Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodVerksamheten 2005

Efter det fina insamlingsår vi hade 2004, och efter all utveckling av våra projekt i Israel, kan man tro att 2005 skulle bli ett lugnare år. Men så ska det inte bli! Målet är förstås att samla in ännu mer pengar, att fler ska bli givare och att fler yngre ska aktivera sig. Det kommer också att ske en hel del på projektfronten i Israel.

Under 2005 har vi följande ändamål i vårt insamlingsarbete:

  • EXODUS - invandring och integration: under 2004 kom cirka 60 nya invandrare till Israel varje dag, trots den osäkerhet och svåra situation som råder i landet. Här behöver vi fortsätta göra insatser, inte minst för att integrationen ska fungera.
  • Barnbyn Neve Michael: barnen har en svår bakgrund och lever under svåra omständigheter. Vi vill hjälpa till att underlätta deras liv, genom att bl a renovera bostadshus, ge möjlighet till särskilt lärarstöd etc.
  • Fonden för terroroffer: närmare 600 israeler har dödats, över 450 barn blivit föräldralösa och närmare 6 000 personer skadats sedan den s k intifadan inleddes på hösten 2000. Förra året kunde vi skicka 94 700 dollar till Fonden, i år är målet 125 000 dollar.

Utöver dessa ändamål är projekten oerhört viktiga och även 2005 kommer att bli ett intressant år:

  • Under våren kommer vårdhemmet för äldre i Beersheva Yud-Alef att stå klart.
  • Under senhösten kommer utbyggnaden av dagcentret för äldre att vara klar, men här behövs gåvor på ytterligare 20 000 dollar, cirka 140 000 kronor.
  • Grundlig renovering av ett stort bostadshus på 450 kvm i barnbyn Neve Michael påbörjas, men här behövs gåvor på ytterligare 50 000 dollar, cirka 350 000 kronor.
  • Vi påbörjar byggnation av en ny byggnad för lektionssalar på Galilskolan, vilket är ett projekt för år 2005-2007.

Här finns stora möjligheter för dig som givare att vara med! Som du ser är inte all finansiering klar. Vill du vara med och engagera dig, göra en ideell insats, veta mer om vad vi gör, bidra till något eller några av ändamålen, eller har du andra idéer, kontakta undertecknad på tel 08-667 67 70 eller ulf.cahn@israelinsamlingen.org.

Ulf CahnTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.