Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodOrföranden har ordet

Keren Hayesod, Förenade Israelinsamlingen, presterade ännu ett rekordår gällande insamlade medel. En stor anledning är naturligtvis den akutinsamling som drogs igång i samband med kriget i juli. Kriget innebar bland annat ett rejält avbräck för turismen, inställda möjligheter för studenter att sommarjobba, stora problem, ja till och med konkurs för vissa småföretagare, och förstörda hus. Sist, men inte minst, en tid av skräck för alla invånare, framför allt dem i norra Israel.

Jag vill passa på att tacka våra medarbetare på kontoret Ulf Cahn, Leone Metzger och Lotta Armanios för en oöverträffad insats från mitten av juli och framåt. Utan er och utan vår oförtröttlige hedersordförande Franz Cohn hade vi aldrig varit så framgångsrika och så snabbt kunnat hjälpa Israel i denna svåra situation.

Förutom återuppbyggnad, rehabilitering av skadade samt hjälp till ekonomiskt drabbade i svallvågorna av kriget har Israel kvar sina "vanliga" åtaganden. Nya immigranter ska hjälpas till en bra start med språkundervisning, boende och anpassning till ett nytt samhälle. Alla Israels invånare ska ha ett drägligt liv från vaggan till graven. Tyvärr lever 1,5 miljoner israeler under gränsen för fattigdom, av dem är 775 000 barn. Siffror, som talar ett oerhört tydligt språk.

Vad gör vi då för att hjälpa Israel?

Låt oss börja med barnen. Vi stöder barnbyn Neve Michael där barn som inte kan bo hemma får tillfälle att växa upp i en lugn och harmonisk miljö med extraföräldrar, dagis, skola och all psykologisk hjälp som tänkas kan. 240 barn tas om hand och bor i Neve Michael från tre till 18 års ålder. 75 % av dem klarar ett normalt vuxenliv, en helt fantastisk siffra med tanke på att vi talar om barn, som av domstol dömts att lämna hemmet och åka till Neve Michael eftersom hemsituationen är ohållbar.

Vi stöder även alla som kommer till Israel från när och fjärran. En stor utmaning är de nya israelerna från Etiopien. Att komma från ett land där begrepp som elektricitet och datorer är fullständigt okända, till ett ultramodernt Israel kräver mycket. Framför allt krävs det att föräldrarna får lära sig i samma takt som barnen så att föräldrarollen inte förstörs. Sådana projekt stöder vi.

Inte alla ungdomar och familjer har av egen kraft råd att betala sin utbildning, och inte alla skolor kan själva klara sitt åtagande. Här hjälper vi till både i Beersheva och i Galiléen. Tänk om just du kunde följa med och se dessa skolor när vi besöker dem i höst!

Att bli gammal är oftast en komplicerad erfarenhet och än mer komplicerat blir det om man inte har råd med boende, mat och aktiviteter av olika slag. Här hjälper vi till att finansiera äldreboenden både för friska och sjuka äldre. Ni skulle ha varit med och sett hur de äldre på ett dagcenter i Beersheva tillsammans med några ungdomar spelade upp scener ur Tusen och en natt!

Att bli offer för en terrorattack sätter såväl fysiska som psykiska spår. Det behövs oerhört mycket rehabilitering för att dessa personer ska kunna återgå till normalt liv igen. Din insats kan innebära en stor skillnad. Ovanstående är bara ett axplock ur den bukett av insatser dina medel går till.

Därför är och förblir din insats jätteviktig.
Jag kan bara upprepa min önskan att du ska ta dig tid och följa med oss till Israel i oktober i år. Då får du med egna ögon se hur fantastiskt stor skillnad vi kan göra för de behövande.

Ditt bidrag gör stor nytta för Israel. Min förhoppning för 2007 är att du ska fortsätta stödja oss och att du kan intressera dina vänner för denna oerhört viktiga insats. Via oss stöder du samtidigt den enda demokratin i Mellanöstern.

Ett stort tack till just dig för ditt bidrag 2006. Välkommen att vara med oss även i år.

Regina Rodau
Ordförande för Förenade IsraelinsamlingenTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!