Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

Hedra Astrid Lindgrens minne
med en gåva till böcker för barnen i barnbyn Neve Michael

Astrid Lindgren

Vi har alla en särskild relation till Astrid Lindgren. Hennes självklara sätt att stå upp för barn och svaga i samhället minns vi. Vem är Din speciella favorit bland hennes sagofigurer?

Mindre känt är kanske hennes engagemang mot nazismen redan ett par år före Andra Världskrigets utbrott. Genom sitt arbete i Stockholm kom hon i kontakt med judar som inte kunde få tag i sina släktingar i Tyskland. På så sätt fick hon kännedom om vad som pågick där, och hon tvekade inte att välja sida. Hon har många gånger upprepat vilken ilska hon kände inför Hitler och nazismen.

Detta engagemang höll i sig livet ut. Föreningen Yad Layeled - Till Minne av Förintelsens Barn (se artikeln i Menorah nr 4, 2001) bildades 1993 och en tid därefter skrev ordföranden i den nybildade vänföreningen, Mikael Kamras, ett brev till Astrid Lindgren. Brevet var en förfrågan om Astrid kunde tänka sig att vara stödmedlem i föreningen. Astrid svarade ja i ett vänligt brev, och lämnade ett bidrag till föreningen.

Du kan hedra Astrid Lindgrens minne genom att ge en gåva i hennes namn till barnbyn Neve Michael. Insamlade medel skall användas för inköp av böcker till barnen, som ju kommer från svåra hemförhållanden där bra barnlitteratur varit lyx.

Detta är ett fint sätt att hjälpa barnen och dessutom hedra Astrid Lindgrens minne.
En lista på samtliga givare kommer att överlämnas till Karin Nyman, Astrid Lindgrens dotter.

Artur Ringart
ordförande

Postgiro 45 42 60-1
Märk talongen "Astrid Lindgrens minne"Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.