Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

FORSKNING

Vaccin mot blodförgiftning i sikte

Av J. Stefan Rokem

Toxic shock syndrome (TSS) är en typ av blodförgiftning som orsakas av toxiner från vissa stammar av bakterierna Staphylococcus och Streptococcus. Den kännetecknas av att man insjuknar mycket snabbt och att den snabbt kan leda till döden. Bakterierna finns normalt bl.a. på huden, i näsan och i armhålan. Symptomen liknar en allvarlig influensa med hög feber, lågt blodtryck, hudutslag, kräkningar och diarré. När TSS diagnosticeras i tid leder en snabbt insatt antibiotikabehandling till att bakterien inte kan fortsätta att föröka sig och då är faran över. Problemet för läkaren ligger i att ställa rätt diagnos på ett tidigt stadium.

Immunologisk överreaktion
Gifterna som dessa bakterier alstrar är lågmolekylära äggviteämnen (kedjor av aminosyror). De fungerar som "antigener", dvs. ämnen som stimulerar produktion av antikroppar. Antikroppar är nyttiga eftersom de utgör ett av kroppens försvar mot icke önskvärda inkräktare. Problemet är att vissa av bakteriegifterna överstimulerar immunsystemet. De symptom som beskrivs ovan orsakas av denna överproduktion av antikroppar. Normalt kan främmande ämnen som kommer in i kroppen avväpnas av endast en liten del av de antikroppsproducerande cellerna. Men just gifterna från de två nämnda bakteriestammarna kan aktivera allt för många, 30-40 %, av de antikroppsproducerande cellerna. Detta har framkommit vid försök på möss. När det händer, uppstår TSS symptomen som inte går att hejda. De antikroppsproducerande cellerna "sprutar" ut ämnen som vid normal stimulering brukar försvara oss mot sjukdomsalstrarna. Överreaktionen mot gifterna leder till "översvämning" av antikroppar vilket cellerna och därmed hela organismen inte klarar av.

Peptider som vaccin
Professor Raymond Kaempfer, avdelningen för molekylär virologi vid Hebreiska universitetet - Hadassah medicinska högskola i Jerusalem, har tillsammans med medarbetare forskat fram en peptid, bestående av tolv aminosyror, som blockerar överstimuleringen av immunsystemet hos möss som injicerats med gifter från bakterierna. Denna strategi, att blockera TSS- reaktionen på ett tidigt stadium, lovar gott om möjligheten att kunna utveckla ett vaccin. Detta ska kunna förhindra gifterna från bakterierna att göra skada. Det visade sig också, att det var möjligt att genom behandling med den speciella peptiden bota en del av mössen fastän symptomen av TSS redan inträtt. Detta ger hopp om att kunna hejda de livshotande reaktionerna och därmed hindra dödlig chock. Av de möss som fick peptiden överlevde mer än hälften.

Framtidsutsikter
Alla nya läkemedel kräver rigorösa tester innan de släpps ut på marknaden. Prof. Kaempfer hoppas att avsluta de ytterligare djurförsök som krävs inom det närmaste året. Det ska tilläggas att alla djurförsök görs under kontinuerlig tillsyn och enligt internationella föreskrifter. När djurförsöken visar att preparatet inte ger otillbörliga biverkningar kan kliniska tester inledas enligt godkända regler. Därefter kan man bedöma om professor Kaempfers vaccin kan bli en säljframgång för israelisk farmaceutisk industri.
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.