Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodFritz Hollander till minne

Fritz Hollander
Mycket har redan skrivits om Fritz Hollanders gärning inom det judiska Sverige. Han var en institutionsbyggare i vårt lilla judiska samfund i Sverige. Det verkliga beviset på denne initiativtagares framsynthet utgörs av att de institutioner och organisationer som Fritz Hollander har initierat eller medverkat till att grunda fortlever ännu flera decennier senare.

Han var en visionär som förstod långt före många andra vad som krävdes för att den judiska gemenskapen här skulle överleva.

Fritz Hollander såg oss som en del av hela det judiska folket och han byggde härifrån länkar till både Israel och de andra judiska samfunden i diasporan. En annan dimension av hans storhet var förmågan att samla unga människor kring sig, att entusiasmera dem och bli deras mentor och kloke rådgivare när de var redo att ta eget ansvar.

Det fanns knappast någon judisk eller sionistisk verksamhet som inte på något sätt stöddes moraliskt och praktiskt av Fritz Hollander. Som mångårig ordförande i den sionistiska takorganisationen Zionistiska Federationen hade han unika möjligheter att påverka och styra utvecklingen. Jag vill här endast beröra ett par av Fritz många insatser som inte bör glömmas. De gjordes i det tysta utan större åthävor.

Förenade Israelinsamlingen kunde genomföra sitt första större projekt i Israel tack vare Fritz ihärdiga lobbyarbete i fullmäktige för Stockholms Judiska församling, där han var ledamot. Församlingen fick nämligen i början på åttiotalet en oväntad intäkt genom en valutavinst som uppstod när Jewish Agency 10 år efter Jom Kippurkriget betalade tillbaka ett större lån.

Fritz yrkade på att denna ansenliga summa utöver det ursprungliga lånet och räntan inte fick behållas här utan borde användas för något trängande socialt behov i Israel. Han fick majoritet i fullmäktige för detta förslag. Vid denna tid, 1982-83, hade dåvarande premiärminister Menachem Begin lanserat sitt "Förnyelseprojekt" för Israels fysiskt och socialt nedgångna utvecklingsstäder. Vid ett besök i Israel sökte och fick Fritz ett projektförslag av Jewish Agency som gick ut på att renovera ett fritidscenter i ett socialt nergånget område i Beersheva. Pengarna skulle räcka till detta och projektet genomfördes till glädje för barnen och även de vuxna som hade saknat ett allaktivitetscenter i stadsdelen. Detta blev början på Förenade Israelinsamlingens och deras donatorers fortsatta glädjefyllda och framgångsrika engagemang i behjärtansvärda projekt i Beersheva och andra platser. De har beskrivits i Menorah under de gångna 20 åren. Fritz var hedersordförande i Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod och som sådan en uppskattad rådgivare åt ordföranden och styrelsen.

Fritz Hollander var även aktiv i styrelsen för Jewish Claims Conference i New York som fick hand om de skadestånd som tyska staten betalade för av nazisterna beslagtagen judisk egendom. Han lyckades lotsa ett väsentligt anslag till Sverige, vilket bl.a. möjliggjorde grundandet av Stockholms Judiska Center, där en av samlingslokalerna bär hans namn.

Vi alla är Fritz Hollander stort tack skyldig för allt han uträttat till gagn för flera generationer judar i Sverige och Israel.

Franz T Cohn
Hedersordförande i Förenade IsraelinsamlingenTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.