Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FÖRENADE ISRAELINSAMLINGEN

Lev Ha'Ir i Jerusalems innerstad
ett historiskt minnesmärke som lever upp igen

Av Janet Mendelsohn Moshe

Den gamla vägen, som leder från Jaffas hamn till gamla staden i Jerusalem, är fortfarande i bruk. Då var det en smal grusväg, nu är det en flerfilig motorväg som är en av Israels mest trafikerade trafikleder. Längs dess vägrenar står gamla sönderskjutna militärfordon från mer än 50 år tillbaka - en gripande påminnelse om försöken att förse Jerusalem med oumbärliga förnödenheter, då staden var under ständig belägring åren 1947-48.

Vägen arbetar sig slingrande upp 800 meter över havsnivån - genom bergen fram till den historiskt muromgärdade staden Jerusalem.
Inte långt från Jerusalems infart ligger Mahane Yehuda, den livliga frukt- och grönsaksmarknaden vid Jaffavägen. Bakom dessa fruktstånd, som är överfyllda av nyskördad frukt och andra trädgårdsprodukter, gömmer sig kärnan till innerstadsområdet Lev Ha'Ir, som bokstavligt talat utgör stadens hjärta.
Under senare delen av 1800-talet grundades här två områden på ömse sidor om Jaffavägen, eftersom levnadsvillkoren försämrades innanför gamla stadens murar och folk började flytta ut därifrån. Man byggde små flerfamiljsbyar - ofta helt enkelt bara i form av ett långt radhus uppdelat i lägenheter med en central gård på baksidan, där det fanns både en vattencistern och en synagoga. Och där levde människorna tillsammans med landsmän från sina egna församlingar.

levhair1.gif
Wiener-centrets hus är beläget i Mazkeret Moshes närområde, som etablerades av den brittiske filantropen Moses Montefiori 1882, byggt för den askenasiska befolkningen. (judar från Östeuropa).

THE WIENER HERITAGE CENTER
The Wiener Heritage Center i Jerusalem ska invigas den 29 april 2001. Det har blivit omsorgsfullt utrustat för att kunna börja sitt pedagogiska arbete med att visa fram flera skikt av Jerusalems historia och därmed framhäva stadens betydelse för besökarna, som kommer från så många olika delar av vår värld. Den gamla huvudbyggnaden med anor från kolonialtiden, som använts som en idrottshall, har genomgått en genomgripande renovering och därefter inretts i minsta detalj så att allt var klart för inflyttning i god tid före invigningsdagen.

DEN INRE STADEN
I Jerusalems inre stad av idag bor judar som representerar varje hörn av världskartan, förklarar Uri Amedi, som är chef för Lev Ha'Irs kommunalråd. - Det var inte bara askenasiska och sefardiska judar som bott här sida vid sida i mer än ett sekel utan också religiösa och sekulära judar. Och idag lever här nya immigranter ett gott och stillsamt liv i detta mångfacetterade samhälle.
Wiener-centret utgör ytterligare ett färgstarkt inslag i den mosaik som skapar Lev Ha'Irs egen unika bild av det tjugoförsta århundradet. Men sakernas tillstånd var dock inte så uppmuntrande på 1970-talet. Efter sexdagarskriget 1967, då Jerusalem återförenades, byggdes nya förorter i stadens utkanter. Många började lämna den överbefolkade och hårt nerslitna stadskärnan. De äldre och fattigare blev dock kvar i centrum, medan unga starka familjer ville flytta till förstäderna. Trots att Lev Ha'Ir var fyllt av folk under affärstid, då salutorget Mahane Yehuda blomstrade, lockade området nattetid en problematisk typ av människor.

KEREN HAYESODS ROLL
Så började emellertid invånarna i det här grannskapet gradvis ta sig i kragen. De fick stöd av folk med ambitioner att bevara vad som fanns åt eftervärlden. Om de som redan bodde där inte hade tagit för sig, fanns det företagsamma byggare, som bara väntade på att få riva en mängd gamla bostäder för att ersätta dem med kommersiella höghus.
Uri Amedi kom till dessa trakter som ung socialarbetare, ivrig att kunna åstadkomma en förändring på tidiga 80-talet. Från början vände han sig till torghandlarna på marknaden eller "souken". Trots att marknaden blomstrade, med stenhård konkurrens, lyckades Amedi organisera kooperativa aktiviteter där köpmännen fick ordna med självhjälp samtidigt som de bidrog till kommunen i gemen.
Snart nog hjälpte Amedi till med att driva igenom demokratiska val och skapa en känsla av partnerskap både i souken och i Lev Ha'lrs bostadsområden.
1988 engagerade sig Keren Hayesod i den sociala förnyelse, som påbörjats i Lev Ha'lr. Till denna bidrog den fysiska förändringen i grannskapet, som skedde långsamt men säkert. Den åstadkoms av nyinflyttade familjer som återgav den ursprungliga ståtliga elegansen åt de arkitektritade stenhusen. Bostäderna blev större och mer lämpade att bo i.
Olika kommunaltjänster utvecklades också. I första hand gällde det att förse förskolebarnen och vanliga skolelever med fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Man inledde också en mängd olika projekt avsedda för grannskapets äldre befolkning.
En generös donation gjorde det möjligt att restaurera och utrusta Lev Ha'Irs kommunala centrum, som idag sjuder av aktiviteter för de över 5 000 människor som bor i grannskapet.

HANS WIENERS ENGAGEMANG
Hans Wiener, som i många år varit styrelseledamot i Keren Hayesod i Sverige, har i åratal letat efter ett lämpligt projekt, som kunde skapas till åminnelse av de medlemmar av hans familj som dödades under Förintelsen. Eftersom han ständigt och generöst givit sitt stöd åt Israel var det naturligt att han skulle söka sitt projekt i Jerusalem. Men Wienercentret är också det bästa tänkbara i mer än bara ett sammanhang. Wienercentret ska bli en informationskälla och en minnesgärd, som en symbol för de gravar som mina föräldrar aldrig nådde fram till, förklarar Hans Wiener i en liten skrift, som kommer att finnas på centret. I ett kapitel kallat "Exil och Förintelse - från Berlin till Auschwitz" berättar Wiener hur han och hans 3-åriga syster av sina föräldrar skickades till Sverige för att de skulle räddas undan Förintelsens eld.

Genom att den 14-årige Hans och hans lillasyster omedelbart blev åtskilda efter ankomsten och skickades på olika håll, är deras historia som den skildras i skriften fullkomligt hjärtskärande. 1945 fick han det bittra meddelandet att hans föräldrar mördats i Auschwitz. "Jag anser att det är av yttersta vikt att man fortsätter att styrka bevisen och högtidlighålla minnet av individuella personers liv", skriver Wiener. "I annat fall kommer rösterna från de tallösa döda offren snart nog att blekna bort och gå förlorade".
Ett gott partnerskap och en äkta vänskap har utvecklats mellan Uri Amedi från Lev Ha'lr och Hans Wiener med dottern Marion Wiener, som aktivt arbetat med projektet under de senaste två åren.
Uri Amedi tar sitt ansvar på fullaste allvar och säger: "Vi gör förvisso ett betydelsefullt arbete här, och jag tror att familjen Wiener insett detta. När allt kommer omkring har de ju faktiskt deponerat sin värld här hos oss, och vi vill göra vårt bästa för att det här projektet ska bli en verklig succé".

STUDIECENTER FÖR ISRAELER OCH TURISTER
Wiener-centret har grundats som ett studiecenter för att tusentals israeler och turister skall lära känna alla de historiska, religiösa och sociala traditioner som är Jerusalems arvedel. Centret ska samla och befästa viktiga data samt dokumentera grannskapets etniska mångsidighet. Det ska inbegripa ett bibliotek, en föreläsningssal, ett litet kontor med alla faciliteter såväl som ett litet kök och en vackert formad och svalt skuggad patio, som även kan tjäna som mötesplats för grupper.
En näraliggande idrottsplats har också restaurerats som ett led i projektet.
Wiener-centret ska inte bli något museum utan istället en livlig mötesplats för utflyktsgrupper och för kulturvandringar genom gatorna i detta historietyngda grannskap. Hans Wiener kunde inte ha valt en mer livsbejakande väg för att hedra sina föräldrar Käte och Franz Wieners minne. Wiener-centrets hus kommer definitivt att bli ett levande minnesmärke i deras namn.

Översättning Norma Wiel-Berggren

levhair2.gif
Uri Amedi är drivkraften för hela områdets rehabiliteringTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.