Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodKeren Hayesods generalsekreterare Greg Masel är väldigt tydlig i sitt budskap: Keren Hayesod kommer att fortsätta sitt viktiga arbete med att stärka Israel med oförminskad kraft. Dock kommer fokus att flytta från invandring till absorption.
Text och bild: Margarete Nudel

Starka judar behöver ett starkt Israel

Vintern har precis beslutat sig för att lämna Stockholm till förmån för den efterlängtade våren den dag jag träffar Greg Masel, Keren Hayesods världsordförande sedan åtta månader. Hade jag skrivit för en affärstidning skulle jag ha beskrivit honom som "kärnfull, rakt på sak, karismatisk och engagerad". Nu är Keren Hayesod inget vinstdrivande företag där aktieägarna kan förvänta sig utdelning i samband med årsbokslutet, så jag väljer att även lägga till orden "med stort hjärta för Israel".

För är det något som framkommer tydligare än något annat under intervjun så är det Greg Masels kärlek till hemlandet Israel och dess befolkning. Han gjorde aliya till Israel från Sydney, Australien för mer än 15 år sedan men återvände till Sydney under fem års tid för att driva Keren Hayesods lokala kampanj. Innan den nuvarande positionen arbetade han ett år som övergripande ansvarig för kampanjerna i USA, Australien, Kanada och Storbritannien.

Kampanj, det är Keren Hayesods sätt att beskriva sitt insamlingsarbete. Det kan vara ett land (Sverige) eller en stad (Berlin). Totalt finns 57 kampanjer spridda över hela världen och de löper ett år i taget. Oftast brukar de inledas med någon större festlighet (se reportaget från Göteborg). Greg Masel är djupt imponerad av vad "lilla" Sverige åstadkommer insamlingsmässigt i förhållande till sin folkmängd. Sverige är femte största kampanj i Europa.

I år firar Keren Hayesod 85 år. Från att ha startat som en hjälporganisation för judar runt om i världen är man idag nästan helt inriktad på att hjälpa judar i Israel.

- Vi finns i 26 tidszoner och har kampanjer i alla dessa. Vi är en global organisation med tidsskillnader, kulturella skillnader, språkskillnader samlade kring ett gemensamt mål, att stärka Israel. Framöver kommer organisationen att vila på två ben med lika stor betydelse utan inbördes rangordning: 1) Vi behöver fler donatorer och fler volontärer. 2) Vi måste driva vår organisation som ett företag med både huvud och hjärta. Det svåra är att hitta en bra balans mellan dessa bägge punkter, anser Greg Masel.

Att nå yngre potentiella givare är också en framtida utmaning. Många kampanjer, inklusive Sverige, har svårt att dra till sig yngre givare. Young Leadership, Keren Hayesods ungdomsgren, är inte aktiv i Sverige sedan många år tillbaka.

- Det är ett problem och vi är medvetna om det. Vi behöver nya initiativ som involverar unga. För att vilja donera måste man förstå vad vi sysslar med och det måste vi kommunicera ut tydligare till de yngre.

Hur kommer då Keren Hayesod att se ut om 15 år, lagom till 100 års jubileet? Kommer organisationen att finnas kvar eller kommer judarna i Diasporan och Israels vänner att anse att det är dags för landet att stå på egna ben, utan extern finansiell hjälp?

- Hjälpbehoven kommer inte att ha försvunnit om 15 år, men det är viktigt att betona att Keren Hayesod inte kan leva kvar som organisation på bekostnad av de lokala judiska församlingarna i Diasporan, utan vid sidan av dem. Ett starkt Israel gör att judar i Diasporan kan och vågar vara starka och stolta över sitt ursprung. Ett starkt Israel är alla judars framtida försäkring. Det är därför Keren Hayesod kommer att finnas kvar i mer än 15 år till. Genom stödet länkas judarna i Diasporan samman med dem i Israel.

Han framhåller dessutom att Keren Hayesod stöds av judar i Israel med stora summor.

Kortsiktigt, dvs från nu och cirka tre år framåt ser Greg Masel att det finns fyra olika punkter som Keren Hayesod måste ägna sig åt.

- Vi måste fortsätta hjälpa judar att komma till Israel. Invandringsstatistiken har gått ner, men fortfarande kommer cirka 22 000 personer varje år. Många av dem har stora behov. Vi måste hjälpa dem att komma tillrätta i sitt nya hemland och ta hand om dem som behöver mer stöd än andra som exempelvis den etiopiska gruppen.

Ett annat av de kortsiktiga målen är att hjälpa till att utveckla Israels svaga områden; Galil i norr, Negev i söder och Jerusalem i mitten.

- Men begreppet svagt får inte bara ses geografiskt, många unga och äldre har drabbats väldigt hårt av den Intifada som hemsökt Israel. Dessa människor finns över hela landet och det är vår plikt att hjälpa dem.

I samband Intifadan gjorde Keren Hayesod även ett åtagande att hjälpa dess offer och överlevande. Det gör man genom Fonden för terroroffer. Greg Masel hoppas att denna grupp inte kommer att växa ytterligare men påpekar att åtagandet mot dem som redan drabbats står fast och kommer att göra så under lång tid framöver.

Det fjärde kortsiktiga målet är att satsa på judisk sionistisk utbildning för unga. Genom att besöka Israel och med egna ögon se och uppleva förstår man behovet och hur man själv kan agera i framtiden för att hjälpa till. Därför erbjuder man sedan länge i samarbete med Jewish Agency ungdomar att komma till Israel på olika program. "Birthright" är ett av dem. Under sex veckor får ungdomar möjlighet att resa runt i landet, uppleva och lära sig. Detta genererar i sin tur en enorm entusiasm som landet och Keren Hayesod måste ta tillvara.

Innan vi skiljs åt passar Greg Masel på att via Menorah tacka alla svenska donatorer och givare:

- Sverige är en aktiv och mycket positiv del i vår stora världsorganisation som gör så mycket gott. Det kan ni vara stolta över.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.