Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren HayesodMenorah gratulerar…
Ungdomsalijan som fyller 70 år

Sedan den första båtlasten med ungdomar från Tyskland nådde Israels stränder har mer än 400 000 barns liv berörts av Ungdomsalijan. Nu fyller organisationen 70 år. Av Margarete Nudel.

Vid skolbyn Ramat Hadassah har alla barn ett eget djur som de ansvarar för.
Foto: Shlomy Ben-Ami

Ungdomsalijan (Aliyat Yeladim ve-No'ar) grundades 1933 som ett försök att rädda judiska barn från Förintelsen genom att ge dem skydd och utbildning i Israel. En av dess första ledare var Henrietta Szold, en amerikansk sionist som grundade Hadassah (se faktaruta).

Ungdomsalijan började sina aktiviteter i Tyskland strax innan nazisterna kom till makten och räddade många barn som tvingades lämna sina familjer. Arbetet spred sig över till alla de europeiska länder där det fanns ett behov av att rädda judiska barn. 1941 började organisationen även ta hand om barn från orientaliska länder. 1945 såg Ungdomsalijan till att ta judiska barn som överlevt Förintelsen till Israel.

Organisationen har inte bara brytt sig om barnens fysiska välfärd utan har även utbildat dem, gett dem individuell uppmärksamhet samt lärt dem leva tillsammans med andra som en del av ett samhälle. För att nå dessa mål har barnen vuxit upp i ungdomsbyar under ledning av lärare och ungdomsledare.

Varje by bestod av cirka 40 ungdomar som levde tillsammans tills de fyllde 18 år. Byn kunde vara kopplad till en kibbutz, som en del av en ungdomsstad eller en utbildningsinstitution direkt ledd av Ungdomsalijan. Generellt studerade ungdomarna i fyra timmar varje dag och arbetade fyra timmar varje dag. Till detta kom gemensamma aktiviteter.

Idag är Ungdomsalijan inte längre en räddningsorganisation utan en utbildningsorganisation. Sedan 1972 tar man hand om och rehabiliterar israeliska barn med svår social bakgrund. Det är oftast andra och tredje generationens barn i invandrarfamiljer vars sociala integrering i Israel misslyckats. I Ungdomsalijans skolbyar får dessa barn varm omsorg och specialutformade program som hjälper dem att integreras i samhället.

Sedan grundandet 1933 har Ungdomsalijan tagit hand om fler än 300 000 judiska ungdomar. Grattis!

Svenska Kommittén För Barn- och Ungdomsalijah är en av många vänkommittéer till Undomsalijan och arbetar sedan 1939 helt ideellt för barn och ungdomar i Israel. Varje skänkt krona går därför oavkortat till angelägna projekt som drivs i samarbete med Ungdomsalijan i Israel.

Svenska kommittén består av tolv personer och stöder fyra skolbyar med hjälp av insamlade medel.

Donationerna kan öronmärkas för namngivna projekt.

Den 26 oktober kommer Kommittén att tillsammans med Förenade Israelinsamlingen fira Ungdomsalijans 70 årsjubileum.

Henrietta Szold Henrietta Szold

(1860-1945)
Henrietta Szold var den amerikansk kvinna och aktiva sionist som grundade Hadassah, den amerikanska kvinnliga sionistiska rörelsen och som även låg bakom Ungdomsalijan, den rörelse som hjälpte till att rädda tiotusentals judiska barn från nazisterna genom att ta dem till Israel.

En resa till Palestina 1909 öppnade Henriettas ögon för de stora behov som många av dem som emigrerat till Israel i början av 1900-talet hade. Vid sin hemkomst till USA grundade hon Hadassah bland annat för att samla in pengar. 1914 valdes hon till organisationens ordförande men flyttade efter ett par åt till Palestina där hon tillbringade största delen av sitt liv.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.