Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

Jewish Agency
- med Israel närmast hjärtat

Jewish Agency är världens enda globala nätverk som binder ihop världens judiska församlingar och judiska organisationer med Israel som nav. Organisationen finns i mer än 60 länder och på över 100 platser i Israel. I princip finns Jewish Agency i varje hörn av världen där det finns judar som behöver hjälp.

Huvudkvarteret ligger i Jerusalem bredvid Keren Hayesod. Därifrån administreras ett dussin filialer utanför Israel samtidigt som övergripande kampanjer på sex kontinenter hålls ihop parallellt med arbete i Israels norra, centrala och södra regioner.

Idén till Jewish Agency presenterades första gången 1919 av Felix Frankfurter på Versaille-konferensen. 1929 grundades organisationen. Sedan dess har man tagit närmare tre miljoner judar till Israel, grundat 900 kommuner, byggt kibbutzer, kommunhus, daghem, kulturhus, sportcentra och institutioner för högre utbildning för att nämna något. Under hela 1900-talet har Jewish Agency varit en viktig bidragande faktor som hjälp att bygga landets infrastruktur, den mänskliga såväl som den fysiska. Det moderna Israels historia är i mångt liktydigt med Jewish Agencys historia.

Arbetet kan delas in i sex områden; räddning och aliya*, assistans till judar i begrepp att göra aliya, besök av potentiella immigranter i Israel, hjälp till nyinvandrade med speciella behov, introduktion av det hebreiska språket, israelisk kultur och judiskt arv för nyinvandrade samt hjälp till att förstärka den judiska identiteten genom utbildning.

Just nu ligger fokus på judarna i Argentina. För tio år sedan var det judarna i Forna Sovjetunionen. Cirka en miljon judar lever för närvarande i områden där de antingen är förföljda, underkastade en hård politisk verklighet eller lider under svåra ekonomiska förhållanden vilket gör det svårt för dem att kunna fortsätta leva som judar.

* Aliya är hebreiska och används som benämning på judisk invandring till Israel.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.