Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen

98-nr4 s30

ORO I RYSSLAND OCH DESS RANDSTATER

Det är ännu oklart vad kollapsen för Rysslands ekonomi kan betyda för utvandringen av judar till Israel. Jewish Agency har fått ett ökande antal förfrågningar, och då speciellt från nya kategorier människor, bland annat ur medelklassen och i högre åldrar, som ser sin försörjning hotad av krisen. Antalet deltagare i kurserna i hebreiska har ökat kraftigt i hela området. På judiskt håll är man också rädd för att det ekonomiska kaoset skall föra med sig ökad antisemitism och att judarna på nytt utses till syndabockar.

Judiska ledare i Moskva misstror premiärminister Yevgeny Primakov, som under Sovjettiden haft en hög befattning i KGB och sedan blev chef för KGB:s efterföljarorganisation. Han är känd som "karriärarabist" och stod som utrikesminister på god fot med Saddam Hussein. Man fruktar att neofascister och kommunister skall få ett starkt inflytande i Duman (parlamentet) på bekostnad av de reformvänliga grupperna.

Attentat mot synagoga
Moskva är inte förskonat från våldsamma antisemitiska incidenter. I maj i år bombades Marina Roshcha synagogan. Det var det tredje illdådet mot denna byggnad på fem år. Den ursprungliga gamla träbyggnaden brändes ner 1993 och bombades igen 1996 när den just hade rekonstruerats. En judisk begravningsplats utanför Moskva vandaliserades nyligen. President Yeltsin fördömde attentatet mot synagogan offentligt och vände sig i kraftiga ordalag mot antisemitism och den ökande vågen av nyfascism.

Hets mot judar
Från orter nära den finska gränsen, från Viborg och norrut, kommer rapporter om hets mot judar i den lokala pressen och om stor brist på mat och medicin. I södra Ryssland har Krasnodar-regionens guvernör, Nikolai Kondratenko, offentligt hetsat mot judar och andra etniska minoriteter, vilket där inger fruktan för framtiden. I de randstater som gränsar mot Afghanistan och Pakistan hotas judarna av ett ökat inflytande från muslimskt-fundamentalistiska grupper.

Som i Tyskland strax före Hitler
Situationen i f.d. Sovjetunionen sägs påminna om den som härskade under Weimarrepubliken i Tyskland. Återigen, som där, fördöms bankirer och finansmagnater som Boris Berezovsky både av kommunister och reformvänner, inte bara för att förstöra landets ekonomi utan också för att vara judar eller ha judiskt klingande namn.
Den amerikanska Union of Councils for Soviet Jews är av den uppfattningen att judarna i Ryssland och hela f.d. Sovjetunionen är beroende av en "livräddande strålkastare" av västlig uppmärksamhet och opinion för att känna sig säkra och kunna överleva. Mot denna bakgrund kan utvandringen till Israel komma att öka väsentligt utöver nuvarande ca. 50 000 per år. Jewish Agency gör sig berett att möta detta behov. En förutsättning är att vi i väst ger vårt ekonomiska stöd.
Franz T. Cohn


ISRAEL HAR NU SEX MILJONER INVÅNARE

Inför det nya judiska året 5759 beräknas Israels invånarantal ha stigit till 5,993 miljoner. Det är sannolikt att det har ökat till sex miljoner jämt när denna tidskrift kommit ut. 4, 456 miljoner är judar (79,4%)och 887 000 (14,8%)är muslimer. Tillväxten var 2,2% jämfört med 2,6% föregående år. Av ökningen svarade invandringen för knappt en tredjedel.
Under det gångna judiska året anlände 58 000 nya invandrare. Av dessa kom nära 80% från f.d. Sovjetunionen, enligt uppgifter från Israels Statistiska centralbyrå.
Premiärminister Benyamin Netanyahu sade i sitt nyårstal bland annat att "Förverkligandet av den sionistiska drömmen - återförandet av det judiska folket till landet Israel - inte har uppfyllts ännu. Vårt mål för nästa decennium är att en majoritet av det judiska folket skall leva i Israel".


JEWISH AGENCYS SATSNING PÅ UTBILDNING BÄR FRUKT

På Förenade Israelinsamlingens inbetalningskort som medföljer varje tryckt nummer av Menorah finns oftast en särskild rad "Riktad gåva för utbildning av ungdom...". Här kan vi nu rapportera om ett av de utbildningsprogram som haft stor framgång - Chalom projektet - som ger ungdomar mellan 17 och 20 år som kommer ensamma till Israel en yrkesutbildning. Ett varmt tack till Dig som stöder utbildning av judisk ungdom från f.d.Sovjet med en särskild gåva.

"Jag ville bli självständig och bygga upp ett eget liv i Israel", säger Tamar Pichkhadze från Georgien. Tamar var bland de 128 elever som avlade examen efter den första ettåriga Chalom-kursen (Chalom är en förkortning av det hebreiska begreppet för "att lära ett yrke").
Detta är en ny satsning som Jewish Agency har gjort för att integrera ensamstående invandrare från f.d. Sovjet och genast ge dem en utbildning till i Israel gångbara yrken.
Examensceremonin ägde rum den 19 augusti 1998 på Kings Hotel i Jerusalem.
Studenterna kom till Israel i mars 1997 och fick bo på Jewish Agencys absorptionscentra på olika platser, medan de läste hebreiska och studerade till ett yrke. Detta är programmets båda beståndsdelar. Den första omgångens elever kunde välja bland kurser som exempelvis dataprogrammering, bokföring, elmontage, svetsning, motormekanik, hårvård, hotell- & restaurangkunskap.
Många av de nyutexaminerade, som t.ex. Marat Mordechayev från södra Kaukasus, tvillingsystrarna Victoria och Jana Deynera från Ukraina och Tamar Pichkhadze från Georgien hoppas att så småningom kunna gå vidare till högre utbildning eller förkovra sig i sitt nya yrke. Jana säger att "här finns en framtid och även om det är svårt i början kommer det att gå vägen med lite tålamod och tid."
Översättning och bearbetning: Franz T. Cohn

Jewish Agencys verksamhet på Internet:
www.jafi.org.il samt www.jpost.co.il/Info/JewishAgency/


Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.