Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

1-98 sid.23

Jerusalemdag i Uppsala: Juden verboten!

Svenska utrikesdepartementet stod för huvuddelen av kostnaden när ett antal palestina-vänliga och kyrkliga organisationer under Svenska kyrkans beskydd anordnade den årliga så kallade Jerusalemdagen i Uppsala den 22 november 1997. Syftet sades vara att belysa de kristnas prekära situation i Jerusalem. Som talare hade man inbjudit palestinska utbildningsministern Hanan Ashrawi, som emellertid inte kunde komma, ett par kristna palestinska akademiker, två svenska teologer samt en representant för svenska UD.
Det är märkligt att ingen från kyrkans eget Svenska Teologiska Institut (som ju ligger i västra Jerusalem) kom till tals. Vidare avvisade arrangörerna blankt ett förslag i god tid från Svensk Israel-Informations sida att ställa upp med någon oberoende akademiker från Israel som kunde belysa problemen från flera håll. "Vi är inte intresserade av en objektiv belysning", löd avslaget, samt att "det finns ju inga kristna israeler"(!).
De kristna palestinska representanternas föredrag innehöll en ganska ofullständig och i det närmaste vilseledande historieskrivning. Man fick intrycket att de försöker anpassa sig till sina nya muslimska herrar. Det handlade mera om arabiska än om specifikt kristna ståndpunkter. Även UD:s talesman uppehöll sig huvudsakligen vid det politiska läget i stort, dvs den arab-israeliska konflikten i sin helhet. Han återgav i det perspektivet den numera rådande officiella svenska inställningen, vilken han byggde på en ensidig historieskrivning och enkelspåriga "folkrättsliga" FN-argument. Slutsatsen som svenska UD drar är att Israel har hela världen emot sig när det vill ha ett odelat Jerusalem som sin huvudstad.
50 års verklig historia, arabernas avvisande av FN:s delningsplan, alla anfallskrig mot Israel, terrordåden och innehållet i det fortfarande ej reviderade palestinska nationalfördraget (med minst 14 paragrafer om Israels förintelse) bortsåg han ifrån.
Ej heller belystes i något föredrag de kristna arabernas trängda läge nu under det palestinska styret och under den jordanska ockupationen fram till 1967. Då minskade de kristna i Betlehem från 80% till 20% av befolkningen. Att de kristnas antal i östra Jerusalem faktiskt ökat igen efter1967 efter att stadigt minskat mellan 1948 och 1967 bortvillades med procenttalsuppgifter. Det är svårt att se hur man seriöst kan tackla några problem kring Jerusalem utan att låta en vederhäftig judisk-israelisk representant komma till tals.
Sett ur ett judiskt perspektiv tycks det finnas en märklig motsättning mellan en äkta eller låtsad medkänsla för det som hänt det judiska folket under hitlertiden och dessförinnan och en överlägset nedlåtande svensk "vi-vet-bäst"-attityd till Israel.
Å ena sidan stöder svenska regeringen nu äntligen kampen mot antisemitism och rasism i Sverige. Den vördade ärkebiskopen fäller i TV tårar över mina industriellt mördade föräldrars aska vid besök i Auschwitz-Birkenau. Hans syster, som också är präst inom svenska kyrkan, säger sig vara pro-judisk. Å andra sidan förvägras den israeliska, dvs judiska, parten att ens komma till tals på denna Jerusalemdag, där ärkebiskopens syster delar ut upprop om bojkott av Israel och där teologiska försvarare av Ahmed Rami syns bland åhörarna.
En märklig statsfinansierad tillställning.

Franz T Cohn, chefredaktör

Föredragen som nämnts ovan finns på svenska i ett kompendium som kan rekvireras från Uppsala Stift, 75170 Uppsala.

De kristnas situation i Jerusalem har tidigare belysts i Menorah, nr 3, 1996. Se artikeln Jerusalem - Alla kyrkors fria stad av teol.dr Göran Larsson. Dr Larsson är idag verksam i San Diego, Kalifornien, men var dessförinnan under många år director för Svenska kyrkans eget Svenska Teologiska Institut i Jerusalem. Artikeln ligger utan bilder på Menorahs Internetsidor i arkivet, avdelning Jerusalem. http://www.algonet.se/~hatikva/menorah/

Studiematerial om Jerusalem och de kristna i Israel Två faktahäften, Israels kristna minoritet och Jerusalem och fredsprocessen kan rekvireras från Svensk Israel-Information, Box 5053, 102 42 Stockholm. Bifoga kr 10 per sats i frimärken för att täcka portot.

Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.