Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

POLITIK

Svensk Israel-Information har återstartats

på initiativ av de judiska församlingarna i Sverige och Förenade Israelinsamlingen. Den stöds av flertalet judiska och sionistiska organisationer i Sverige och av medlemmarna i dess stödförening. Två informatörer har anställts och har börjat arbeta. De har stöd av frivilliga medarbetare som ställer upp i mediadebatter och med artiklar i pressen. Organisationen har följande målsättning enligt ändamålsparagrafen i sina stadgar: "Svensk Israel-Information är en ideell förening med ändamål att aktivt delta i den offentliga debatten, samt på annat sätt bidraga till att information om Mellanösternkonflikten och fredsprocessen sprids i Sverige ur ett israeliskt/judiskt perspektiv. Syftet är att bidra till en allsidig belysning av Israel och konflikten i Mellanöstern. Svensk Israel-Information är inte bunden till någon regering. Svensk Israel-Information arbetar utifrån ovannämnda intressen, oavsett vilken politisk inriktning, som israelerna i demokratiska val har utsett att leda Israel."

För att Svensk Israel-Information skall kunna arbeta effektivt behövs många frivilliga bidrag. Välkommen med årsavgiften kr 150 till Stödföreningen samt dessutom gärna en gåva, liten eller stor! TACK!

Postgiro 50 66 65-9 eller med Förenade Israelinsamlingens bifogade inbetalningskort.
Postadress: Box 5053, 10242 Stockholm. Hemsida:www.svenskisraelinfo.nu
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.