Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

RYSSLAND

"Dåliga judar kommer att få en svår tid"
Nya uttalanden av Albert Makashov, dumaledamot för ryska kommunistpartiet

Ledamoten i ryska duman, kommunisten och generalen Albert Makashov, som tidigare väckt uppseende med sina antisemitiska uttalanden - såsom "Judar är blodsugare och ockrare" och "Samtliga judar i regeringen skall avrättas i bokstavsordning" - fortsätter i samma spår. Den 22 februari 1999, i ett tal i Novocherkassk i södra Ryssland, sade han bl a följande:

* det finns "goda" judar och "dåliga" judar och de som nationalisterna betraktar som goda "kommer att fortsätta leva" medan de dåliga "kommer att få en svår tid".
* "Judar är modiga. De är så modiga för att vi sover, för att ingen av oss ännu har knackat på deras dörr."

Albert Makashov talade inför ca 2 000 medlemmar av den nationalistiska "Rörelsen till stöd för armén", som han själv är ledare för, och föreslog också bl a att rörelsen borde byta namn till "Rörelsen mot 'jids' (en antisemitisk benämning på judar i Ryssland)".
Makashovs tal väckte uppmärksamhet i ryska medier. Den ledande affärstidningen "Kommersant Daily" hade en förstasidesartikel under rubriken "Pogromer är inte långt borta".
Judiska ledare menar att rättsväsendet måste ta itu med Makashov. Myndigheternas ovilja att agera ger upphov till allvarliga tvivel om huruvida man tänker stoppa Makashovs antisemitiska kampanj, hävdar Alexander Osovtsov, en av ledarna av Ryskjudiska kongressen som företräder de ryska judarna.
Ingen tror dock på allvar att pogromer kan äga rum i den närmaste framtiden. Makashov har helt enkelt inte det inflytandet. Han avser att ställa upp i det ryska presidentvalet om ett år, men ingen tror att han har någon chans att bli vald. Däremot är det ingen som tar lätt på hans uttalanden, och fler antisemitiska incidenter kan inträffa.

Synagoga vandaliserad i Novosibirsk
Utvandringen från Sibirien till Israel upp 200% jämfört med 1998
Synagogan i Novosibirsk återlämnades till den judiska församlingen förra året efter att ha varit beslagtagen av myndigheterna sedan 1917. Den var nu delvis restaurerad och man hade just avslutat firandet av Purim, den stora glädjefesten till minne av judarnas räddning undan utplåning av perserna för över 2 000 år sedan. Över 1 000 judar hade kommit till en Purim-konsert dagarna före attentatet.
Synagogan i Novosibirsk, en stad med ca 10 000 judar, vandaliserades nyligen. Man hade rivit sönder böneböcker, kastat ut Torah-rullar och bönesjalar över golvet. Hakkors och antisemitiska graffiti hade kladdats på väggar och tak. Spår i synagogan visar att Rysk Nationell Enhet, en nynazistisk organisation som verkar över hela Ryssland, ligger bakom attacken.
Polisen undersöker nu attacken, och kommunen kommer att erbjuda lokaler där den judiska församlingen kan ha sina gudstjänster tills synagogan är reparerad.
Antisemitiska handlingar har de senaste åren varit få i trakten, men det senaste halvåret - efter att Rysslands ekonomiska kris ökat - har situationen förändrats dramatiskt. Detta har också lett till att fler judar flyttar till Israel. Enbart under februari utvandrade 170 personer, 200% fler än samma tid förra året.

Fortsatt ökad invandring till Israel
Fördubblat antal från Ryssland under januari-februari jämfört med förra året
Årets första två månader visar en kraftigt ökad invandring till Israel. Den ekonomiska, politiska och sociala kris som tog fart under hösten 1998 - och som gjorde att allt fler judar invandrade till Israel under september-december - har inte mildrats. Tvärtom har kriserna lett till ökad antisemitism och att allt fler judar funderar över sin framtid.

Under januari-februari kom 3 347 nya invandrare till Israel från Ryssland, jämfört med 1 676 personer under samma tid 1998. Ökningen är dramatisk över hela Ryssland, men framför allt från Sibirien och avlägsna delar av Ryssland. Utfärdade emigrantvisa och flygbokningar under de kommande månaderna visar att ökningen kommer att fortsätta. Utvandringen från Ukraina visar dock en minskning vilket kan bero på myndigheternas avoga inställning.

21% ökning av utvandringen från hela f.d. Sovjet!
Första kvartalets statistik som kom just i pressläggningsögonblicket visar en ökning av invandringen från hela forna Sovjetunionen på 20,8 %!
Kvartal 1 1999 kom 11 891 nya invandrare från FSU till Israel att jämföras med 9 843 under samma period 1998.

Källor: Jewish Agency Department of Immigration and Absorption and Jewish Telegraphic Agency (JTA). Publicering av denna artikel får ske med angivande av källorna.
För ytterligare information, kontakta Ulf Cahn per tel 08-667 6770, fax 08-663 7676 eller e-post kh-uia@swipnet.se
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.