Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN

Invandrade ungdomar finner sin väg
Deras framgång är Din belöning

Av Allan Pakes, Jerusalem

De kom till Israel för ungefär tio år sedan med hjälp av Operation Exodus och Moses. Deras invandring och integration bekostades av bidrag till Keren Hayesod (Förenade Israelinsamlingen) och genomfördes av Jewish Agency. Idag betraktar de sig inte längre som nykomlingar. På 90-talet var de tonåringar och hade inte klart för sig vad de egentligen ville göra av sitt liv, visste bara att de ville tillbringa det i Israel. Idag har de planerat sin framtid och vet precis hur de ska utforma den på den väg de valt. Den här övergången kan förefalla enkel och naturlig, men för dem har den varit allt annat än lätt.

Vi fann ungdomarna på NACE, Negev Academic College of Engineering i Beersheva, södra Israels motsvarighet till det svenskbyggda Western Galilee College (Galilskolan) i norr. Även det en högskola som byggts upp steg för steg. Den 9 mars hade man en examensdag, då eleverna i skolans allra första avgångsklass fick sina betyg.

Marina Kavarsky, som är 24 år gammal, ska ta sin examen nästa år. Hon var bara 15 när familjen flyttade från Kishinev till Ashkelon. Efter slutad skolgång kom hon till armén och tjänstgjorde i två år som lärare för barn från krisområden. Hon visste ju att hon hade lätt för matematik och vetenskapliga studier, men med sin nyvunna erfarenhet från åren i armén insåg hon att hon också hade god fallenhet för att arbeta med människor. Genom att studera industriell teknologi och administration kan hon förbinda sina två begåvningar på ett bra sätt. När Marina nu nästan nått slutet av sina studiemål, erkänner hon oförbehållsamt att det är Jewish Agency´s förtjänst genom all den hjälp hon fått av dem liksom den personliga uppmärksamhet hon rönt från sina lärare. Och dessutom avslöjar hon att hon under hela studietiden varit tvungen att arbeta för sitt uppehälle, eftersom föräldrarna inte kunnat hjälpa henne ekonomiskt. Det var en god hjälp att få bo på Jewish Agency´s studenthem i Beersheva. -Det som gjorde det möjligt för mig att studera var den låga hyran och det faktum att jag både kunde plugga, arbeta och leva i Beersheva utan att behöva pendla från Ashkelon, förklarar hon.

Olga Goldis är både klasskamrat och god vän till Marina. Hon kom alldeles ensam från Sibirien när hon var 18 år och hamnade på kibbuts Magen, där hon pluggade hebreiska vid deras "ulpan" som var sponsrad av Jewish Agency. Sedan dess har hon fullgjort sin tjänst i armén och dessutom avlagt en lägre teknisk examen. Nu siktar hon på att komplettera studierna för att kunna avlägga en fullständig ingenjörsexamen vid NACE. Utseendemässigt är Olga sannerligen inte den vedertagna typen för en ingenjör. Hon är en söt "rödluva" med glittrande ögon och ett vinnande leende. De sju åren hon varit ensam i Israel har gett henne självförtroende och beslutsamhet. -När jag har avlagt min examen är jag säker på att få ett jobb som ingenjör inom industrin, säger hon. I väntan på den dagen försörjer hon sig som receptionist i hälsocentret på Hotel Hyatt vid Döda Havet.

Mengistu Kassahun var bara 11 år gammal, när hans föräldrar tog med honom och sina fem andra barn på en lång fotvandring från Addis Abbeba över den etiopiska gränsen till Sudan, där de togs om hand av Jewish Agency och flögs till Israel med det som kallades Operation Moses. Idag är det nio barn i familjen Kassahun. Mengistu är fjärde sonen som läser på universitet. -När jag kommit upp i högstadiet var jag riktigt fin på hebreiska och ansåg mig jämbördig med de andra eleverna, säger Mengistu. Men jag tyckte fortfarande att matematik och engelska var mycket svåra ämnen, och fick gå ett förberedande år vid Ben Gurion-universitetet. Det bekostades av Jewish Agency. När han hade fullföljt detta program fick han gå vidare för att bli ingenjör. Nu är han 20 år gammal och går andra året av fyra vid fakulteten för industriell teknologi vid NACE. Även om det inte är någon lätt uppgift att växa upp i en nyinvandrad niobarnsfamilj, upplever Mengistu att alla myndigheter gjort allt som stått i deras makt för att bistå honom. Armén har accepterat honom till en tjänst som ger honom uppskov till dess han klarat sin examen. Han har haft glädje av den personliga uppmärksamhet som visats honom av studierektorn och förvaltningen på NACA. Jewish Agencys studentavdelning och Absorptionsministeriet fortsätter att ge honom stipendier. Nyligen fick han besked från sin skola att han beviljats ett särskilt anslag för att köpa sin första dator. När han berättade om detta förbyttes hans vanligen så allvarliga uppsyn i ett brett lyckligt leende.

Översättning Norma Wiel-Berggren

olgagoldisOlga Goldis

Foto: Douglas GuthrieTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.