Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

Neve Michael
En skola i ett hem

Neve Michael Neve Michael Neve Michael
Om- och tillbyggnaden av skolan på Neve Michael har helt finansierats av Förenade Israelinsamlingen i Sverige. Barnen kommer att kunna börja använda sin nya fräscha skola under oktober månad.
Foto: Jack Vainunska


Under hösten kommer den nya skolan i Neve Michael i Pardes Hanna i Israel att vara klar helt klar. Hela renoveringen och utbyggnaden, 800 000 USD, har finansierats av Förenade Israelinsamlingen i Sverige, främst genom ett arv efter Marja Entrich. Åtta nya skolsalar, två större aktivitetsrum, nya tjej- och killtoaletter, rum för administration. Sommarvarma klassrum kyls ner och värms under vintermånaderna med hjälp av air-condition. Till det har skolan fyllts med allt barnen behöver. Den nya skolan lagar barnens brutna vingar och lär dem flyga igen.

På Neve Michael bor 250 barn från hela Israel, pojkar mellan 4 - 14 år och flickor mellan 4 - 18 år. Liora är bara en av dem. Innan hon kom till Neve Michaels barnhem gick hon inte i skolan speciellt ofta. Hon hann inte eftersom hon tog hand om sin sex månader gamla lillebror. Hennes bägge föräldrar befann sig ute på gatorna och knarkade.

De flesta barn som kommer till Neve Michael har inga inlärningssvårigheter. De ges bara inte tid eller möjlighet att studera. De orkar inte. All deras vakna tid går åt till att ta hand om småsyskon, handla och laga mat, städa. Ibland även skydda sig själv och sina syskon från våldsamheter och övergrepp. De är barn till föräldrar med drogproblem, alkoholproblem, mentala problem. Vissa föräldrar är våldsbenägna, vissa barn är övergivna. Ibland är det en kombination av allt.

Vad som gör Neve Michael speciellt är att det finns en grundskola på området. Skolan har åtta klasser varav två är specialklasser. En egen skola i kombination med daglig kontakt mellan socialarbetare, skolpersonal och familjeenhet gör att personalen på Neve Michael genast kan hitta och åtgärda eventuella problem som dyker upp. Något som kan betyda skillnaden mellan misslyckande och framgång.

På Neve Michael har varje barn möjlighet att studera i egen takt och på rätt nivå. De stärks i sina studier och får höjt självförtroende. När de ser att de vuxna ser dem och bryr sig om deras resultat, börjar de bry sig själva.

På grund av den nuvarande politiska situationen i Israel drabbas alla av nedskärningar. Neve Michael är inget undantag. Nu måste man arbeta ännu hårdare med mindre resurser för att hålla området i gott skick.

Med stor hjälp från Keren Hayesod i Sverige har Neve Michael kunnat fullfölja detta års renovering och utbyggnad av skolan. Genom att ge barnen bra utbildning öppnas dörrarna till deras framtid.


Hava Levene
Hava Levene är rektor för Neve Michael


Neve Michael
På Neve Michael bor cirka 250 barn mellan 2 och 18 år som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Barnhemmet upprättades efter andra världskriget för att försörja och ta hand om föräldralösa barn som hittats i koncentrationsläger.

Neve Michael består av ett antal "familjer" med maximalt 13 barn per familj. Varje år anmäler sig vuxna par som "föräldrar" till en storfamilj. Dessa har också egna barn.

Grundtanken med Neve Michael är att ge barn möjlighet att komma tillbaka till ett normalt liv med nya föräldrar, där de behandlas som sina egna. I år beräknas mellan 40-50 nya barn komma.

Neve Michael har ett "kris-centra" där barn med svår ångest hamnar innan de slussas ut i området. Kriscentrat är den enda byggnaden på området med låsta dörrar.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.