Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodDe kristna och Israel


På Förenade Israelinsamlingens höstresa fick deltagarna möjlighet att lyssna på prästen Göran Larsson, tidigare direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Han talade kring ämnet kristna och Israel.

Av Margarete Nudel

Göran Larsson har sedan länge arbetat med judisk-kristna relationer. 1972 fick han ett stipendium för att åka till Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem.

- Då trodde jag att det inte fanns några problem mellan judar och kristna, jag levde i min söndagsskolevärld. Vi hade ju fått bibeln av det judiska folket och vi skulle ju inte ha haft någon tro om det inte hade varit för det judiska folket, eller hur?, undrar han retoriskt.

En av anledningarna till hans första resa var att han ville förstå hur judarna tolkade bibeln.

Göran Larsson förklarar att i kristendomens begynnelse fanns två riktningar inom kyrkan. Den ena hävdade att judarna var de kristnas raka motsats. Kristendomen var kärlekens religion och judendomen var hämndens religion, vilket gjorde de kristna överlägsna judarna.

Den andra riktningen menade att judendomen i och för sig hade en uppgift att fylla, men bara fram till kristendomen. Judarnas enda uppgift var alltså att bereda väg för kristendomen.

- Man kan fråga sig vilken av dessa två riktningar är värst? Konstrasten eller förspelet?

Slutsatsen blev ändå att i och med att kyrkan fanns behövdes inte Israel längre, den så kallade ersättningsteologin.

De bägge modellerna uppstod under kristendomens första 100 år och kom länge att stå för de attityder som kristendomen hade mot Israel samt en total avsaknad av aktning och respekt för judendomen som religion.

När kristendomen blev statsreligion på 300-talet i det romerska imperiet fick kyrkan ännu större makt och kunde därmed sätta kraft bakom judehatet.

- Kristendomen har stort ansvar i det judehat som funnits, och finns i världen, anser Göran Larsson.

I samband med Herzls första kongress där idéen om en judisk stat framlades, besökte Herzl påven. Påven förkastade idéen med: "judarna har ingen rätt till ett eget land då de har förnekat världens frälsare".

Hur slår kristendomens inställning till Israel igenom i dagens Mellanösternkonflikt?
Facit av den inställningen blev bland annat Förintelsen. Därför är det ytterst viktigt att komma till roten med de historiska problemen och fråga sig hur kristendomens inställning till Israel slår igenom i dagens Mellanösternkonflikt?

- Kristendomen har, sedan den slog igenom för drygt 1700 år sedan, varit en majoritetsreligion med fäste över hela världen. Kristendomen har exporterats av teologer och inställningen till Mellanöstern präglas mycket av var man bor.

- Ta till exempel de palestinsk-kristna. De är direkt berörda av den politiska konflikten i området och har lätt för att knyta an till klassisk kristen antijudiskhet. Den historierevisionism som pågår i den muslimska världen har tidigt velat kapa banden mellan det bibliska Israel och dagens Israel. Enligt den synen har det aldrig funnits ett tempel på Tempelberget i Jerusalem.

Intressant att lägga märke till är att ju yngre en kyrka är, desto mer anti-israelisk verkar den vara. Den stora frågan är då, var befinner sig den svenska kyrkan?

Göran Larsson delar upp den svenska kyrkan i olika grupper:

- En grupp anser att ersättningsteologin inte håller och de är öppna för dialog mellan judar och kristna. Kristna i denna grupp är oftast kritiska till staten Israel och dess politik, men visar respekt för judendomen. De tar också avstånd från missionen, berättar Göran Larsson.

En annan grupp är oerhört stödjande och positiv till staten Israel. De baserar sin tro på bibelord och befinner sig ofta långt ute på den politiska högerkanten och kämpar för ett stor-Israel enligt biblisk uppfattning.

- Denna grupp vill att Kung Davids rike ska återställas. De är inte så intresserade av judendomen som religion, många ser judar som en bricka i ett profetiskt spel i framtiden.

Dessutom finns det kristna som är negativa till staten Israel och vill att alla judar ska blir kristna, samt kristna som anser att judar är värda all respekt och att staten Israel är en integrerad del av verkligheten

Göran Larsson väljer att citera en artikel av Natan Sharansky som innehåller tre stycken D. Tre fall där gränsen till antisemitism har överträtts.

Demonisering av Israel - det som sker i Israel med palestinierna går att jämföra med det som skedde med judarna under nazisttiden.

Delegitimering - Israel har inte rätt att finnas någonstans, en inställning som kännetecknar roten till dagens konflikt i Mellanöstern.

- Den så kallade "Hoppkampanjen" anger ockupationen som grundorsaken till Mellanösternkonflikten, vilket inte stämmer. Före 1967 fanns ju ingen ockupation, men icke desto mindre vägrade den muslimska världen att erkänna Israels rätt att existera.

Dubbelmoral - omvärlden bedömer Israel med annan måttstock än andra länder. Vissa ifrågasätter om Israel är en demokrati, ett begrepp som lyser med sin frånvaro i grannländerna.

Även om Göran Larssons föreläsning pekar på mycket negativt i kyrkans förhållande till Israel är allt inte nattsvart, det sker en hel del positivt. Förra sommaren hölls bland annat en konferens i Buenos Aires där den katolska kyrkan förklarade att antisionism är lika med antisemitism.

- Den svenska kyrkan har dessutom kommit ut med ett samtalsdokument, "Guds vägar", där KG Hammar i förordet skriver att de kristna har en delaktighet i förtryckandet av det judiska folket och det är de kristnas skyldighet att motverka detta. Det står att den svenska kyrkan tar avstånd från allt som kan tolkas som antisemitism, och från ersättningsteologin. Detta är första gången svenska kyrkan säger detta officiellt och det är ett steg i rätt riktning.


Teol. dr. Göran Larsson var direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem mellan åren 1979 och 1993. I samband med hans 50 årsdag instiftades en fond "Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer" där Göran sedan 1 juli, 2004 arbetar på halvtid. Han bor i Jerusalem, där han kommer att forska, skriva, föreläsa och på olika sätt verka för fördjupad förståelse och respekt mellan judar och kristna. Han kommer också att regelbundet stå till förfogande för föreläsningar och kurser i Sverige.

Svenska Teologiska Institutet är Svenska kyrkans missions studieinstitut i Jerusalem. STI är inriktat på religionsmöte, framför allt mötet kristendom-judendom, ekumenik, bibelstudier och frågor kring religion och samhälle. Vid STI ordnas kortare och längre kurser för teologer, kyrkoarbetare och andra kring dessa ämnen.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.