Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Keren Hayesod

nr3-97 s24

Värdefulla svenska insatser i Beersheva under 15 år - en tillbakablick

Det första projektet som Förenade Israelinsamlingen engagerade sig i var ett ungdomscenter i Beersheva Dalet. Man gick in där med medel från de judiska församlingarna i Sverige samt en del donationer. Stadsdelen Dalet ingick på sin tid i premiärminister Menachem Begins aktion för att lyfta upp och förnya försummade och socialt nedgångna bostadsområden i Israels s.k. utvecklingsstäder. Projekt Renewal, som aktionen kallades, blev en stor framgång och stötte på ett generöst gensvar från västvärldens judar. I projektet ingick ett moment av partnerskap genom att det skapades goda personliga kontakter mellan diasporan och det israeliska samhället utanför storstäderna.

De första äldrecentret blev lyckad förebild
Efter den lyckosamma satsningen på ungdomscentret och de fina relationer vi fick med områdets socialchef Mordechai (Jaguar) Abergel och hans hustru Raymonde, beslöt styrelsen för svenska Keren Hayesod att stanna kvar i Beersheva. Ett dagcenter för äldre i Dalet, i samarbete med övriga nordiska Keren Hayesod avdelningar, blev nästa projekt som invigdes för ca 10 år sedan och blev en mycket lyckad social satsning. Samma ritningar användes sedan för att bygga ett flertal liknande centrer i andra delar av landet.

Tandklinik för obemedlade
Tack vare en större gåva från direktör Pär Stenberg kunde detta center förses med en tandklinik för obemedlade - som samtidigt skapade arbete för nyinvandrade tandläkare. Tandvården i Israel är i huvudsak privat och oöverkomlig för många. I höst kommer tandkliniken att byggas ut med 40 kvm och en tredje stol.
Två handikappbussar för att kunna transportera rullstolsbundna pensionärer till och från centret blev nästa donation av Pär Stenberg, som under tiden utnämnts till hedersmedborgare i Beersheva. Sedan operation Exodus började och antalet ryska nyinvandrare ökat explosionsartat, särskilt i Beersheva, har centret tagit emot sina gäster i två skift.

Modellskapande skolexperiment
Pär Stenbergs intresse för ungdomsverksamhet kom till uttryck i en mycket stor satsning de senaste åren på en nedläggningshotad grundskola i Beersheva Dalet, som omvandlades till en eftersökt elitskola, Alumotskolan. Den har faktiskt bidragit till att höja nivån i hela området. För första gången blev de socialt handikappade barnens föräldrar intresserade av sina barns utbildning, genom att det i skolan skedde en naturlig blandning med barn från andra socialgrupper. Pär Stenberg skänkte ett laboratorium där barnen kunde utföra naturvetenskapliga experiment och initierade undervisning i engelska värd namnet, med datorer för barnen. Förra året invigdes så ett nytt fint bibliotek, igen välutrustat med datorer. Här ställde fru Sonja Rydheborg tillsammans med Pär Stenberg upp med en mycket generös donation.

Konvalescenthem med 20 sängar klart hösten 1996
De och många andra generösa givare ställde upp ytterligare en gång för det nya svenska konvalescenthemmet intill vårt första dagcenter. Det kunde invigas hösten 1996. Vi har berättat om det i Menorah nr 4, 96.
Där finns plats för 20 patienter och omfattar även Carmen och Bertil Regnérs Rehab-center och en ögonklinik för synundersökningar som skänkts av Carmen Regnér.
Därmed kan vi nu gå vidare med andra behjärtansvärda sociala projekt och tar tacksamt emot nya donationer och arv.
Idag har Projekt Renewal omvandlats till Partnerskap 2000. Meningen är att vi ska kunna få glädje av samarbetet också i våra församlingar och deras institutioner och medlemmar. Beersheva kommun vill gärna sända hebreisk- och engelsktalande ungdomsledare till oss, exempelvis till Glämsta. Kanske kan det bli något av denna tanke redan nästa sommar.
Franz T Cohn


Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.