Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

1-98 sid.33

Hur gick det med EXODUS 97 och hur används Dina pengar?

Invandringen till Israel under 1997 blev större än beräknat. Från f.d. Sovjet kom 53 900 människor i alla åldrar. Från andra områden i världen kom 12 700. Å dessa nykomlingars vägnar ett varmt tack för Ditt stöd under 1997! Sedan staten grundades har Israel tagit emot 2,6 miljoner invandrare. Av dessa kom 900 000 från f.d. Sovjetunionen -177 000 under 70-talet och 823 000 under innevarande decennium.
Dr Baruch Gur, som tidigare varit den som organiserat Jewish Agencys verksamhet i Sovjetunionen och nu är chef för vår insamlingsorganisation Keren Hayesod, säger att siffrorna visar att vi fortfarande är mitt i en invandringsvåg. Antalet invandrare från f.d. Sovjet i förhållande till de kvarvarande potentiella utvandrarna har hållit sig ganska konstant på omkring 4,5 % per år under de gångna fyra åren. Över en miljon beräknas tillhöra denna grupp av potentiella utvandrare till Israel.

EXODUS 98 beräknas uppgå till 64 300 från hela världen, av dem 50 000 från f.d. Sovjetunionen. Med Jubileumsåret fortsätter därför ansträngningarna att finansiera denna stora folkomflyttning. Varje prutning i budgeten drabbar någon enskild människa som är i behov av Ditt stöd.

Bakom varje delbelopp finns ett ansikte
De hundratals miljoner denna stora uppgift kostar redovisas i detalj i Jewish Agencys budget. Bakom varje delpost finns en människa med ett ansikte! Här är några få av dessa delposter som Du kan bidra till, efter bästa förmåga:
Utreseförberedelser, flygbiljett och baggage - per person kr 4 000
Enbart flygbiljetten, snittpris från ett 30-tal orter kr 2 280
6-månaders kurs på en kibbutsulpan (språkkurs i hebreiska) kombinerat med arbete och andra studier - per person kr 5 200
Klädbidrag till barn från en medellös invandrarfamilj kr 800
Månatligt bidrag till levnadskostnaderna för etiopisk student kr 1 520
5-månaders språkkurs i hebreiska för nyinvandrare kr 960
Daghem för nyinvandrat barn, per 6 månader kr 9 600
Judiskt sommarläger i Ryssland och randstater (FSU), per ungdom kr 2 240
Driftskostnader året runt för judisk ungdomsklubb i FSU kr 32 000
Universitetsstipendium inkl levnadskostnader och hyresbidrag för etiopisk student kr 48 000
Jewish Agencys "Selah" universitetsförberedande program för ungdom från FSU, med resa, uppehälle, språkkurs och studier, per ungdom kr 56 000


VAD VILL DU HJÄLPA TILL MED?

Postgiro 454260-1, bankgiro 671-6609Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.