Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen

2-97 s.26

Keren Hayesods hederspresident på blixtvisit i Stockholm

Mendel Kaplan är en man som politikerna lyssnar till, men han har en anspråkslös framtoning, när man vill intervjua honom.
-Min farfar var smed, min pappa svetsare. Själv har jag lärt mitt yrke från grunden i Sydafrika, där jag är född och uppvuxen och där jag mötte min fru. Men alla våra barn bor i Israel och är sanna israeler.
Mendel Kaplan, framgångsrik stålindustrimagnat i Sydafrika och i Israel, mecenat av stora mått, står i daglig kontakt med premiärministern och alla andra makthavare. Till hans råd och klokskap förlitar sig alla. Han har gjort stora insatser inom Jewish Agency och Keren Hayesod. I denna var han världspresident 1984-87. Därefter var han i fyra år ordförande i Jewish Agency's Board of Governors, d.v.s. dess fullmäktigeförsamlingen, och är sedan 1995 Keren Hayesods hederspresident. En oerhört aktiv sådan. Han flyger runt i världen för att se hur arbetet fungerar, möta nyckelpersonerna för diskussioner. Men han gör inget väsen av sina insatser.
-Jag är en israel, betonar han och menar att det säger ju allt, mer än fina titlar. –Jag älskar mitt land och mitt folk och delar min tid mellan Israel, där vi har skapat oss ett vackert hem i Jerusalem, och Kapstaden, där vi fortfarande har kvar ett älskat hem. Mitt första besök i Israel var för 40 år sen, och för 25 år sen beslöt min fru Gil och jag att vi skulle skapa oss ett andra hem i Jerusalem. Tre år senare tog jag med mig hela familjen till Israel och vi flyttade in i Yemin Moshe.

Mendel Kaplan har aldrig haft ambitionen att få en plats i Knesset, men hans inflytande är stort i alla läger.
-Jag är ingen politiker formellt sett. Men i praktiken kan man inte verka inom våra organisationer utan att arbeta politiskt.
Israels väl och ve hänger ju intimt ihop med hur politiken hanteras. Och trots alla de hinder som oavlåtligt försenar fredsarbetet, är Mendel Kaplans framtidsperspektiv löftesrikt.
- Israel är inte längre ett litet babyland, och om 10-15 år kommer vi att ha en ännu mycket större judisk befolkning än idag. Med vår stora invandring har vi för närvarande 14% arbetslösa bland nykomlingarna (men endast 6,5 % i snitt för hela den arbetsföra befolkningen), men om 5-6 år ska den siffran ha sjunkit till hälften. Och vår BNP, som redan är aktningsvärd, kommer att öka väsentligt. -Israels uppgift är att ta emot varenda jude i hela världen, som vill komma till sitt eget land. Många tror att det är ett betungande handikapp när vi t. ex. får ta emot hundratals ryska läkare på en gång. Istället har det varit en välsignelse. Tack vare detta har vi fått en mycket bättre och mer utbyggd konvalescentvård, något som vi knappast hade tidigare. Det är bara ETT exempel.

Vi betraktar våra invandrare som en värdefull tillgång
-Vi betraktar våra immigranter som en värdefull tillgång. I min egen bransch, stålet, har en rysk immigrant och forskare kommit med en epokgörande uppfinning med ett slags plasma, som gör att man kan rena stålet från rost på kemisk väg utan att miljön blir lidande. Det är ett rent mirakel.
-Men vår primära och allra viktigaste uppgift är att värva flera ungdomar, göra det möjligt för många fler unga att komma till Israel och stanna här. -De unga är ju vår framtid!

Som den kloke man han är har Mendel Kaplan skrivit 6 böcker, alla mycket läsvärda. Bland dem nämner han "In Search of a Minyan", som handlar om hur man kan få söka efter den traditionella gruppen på 10 män, som krävs vid så många tillfällen i livet.
Just nu skriver han en bok om Davids stad, som ska komma ut nästa år. Men han är inte ensam författare utan delar uppgiften med ytterligare någon expert. -Arkeologi är mitt stora fritidsintresse, och därför har jag sponsrat de här omfattande utgrävningarna, som skänker oss så mycket kunskap att ytterligare bekräfta och fördjupa vår historieskrivning med, slutar han för att få tid att förbereda sitt tal vid kvällens Israelfestival.

Norma Wiel-BerggrenTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.