Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen

projektbild

Låt Ditt namn
leva vidare i Israel!
Donera till ett nytt vårdhem i Beersheva
där många äldre behöver vård

Bland de många nyinvandrarna som har bosatt sig i vår vänort Beersheva i södra Israel finns alltfler äldre som inte längre orkar bo hemma. Därför satsar vi nu på ett nytt vårdhem i stadsdelen Yud Alef. Förebilden är vårt svenska äldrehem i Beersheva Dalet, som 1996 färdigställdes intill vårt skandinaviska dagcenter Bet Scandinavia. Även det nya vårdhemmet byggs intill ett befintligt dagcenter, vilket medför väsentliga fördelar för patienterna. De kan där få sjukgymnastik, regelbunden läkarkontroll och sysselsättningsterapi. De kan känna sig hemma och vistas tillsammans med dagcentrets gäster i de gemensamma aktivitetsrummen och i matsalen. Beershevas socialförvaltning förordar sådana mindre vårdhem för endast 20 patienter för att det i dessa lättare kan skapas en varm och mänsklig atmosfär.
En grundplåt har redan utlovats. Vi hoppas att det ska strömma in fler generösa donationer och legat så att bygget snart kan igångsättas med sikte på invigning år 2002. Behovet av detta vårdhem är synnerligen stort. Du kan sponsra ett eller flera rum, hallen och trädgården i eget eller någon kär slaktings namn.
Vänd Dig gärna till Ulf Cahn tel. 08-667 6770 för ytterligare upplysningar.

Testamentera eller donera till
"Keren Hayesod Charity Trust i Jerusalem" som är Förenade Israelinsamlingens donations- och arvsfond. Den är befriad från arvs- och gåvoskatt. Vi ser till att Din vilja blir förverkligad på det sätt som Du önskar.
Adressen är c/o Förenade Israelinsamlingen, Box 5053, 102 42 Stockholm.

Du får kostnadsfri hjälp att skriva testamente eller gåvobrev genom någon av våra advokater:
Stockholm: Advokat Claude Zacharias, tel. 08-662 9010, m.fl.
Göteborg: Advokat Allan Garellick, tel. 031-415581
Malmö: Advokat Michael Wilensky, tel. 040-350140Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.