Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodFranz Cohn 80 år

Det verkar otroligt att Franz, denna aktiva person, i dagarna firar sin 80-årsdag, omgiven av älskad maka, barn och barnbarn!

Låt oss gå tillbaka till hur Franz´ levnadshistoria gestaltat sig. Han föddes den l8 mars 1927 i Chemnitz, Tyskland, och var sex år vid Hitlers makttillträde l933. Hur han upplevde Kristallnatten l938, elva år gammal, skildrade han på ett gripande sätt vid det anförande han förra året höll i Stockholms synagoga i samband med minnesaftonen av Kristallnatten.

Tio år gammal hade Franz blivit utkastad från latinläroverket i sin hemstad, eftersom inga judiska barn längre fick gå på de statliga gymnasierna.

Som tur var fick Franz komma med de 500 judiska barn från Tyskland och Österrike som Sverige tog emot i januari l939. Tolv år gammal kom han utan sina föräldrar till ett nytt land, fick lära sig ett nytt språk och på egen hand bygga upp en existens.

"Bakom varje framgångsrik man står en kvinna", detta ordspråk har verkligen fog för sig när det gäller Franz och Eva. De två träffades som unga, Eva med tragiska minnen som överlevande efter Förintelsen, och de gifte sig 1948. Bägge arbetade hårt, och efter 22 års arbete i svenska industriföretag byggde Franz upp en framgångsrik affärsverksamhet. Familjen växte och två söner och en dotter har i sin tur givit Franz och Eva sju barnbarn. Franz och Eva är lyckliga över den tillgivenhet, gemenskap och kärlek som visas dem av hela familjen.

Franz har många strängar på sin lyra. Vid sidan av sin affärsverksamhet har han alltid gjort stora frivilliga insatser inom den judiska världen. Det började redan på 1970-talet inom Aktionskommittén för Sovjets Judar. Han var också med och bildade Svenska kommittén för vetenskapens frihet, som verkade för de judiska vetenskapsmän i Sovjet som ville utvandra. Detta medförde att de berövades sitt arbete. När Judiska församlingens barnkoloni Glämsta behövde rustas upp, då stod Franz i spetsen för insamlingsverksamheten som blev framgångsrik.

När Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod behövde en ny kraftfull ordförande, lyckades Fritz Hollander, efter viss övertalning, övertyga Franz att åta sig uppdraget. Han tog över ordförandeklubban 1984 och det ledde till många positiva förändringar. Fler och nya människor aktiverades. Israelfestivalen i Stockholm, med en mängd olika evenemang blev en årlig höjdpunkt. Kontakten med icke-judiska grupper ökade väsentligt. Insatserna för Israel kanaliserades till stor del till olika projekt för barn och äldre. Dessa projektinsatser visade sig vara något som tilltalade våra givare, som i sin tur visade stor generositet och Förenade Israelinsamlingen nådde betydligt bättre resultat än tidigare. Menorah, Förenade Israelinsamlingens tidning, utvecklades också på ett positivt sätt.

Men Franz gjorde inte bara stora insatser i Sverige utan också internationellt. Han representerade den svenska insamlingen i Israel i Jewish Agency´s Board of Governors och i Keren Hayesods högsta beslutande organ. Detta medförde många resor till Israel som Franz på sitt självklara sätt alltid själv stod för.

När Menorah 1995 var i akut behov av en ny chefredaktör, ja, då var Franz beredd att rycka in. Fram till hösten 2002, då han på egen begäran avslutade sitt redaktörskap, gjorde han en värdefull insats för Menorah, alltid angelägen om att göra sitt yttersta för att få fram en intressant och aktuell tidning med tonvikt på kunskap om situationen i Israel. Han bidrog själv med reportage och artiklar om Israels tekniska framsteg.

Att Franz blev utnämnd till hedersordförande i Förenade Israelinsamlingen var välförtjänt och fortfarande tar han synnerligen aktiv del i arbetet. Andra bevis på uppskattning av hans viktiga ideella arbete är Judiska församlingens Aron Isak-pris, Samfundet Sverige-Israels Segerstedtstipendium och Israelitiska Ynglingaföreningens Karin Bornstein-pris. Att Israel självfallet uppskattar hans insatser bevisades när han 1998 blev en av de första som tilldelades det synnerligen exklusiva Yakir-priset av Keren Hayesod. "En yakir är en individ som förtjänar stor ära och respekt", stod det i programmet när Yakir-priset delades ut.

Franz är inte den som tar det lugnt och bara njuter av sin pensionärstillvaro. Han är ständigt verksam, han skriver nya artiklar till olika tidningar, han är alltid beredd att ställa upp och hålla föredrag med anknytning till Israel på vilken plats det vara må i Sverige. För några år sedan var han främsta kraften vid nystarten av Svensk Israel-Information och i dag arbetar han också ideellt för Zionistiska Federationen, där han ansvarar för det digitala nyhetsbrevet "Från den ljusa sidan" som når närmare tusen av Israels vänner med positiva nyheter.

Till 80-årsdagen vill vi önska Franz, hans kära Eva och hela familjen allt gott, främst god hälsa, "bis Hundertzwanzig".

Regina Rodau     Alter Saks     Ulf Cahn     Birgit BlidemanTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!