Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

I Neve Michael räddas barn

Detta brev kom med anledning av en Chanukkagåva, som en givare har sänt till vår barnby Neve Michael. Nu är det snart Pesach och påsk, även det helger med mirakler. Så här skriver Hava Levene om mirakler:

Chanukka-miraklet
I Israel står de hebreiska bokstäverna på den lilla snurran som barnen leker med, "Dreideln", för orden "ett stort mirakel hände här". När jag arbetar på Neve Michael kommer denna mening ännu närmare till mitt hjärta, eftersom jag varje dag upplever nya under. En ny liten pojke lämnas till oss av polisen, eftersom något fruktansvärt har skett i hans hem. Nästa dag ler han igen och lever upp. För mig är detta ett mirakel.

Två små barn hittade sin mamma mördad i en gränd nära hemmet och togs då till kriscentret i Neve Michael. Förra veckan såg jag dem ta en ridlektion (det finns ponnyer i närheten) som de njöt av. Återigen, ett under!

Genom att det är Chanukka, ljusens fest, har jag tänkt på mirakler ur en något annorlunda vinkel, en som Du kan relatera till. Barnen som kommer till vår barnby kommer från så ledsamma och miserabla familjeförhållanden. Hur kan det komma sig att de bringar Dig glädje? Dig och alla de underbara människor som hjälper oss och bryr sig om våra pojkar och flickor. Du och alla som själva upplever en tillfredsställelse i att ge barnen ett bättre liv. Upplever vi inte här ett dubbelsidigt mirakel? Vad kan vara bättre än detta?

Fortsätt att tänka på oss - för om Du gör det så kommer jag att se massor av under.

Hava med två av sina skyddslingar
Hava med två av sina skydddslingar

En god helg önskas av
Hava och barnenNu startar upprustningen och utvidgningen av skolbyggnaden

nyrenoverat hus Flera hus behöver renoveras
Ihöstas invigdes ett ombyggt och renoverat hus för barnen Fler sådana hus måste renoveras
Foto. Jack Vainunska. KH

Neve Michaels nästan 50 år gamla nerslitna skolbyggnad, kall och fuktig på vintern, olidligt het övriga årstider, kommer nu att etappvis genomgå en ordentlig renovering och utvidgning.

Ritningarna är färdiga, bygglov finns och större delen av kostnaden har influtit i form av testamentslegat och öronmärkta gåvor. Ännu behövs gåvor till datorer, nya läromedel, böcker och fritidsverksamheter. Om Du önskar göra en egen donation, är Du välkommen att kontakta Ulf Cahn på Förenade Israelinsamlingen, tel.08-667 6770 eller sänd gåvan direkt till pg 45 42 60-1 eller bg 671-6609.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.