Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Jerusalem

nr3-97 s4

Fönster till det förflutna

Av Janet Mendelsohn Moshe

Som Israels främsta vårdare av det judiska kulturarvet har Israel Museum i Jerusalem i sommar anordnat två unika utställningar. Den ena högtidlighöll hundraårsminnet av upptäckten av Kairos Genizah. Med den andra firades fyndet av Döda havsrullarna för femtio år sedan.

I "The Cairo Genizah: A Mosaic of Life" visades märkligt välbevarade dokument av religiös och kulturell natur, vilka hittades i Ben Ezra synagogan i Kairos gamla del. Med hjälp av dessa har ett fönster öppnats till det judiska livet under medeltiden. En utställning av 50 dokument låter kanske inte särskilt spännande, men genom denna glimt kan utställningsbesökaren faktiskt titta in i den judiska vardagen som den tedde sig runt Medelhavet från och med 900-talet och under 400 -500 år framåt. (I Europa börjar samma period med vikingarnas härjningar och slutar med att kättare, judar och häxor i bl.a. Spanien och Böhmen bränns på bål.) Här följer några inblickar i denna tid. Många av dokumenten är skrivna på en hebreiska som kan läsas och förstås av dagens israeliska ungdom.

Vad är en Genizah?
Alla heliga texter eller papper innehållande G'ds namn, skall enligt judisk sed lagras i ett speciellt därför avsett magasineringsutrymme, 'genizah', för att sedan begravas. Ben Ezra synagogan i Kairos gamla stadsdel (Fustat) har funnits på samma ställe i 1 000 år och dess torra och mögelfria genizah var en veritabel skattkammare, innehållande skrifter författade av Sa'adia Ga'on, Moses Maimonides och Jehuda Halevi. Genom Kairo genizahn har vi fått en förnyad insikt om samspelet mellan judar, kristna och muslimer; och eftersom staden var ett kommersiellt och kulturellt centrum, får vi en bild av hela området.
Vanligtvis är det religiösa texter som bevaras i en genizah, men förvånansvärt nog innehåller Kairo genizahn även fragment av vanlig korrespondens, skilsmässoavtal, köpekontrakt, matlagningsrecept, läkarrecept och vardagligt material. Man har till och med hittat fragment av checker, vilka visar att dessa inte är något nytt påfund, utan att de redan var viktiga för långväga handelsmän för 1 000 år sedan. Checkernas utseende påminner om de som används idag, fast papperstorleken är mindre (kanske beroende på rådande pappersbrist).

Kvinnans rättigheter
Om du tror att föräktenskapliga avtal för att reglera både brudens och brudgummens rättigheter före giftermålet skulle vara ett nytt påfund, då har du inte klart för dig hur 'inne' rabbinerna var för 900 år sedan. Enligt ett av de utställda dokumenten rådde medeltidens judiske församlingsäldste och rabbiner bruden Faiza Bat Shlomo, att hon skulle insistera på att hennes blivande make ej fick umgås i dåligt sällskap och innan han köpte sig en slavflicka måste han först inhämta hennes medgivande. Faizas föräktenskapliga avtal innehöll även ett förbud för maken att vistas utomlands under längre perioder utan att först begära hennes tillstånd. Tyvärr, trots alla dessa försiktighetsåtgärder återfanns även Faizas get, skilsmässopapper, i genizahn.

Sorglig korrespondens
En skymt av familjelivet under denna period får vi genom brev som återfunnits i genizahn. 1565 skriver en hemlängtande son i Jerusalem till sin mamma i Kairo. Hon svarade på samma pappersark, så tydligen rådde pappersbrist. I ett äldre brev från 1067, skrivet på judeo-arabiska, förtydligar en moder sin längtan efter sonen: "sänd mig dina smutsiga skjortor på det att jag genom dessa må återfå min livslust".
I ett särskilt rörande brev skrev brodern David till Rabbi Moses ben Maimonides, känd under akronymen Rambam, och berättade att han skulle bege sig ut på en riskabel sjöresa, detta trots att hans äldre bror bad honom att låta bli något så dumdristigt. Senare får Maimonides kännedom om att han mördats under den vanskliga resan mellan Egypten och Indien. Han är förtvivlad när han inser att brodern ej följt hans råd.
I ett annat brev angriper hustrun till den spanske medeltidspoeten Dunash ben Labrat sin man, som lämnat henne ensam med en baby. Ben Labrat svarar henne mycket poetiskt:
"Men hur kan jag svika en duktig kvinna som Ni?
Helt visst har G'd bundit oss till kvinnan av vår ungdom.
Om jag i mitt hjärta ens tänkt på att överge Er
skulle jag skurit detta i tusen bitar..."

Mosaiken sammanfogas
Trots åratal av studier av dokumenten funna i Kairo genizahn, och utställningen i museet i Jerusalem, har forskarna inte mer än bara börjat skrapa på ytan. Hittills har de endast studerat ca. 15% av alla dokument. Att Kairo genizahn existerade var aldrig någon hemlighet, men det var inte förrän 1896, när två skotska tvillingsystrar köpte ett antal fragment därav, som man upptäckte dess betydelse. Systrarna bad en bekant, en expert i Talmud och rabbinsk litteratur, dr. Solomon Schecter, att titta på de köpta dokumenten.
Schecter blev troligen väldigt förvånad när han insåg att han såg på en avskrift av orginalupplagan av den hebreiska versionen av Ben Siras bok, vilken innehåller gamla judiska tänkespråk, daterad till 900-talet. Uppfylld av entusiasm reste han till Kairo och började studera innehållet i genizahn, tills han slutligen övertalade den judiska församlingen att skicka över 140 000 dokument till Cambridge för fortsatt analys.
Idag kan dokument ur genizahn ge oss ett gammalt recept på hur man bär sig åt för att skyla grått hår - en färg baserad på kamfer, jasmin, skal av vallmo, linser, svavel, vinäger, vinblad, henna och kopparoxid. Genizah-samlingen påminner oss också om, att vi kan skydda en älskad som står i begrepp att företa en längre resa, med att beställa en amulett genom vilken änglarna åberopas och på så sätt skyddar honom från olyckor.
Bortsett från insikten i det vardagliga livet, utgör dessa dokument ännu en pusselbit när det gäller förståelsen av judendomen under medeltiden. Dessa fragment kommer att hålla forskarna sysselsatta under de kommande decennierna, men redan nu kastar de ljus på det judiska livet för omkring tusen år sedan.

Det vardagliga livet i Qumran
Långt före Kairos mångskiftande judiska liv levde en liten judisk sekt ett helt annat liv i Juda öken. I en annan utställning på Israel Museum, "A Day at Qumran - The Dead Sea Sect and its Scrolls", belyses esséerna och deras livsstil. För femtio år sedan vändes världens uppmärksamhet till Döda havsrullarna, vilka hade upptäckts av en ung beduin som sökte i en grotta efter sina försvunna getter. Enligt legenden fann pojken aldrig sina getter, men däremot fann han 2 000 år gamla pergamentrullar förvarade i mycket gamla lerkrukor.
Under årens lopp har historien om Döda havsrullarna ljusnat, nästan som om de vore en del av handlingen i en bestseller, och man anser nu att de skrevs av en judisk utbrytarsekt kallad esséer. Rullarna innehåller esséernas strikta levnadsregler samt deras bibeltolkning. De innehåller även den judiska bibelns, det Gamla Testamentets, äldsta manuskript och är en inspiration för den judiska kampen för fortsatt existens.De utgör även en viktig kunskapskälla om kristendomens rötter.
En höjdpunkt på den nya Qumranutställningen blev den internationella kongress i Jerusalem som hölls denna sommar med Döda havsrullarna i fokus. Ett hundratal forskare från hela världen deltog i kongressen, som organiserats i samarbete med Israel Antiquities Authority, Hebreiska Universitetet i Jerusalem och Israel Exploration Society. Utställningen på museet visar hur esséerna levde och innehåller föremål som speglar deras ökenliv. Det dagliga livet i Qumran belyses med fynd av läder, jordbruksredskap, bönetillbehör (tefillin, s.k. böneremmar) och husgeråd.
I en separatutställning illustreras arkitekturen av The Shrine of the Book (en museibyggnad som byggdes 1965 för att hysa Döda havsrullarna). Designen, med sin imponerande vita kupol, inspirerades av locken på lerkrukorna i vilka rullarna ursprungligen bevarades. Döda havsrullarna, som finns i byggnaden, är några av de mest ovärderliga dokument som är kända av det judiska folket.

Boken Jesaja utgavs 100 år före vår tidräknings början
En 2 000-årig rulle som innehåller boken Jesaja finns utställd i the Shrine of the Book. Den är tusen år äldre än den äldsta hittills kända utskriften. Den innehåller samtliga 66 kapitel i Jesajas bok i samma form vi känner den idag. Denna rulle utgör det äldsta bibliska dokumentet och är idag värderat till mer än 20 miljoner dollar. Oavsett om man betraktar Döda havsrullarna som oersättliga judiska urkunder, eller ett intressant skärskådande av esséerna i Qumran, representerar de också ett hjälpmedel för att fylla ut den mosaik som för oss skildrar den judiska nationens fascinerande historia.

Översättning: Esther Marcus

Länk till Israel Museum: http://www.imj.org.il/


Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.