Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN

ÄR DET NÅGOT AV DETTA DU VILL STÖDJA?

Jewish Agency inte bara flyger judar från forna Sovjetunionen till Israel. Den försöker dessutom återge människorna deras identitet och självkänsla, som förlorades under mer än 70 år av antireligiöst och ateistiskt sovjetstyre. Man satsar främst på ungdomen. Med Dina bidrag till Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod stöder Du solidariskt detta projekt som är till gagn för Israel när ungdomarna flyttar dit, utbildar sig och därmed gör landet starkare.

Jewish Agency (JAFI) upprätthåller verksamhet i 328 städer i forna Sovjetunionen (FSU). Här ger vi en kort resumé av det gigantiska arbete som uträttades 1999 i detta jättelika område. Resultatet ser vi i de stora invandringssiffrorna till Israel, som motsvarar antalet invånare i en medelstor svensk stad varje år!

* 76 israeliska utsända arbetar på 28 kontor i hela FSU. Med den ökande utvandringen blev det nödvändigt att öppna tre nya kontor under 1999.

* 1 275 lokalt anställda arbetar tillsammans med israelerna. De har utbildats av JAFI och tjänstgör som alija-rådgivare, lärare i hebreiska och judiska traditioner och som ungdomsledare.

* 51 653 elever läste hebreiska i 287 ulpanim (språkskolor).

* 526 lokala lärare ger lektioner och seminarier i dessa ulpanim.

* 11 525 ungdomar deltog i JAFIs sommarläger, 2 668 ungdomar i vinterläger över hela FSU.

* 2 331 studenter deltog i sommarläger, 1 686 i vinterläger

* 1 125 lokala ungdomar och ledare arbetade på dessa sommar- och vinterläger.

* 335 israeliska ungdomar kom till dessa läger för att arbeta där som ledare.

* 7 175 ungdomar och studenter är medlemmar i 180 judiska ungdomsklubbar i FSU.

* 14 100 ungdomar och studenter deltar varje månad i evenemang i dessa klubbar.

* 156 500 potentiella utvandrares frågor besvarades av JAFI:s rådgivare i FSU.

* 42 000 judar kom till israeliska utställningar och evenemang i FSU.
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.