Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodInte längre förlorade

Under året 2006 sista skälvande dagar anlände 220 personer till Israel från delstaterna Manipur och Mizoram i nordöstra Indien. De kallar sig själva för Bnei Menashe och hävdar att de är ättlingar till den förlorade Manasse-stammen.
Av Nechemia Meyers
Foto Brian Hendler/Jewish Agency

De nyanlända indiska judarna kan mycket väl sluta cirkeln för den förlorade Manasse-stammen som vi senast hörde ifrån år 721 före vår tideräkning då de skingrades av assyrierna. DNA tester stödjer dock inte deras teorier men gruppen har accepterats som judar av den sefardiske överrabbinen Shlomo Amar som konverterat dem, därefter har de tillåtits att bosätta sig i den judiska staten Israel.

Medlemmar ur Bnei Menashe började dock anlända till Israel redan under 1990-talet som turister för att sedan under sin vistelse konvertera till judendomen. Fram till för tre år sedan var de cirka ett tusen personer. Då beslöt den dåvarande inrikesministern Avraham Poraz att sluta utfärda visum för dem. Frågan handlade inte främst om deras judiskhet utan snarare att de flesta valde att bosätta sig i bosättningar utanför den gröna linjen, något han personligen motsatte sig. Det slutade med att det israeliska rabbinatet skickade rabbiner till Indien så att de ur Bnei Menashe som ville, kunde konvertera på plats innan de ansökte om uppehållstillstånd i Israel. Ett resultat av detta är att gruppen nu har samma rättigheter som andra judar i enlighet med lagen om återvändande som ger alla världens diasporajudar rätt att bosätta sig i Israel.

Bevisen för deras historiska länkar till judendomen är osammanhängande och långt ifrån övertygande. Själva framhärdar de bland annat att en av deras traditionella skördesånger "Sikpui Hli" beskriver händelser parallella med dem ur Exodus där fiender jagar dem över ett rödfärgat hav. Andra liknelser är att deras tidiga djuroffer påminner om de djuroffer som beskrivs i Bibeln.

Oberoende om detta stämmer eller ej, de flesta av medlemmarna ur Bnei Menashe lärde känna judendomen via kristendomen som kom till deras region under 1900-talet. 1951 drömde en man vid namn Challianthanga från byn Buallawn att Gud hade instruerat honom att återföra sitt folk till sina rötter, till vad de var innan de blev kristna, något som han uttolkade som judendomen.

Gruppen har befunnit sig en alltför kort tid i Israel för att det ska kunna vara möjligt utvärdera deras integration i Israel. En av anledningarna är den återgång evakueringen av judiska bosättare från Gaza innebar för dem, då det var där många av dem hade placerats av den israeliska staten. Innan tillbakadragandet var Bnei Menashe den största enskilda etniska gruppen på de ockuperade områdena. Nu håller dessa före detta Gaza-innevånare på att återetablera sig på nya orter och möter samma svårigheter som alla andra evakuerade gör.

De senast anlända ur Bnei Menashe har placerats i olika absorptionscenter. Familjen Tiau har till exempel hamnat i Nazareth. Maken Peer (tidigare Peter) minns när han frågade sin farfar varför hans familj inte var kristna som alla andra i det område de bodde i. Den gamle mannen svarade "Vi tror på en Gud, inte på en treenighet", något som gjorde ett stort intryck på Peer. Familjen Tiau är mycket nöjda med vad de har funnit i Israel, inklusive möjligheten att äta kött. Avsaknaden av koscherkött i Indien var total där de levde enbart på fisk och grönsaker.

Bnei Menashe består av cirka 8 000 personer. Etniskt och språkmässigt är de tibetanska burmeser. Den drivande kraften bakom immigrationen är rabbinen Yechiel Eckstein, grundare och ledare av organisationen "International Fellowship of Christians and Jews - IFCJ".

- Att flytta till Israel är mycket viktigt för dem, säger Yechiel Eckstein.

Organisationen har bidragit med 1,5 miljoner dollar för immigrationen. Det är Jewish Agency som underlättar gruppens integration i det israeliska samhället.

Läs mer om gruppen Bnei Menashe på deras egen hemsida:
www.bnei-menashe.org

Jammar loss!
Redan två veckor efter sin ankomst uppträdde en grupp indiska judar på kommunhuset i Nazareth. Borgmästaren Menachem Ariay var den person som upptäckte de musikaliska talangerna efter att ha hört dem sjunga vid en mottagning för nya immigranter. Han tror att de har en ljus framtid och gav gruppen namnet "The Mizo Six" då de består av sex sångare och Mizo är deras modersmål.

Ledsångaren Boaz Boitlong har redan innan ankomsten släppt en skiva i Indien. Deras manager Ray Shalem, som kom till Israel för tio år sedan, hävdar att gruppen är väldigt begåvad.

- De kommer att uppträda på engelska, hebreiska och hindu. De har utmärkta röster och stor talang, minst lika duktiga som israeliska sångare.

Organisationen "Shavei Israel" (Israel återvänder) har som mål att söka rätt på och hjälpa judar att återvända till Israel. Gruppen vänder sig till:
  • Ättlingar till judar som tvingades överge sin tro under inkvisitionen. Gruppen finns främst på den Iberiska halvön, i Latinamerika och sydvästra USA.
  • Ättlingar till de tio försvunna stammarna, t ex Bnei Menashe.
  • Ättlingar till assimilerade judar som vill återknyta till judar och judendomen.
  • Alla som seriöst överväger att konvertera till judendomen.

Michael Freund, gruppens ansvarige, ser deras arbete som en del av det demografiska kris som dagens judar står inför. Han säger att gruppen indiska judar består av "ärliga och vänliga människor" och att "de är en välsignelse för staten Israel. De har bevisat att de är dedicerade judar och sionister och jag ser ingen anledning till varför de inte skulle tillåtas att immigrera till Israel"

Andra israeler oroas av Shavei Israels arbete. Det är inte en rasistisk fråga, hävdar kritikerna, då judendomen alltid har fokuserat sig på tro och inte blodstillhörighet. Men Israels förhållandevis höga levnadsstandard kan potentiellt dra till sig människor från Tredje Världen som inte ser judendomen som en tro och ett sätt att leva, utan snarare som en chans till ett bättre liv.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!