Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Israel vid 50

98-nr3s19

DE KÄMPADE FÖR DET NYA ISRAEL


Av ARNE LAPIDUS, Israel

Han gick i krig för Israel. Samuel Gutman från Göteborg var en av de svenska veteranerna på plats för jubileet. För 50 år sedan var han med och kämpade i kriget för det nyfödda Israel. I dag är han stolt över sin insats som frivillig soldat.

- Det var min plikt att hjälpa Israel efter massakern på sex miljoner judar under Förintelsen, sade Samuel Gutman, som själv överlevde en rad koncentrationsläger som Buchenwald och Bergen-Belsen.
Vi träffar honom vid Latrun, en strategisk punkt intill huvudvägen mellan Tel Aviv och Jerusalem. Där utkämpades några av de blodigaste striderna under kriget 1948. De israeliska trupperna slogs tillbaka gång efter gång när de försökte storma den befästa kullen - innan de till slut intog den.
- Jag skickades till fronten direkt efter ett par veckors utbildning. Jag kämpade vid Latrun, i Galiléen, överallt, berättar Gutman. Han sårades i striderna i Galiléen, fick granatsplitter i ögonen. Han låg två månader på sjukhus, innan han blev återställd.

Besöker Israel ett par gånger om året
Efter sina dramatiska krigsinsatser återvände han hem till en betydligt fredligare tillvaro i Göteborg, där han säljer barnkläder i sin affär. Gutman har i alla år upprätthållit kontakten med Israel och besökt landet ett par gånger om året. Hans dotter bor där sedan många år. Nu kom han till den gamla krigsskådeplatsen för att återförenas med många andra grånade soldater lagom till 50-årsjubileet. Cirka 3 500 frivilliga från utlandet, de flesta judar, ställde upp 1948. 500 av dem kom till en minnesrik jubileumsvecka, inbjudna av Israels försvarsmakt. Vid ett nostalgiskt besök i Latrun, där många av dem kämpat, beundrades de israeliska pansartruppernas museum.
Åtta svenskar i 70-årsåldern hade infunnit sig till jubileet. Många av dem hade med sig hustru och barn. Det var dags att visa familjen var pappa hade kämpat som ung.
Gutman reste till Israel tillsammans med Max Schuldiner, en annan frivillig från Göteborg. Men denne insjuknade och kunde inte vara med vid ceremonierna.
- Jag är mycket stolt över att komma hit och se hur Israel har utvecklats under 50 år. Och jag är mycket stolt över att vi hjälpte landet att överleva. Jag hoppas innerligen att det snart ska bli fred mellan israeler och araber, säger Gutman.

Visade att israelerna inte var ensamma
Veteranerna lade ned kransar vid ett monument för de utlandsfrivilliga som stupade; 119 föll i strid, bland dem en ung man från Sverige.
- Vår viktigaste insats var psykologisk och moralisk. Vi visade israelerna den gången att de inte var ensamma, att det fanns andra som engagerade sig,
förklarar David Wiorek från Stockholm som tjänstgjorde i Israels flotta den gången, liksom även vännen Frank Rosenthal. Wiorek "kamperade ihop" med Leif Elving från Kumla, som dödades vid ett flyganfall mot deras båt. Han var sjöman, den ende icke-juden bland de svenska frivilliga, som hoppade av från en apelsinbåt i Haifas hamn för att slåss för den unga judiska staten.
- Jag känner att jag var med när historia skapades. Min egen insats var obetydlig. Min son bor nu i Israel så man kan säga att cirkeln är sluten, säger Leo Tixell från Helsingborg, som tjänstgjorde i ett pansarvagnskompani. De gamla soldaterna berättar att den judiska armén Haganah, föregångaren till Israels krigsmakt, hade ett rekryteringskontor i Stockholm. Man organiserade också militär utbildning på Värmdö utanför Stockholm.
- Vi sprang omkring i skogen, hade konditionsträning och slogs med käppar, minns Tixell. Mest känd av de svenska krigsfrivilliga blev så småningom Sigvard Marjasin, som var ung flottist i Israel innan han återvände hem för en omväxlande karriär i Sverige. Också Marjasin var på plats i Israel tillsammans med de andra veteranerna.

Copyright: Göteborgs-Posten
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.