberg. Skolan har önskat utöka centret med en våning, avsedd för musik och keramik och med professionell utrustning, och återigen visar Pär sin generositet. Han finansierar hela utbyggnaden, vilket handlar om en investering på 647 000 dollar.

Vi, och framför allt barnen på Alumotskolan, tackar för Pärs återkommande generositet och ser fram emot grundstensläggningen i oktober.

Ny generös donation

Tack vare ett anonymt generöst anonymt svenskt par kommer en hälsoklinik i Ungdomsalijabyn Hadassah Neurim att få en rejäl renovering. Det handlar om ett projekt på 153 000 dollar.

Hadassah Neurim ligger norr om Netanya och ger utbildning till 210 internatelever och 295 elever som kommer till byn dagligen. Ungdomarna kommer ofta från en svag social bakgrund och behöver särskilt stöd för att klara sina studier. I Hadassah Neurim får de detta stöd, här finns socialarbetare, kuratorer och lärare, och bra fritidssysselsättning för ungdomarna.

Det är långt till närmaste sjukhus och hälsokliniken tar inte bara emot ungdomarna i byn utan också boende i närheten. Man har en sjuksköterska och tillgång till läkare och tandläkare vid behov, men kliniken är mycket dåligt utrustad och uppfyller inte Israels Hälsoministeriums krav. Nu kommer rum på sammanlagt 200 kvm att renoveras och uppgraderas, ny och ordentlig utrustning kan köpas in och även tak och väggar renoveras.

Vi tackar för den generösa donationen!

Insamling till Jerusalem

Det är i år 40 år sedan Sexdagarskriget och Jerusalems enande. Under våren hade vi en särskild kampanj med inriktning på att hjälpa utsatta israeler i Jerusalem. Ett stort tack till alla er som bidragit till insamlingen, som hittills inbringat 295 000 kronor från drygt 400 givare. Vi har beslutat att använda pengarna till att hjälpa utsatta ungdomar till en bättre framtid inom ramen för Net@-projektet.

Net@ är ett samarbete mellan Keren Hayesod och datajätten Cisco Systems, som ger ungdomar i 15-årsåldern en treårig utbildning inom dataområdet. De studerar på kvällstid, parallellt med ordinarie skolarbete dagtid, och förutom datautbildningen måste de också utföra ideellt arbete i samhället. Insamlingen i Sverige ger 30 ungdomar i Jerusalem möjlighet att delta i Net@-projektet.

Renovering av äldreboende i Beersheva

Amigour är den organisation i Israel som ansvarar för att de mest utsatta äldre ska kunna få ett tryggt boende. Det handlar främst om fattiga pensionärer och äldre invandrare som inte har egna möjligheter att ordna bostad på gamla dagar.

Amigourboendet i Beersheva har ett enormt renoveringsbehov. Det handlar inte bara om lägenheterna utan också om t ex vatten/avlopp, el, korridorer, trappor och hissar, dörrar och fönster. Kostnaden för detta ligger på 600 000 dollar. Vi har nu en rejäl grundplåt så att vi kan ta på oss att finansiera renoveringen.

Fortfarande saknas cirka 150 000 dollar, och du som känner att du vill göra en särskild insats för de äldre i Beersheva kan hjälpa till med en gåva. Kanske vill du särskilt hedra minnet av någon kär avliden förälder eller äkta make/maka. För gåvor över 50 000 kronor finns möjlighet att få en minnesplakett uppsatt i äldreboendet. Kontakta Ulf Cahn på Förenade Israelinsamlingen om du kan och vill hjälpa till.

Renovering av Neve Michaels kriscenter

Förenade Israelinsamlingen har under 2,5 år hjälpt Neve Michaels kriscenter med 60 000 dollar per år, pengar som används för att man ska kunna ha extra psykolog och socialarbetare anställda. Hit kommer de mest utsatta barnen i 4-15-årsåldern från hela Israel, och när de kommer är det akut.

Kriscentret är inte gammalt, det slog upp sina dörrar i augusti 2000, men slitaget är enormt eftersom barnen som kommer kan vara oerhört utagerande och genomströmningen är stor. 220 barn har tagits emot och räddats till livet här. Byggnaden behöver renoveras och efter noggrann genomgång och planering av behoven har Förenade Israelinsamlingen fått en plan över vad som behöver göras. Renoveringen kostar 183 000 dollar, men då får man förutom en rejäl upprustning av allt från golv till tak också air-condition i byggnaden, och en trevlig miljö runt kriscentret.

Bara dagarna efter att vi fått planen med budget fick vi kontakt med en givare som på egen hand erbjudit sig att finansiera hela renoveringen till minne av sin avlidne man. Det handlar alltså om närmare 1,3 miljoner kronor och renoveringen har redan påbörjats! Vi tackar för den visade generositeten.

Det finns många mindre och större behov i barnbyn som vi kan hjälpa till med. Kan och vill du göra en insats för dessa Israels mest utsatta barn, kontakta Förenade Israelinsamlingen så hittar vi säkert något mindre eller större projekt som passar just dig.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!