Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Keren Hayesod

Invandrarna
För barnens skull

Av Simon Griver

I november 2000 emigrerade familjen Kesselman till Israel, med hjälp av Jewish Agency och insamlade EXODUS-medel från Keren Hayesod. Tio år efter Sovjetunionens sönderfall kom Arkady och Tamara Kesselman till slutsatsen att deras barn gick en dyster framtid till mötes i Kiev. I november 2000 beslöt de därför att tillsammans med dottern Helena 26 och sonen Igor 19 lämna sitt hemland Ukraina och immigrera till Israel.

familjen Kesselman
Familjen Kesselman utvandrade till Israel i november 2000
Foto: Vladimir Godnik

Arkadys farföräldrar var ortodoxa judar
Hans föräldrar pratade jiddish med varandra, men endast ryska med Arkady. Som livslång medlem av kommunistpartiet dolde Arkady sin judiska identitet för andra. I egenskap av direktör för ett tegelbruk i Kiev, och som utmärkelse för sin lojalitet för den kommunistiska saken, utvaldes han 1987 att delta i ett specialuppdrag. Ett specialuppdrag som innebar att han en månad efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl utsågs att leda en arbetsgrupp som skulle hjälpa till att bygga upp kärnkraftsverket. I flera månader arbetade han i Tjernobyl.

Arkady, nu 62 år, har sedan dess lidit av en rad kroniska sjukdomar. Han har dock mottagit en generös pension från den ukrainska staten, vilket tillsammans med Tamaras lön som kemilärare gjorde det möjligt för dem att leva ett relativt gott liv i den annars så sönderfallande ukrainska ekonomin.

Universiteten i Ukraina tog inte emot judar
Tamaras bakgrund liknar Arkadys - traditionella judar som trodde att kommunismen skulle radera ut de historiska orättfärdigheter som begåtts mot det judiska folket. Trots detta så var antisemitismen djupt ingrodd i Ukraina och både Tamara och Arkady tvingades studera vid Moskvas universitet, eftersom universiteten i Ukraina inte tog emot judar.

Första gången som familjen Kesselman på allvar övervägde att immigrera till Israel var 1995, då sonen Igor under ett år studerade på ett religiöst gymnasium i Israel. Genom ett pilotprojekt organiserat av Jewish Agency besökte familjen 1998 Israel. De tyckte om vad de såg. Väl hemma i Kiev igen anmälde familjen sig till en ulpan, organiserad av Jewish Agency, där de började läsa hebreiska och planera sin aliyah.

Dottern Helena, med en akademisk examen i matematik från universitet i Kiev, var till en början orolig över flytten, men accepterade den till slut. Nu vill hon läsa några kurser i datavetenskap för att sedan få arbete inom Israels high-tech industri.

Familjen Kesselman har bosatt sig i Kfar Saba nära Tel Aviv där en kusin till Arkady, som kom till Israel för 50 år sedan, bor. De bor i en hyreslägenhet och fortsätter att läsa hebreiska vid en lokal ulpan. I framtiden hoppas Tamara på att kunna återuppta sitt läraryrke.

Värre säkerhetssituation i Ukraina
I Israel kommer till och med Arkady på sig själv med att tala lite jiddish ibland.
"Visst känner vi av den spänning som råder på grund av säkerhetssituationen", sa Tamara.
"Men oavsett hur farlig situationen är här i Israel, så var det värre i Ukraina där våldet och brottsligheten är hejdlös."
"Nu när båda våra barn planerar en yrkeskarriär inom high-tech industrin, är familjens ekonomiska utsikter goda", sa Arkady. "Men viktigast av allt", tillade han, "här behöver vi inte dölja vår judiska identitet. Ibland talar jag till och med lite jiddish med folk."


Översättning: Åsa WelinderTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.