Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

AKTUELLT UPPSLAGSVERK

Historien om Israels tillkomst
nu på cd-rom!
Svensk Israel-Information - tillsammans med Tidskriften Menorah - har utkommit med cd-romskivan

Mellanöstern 1947 - 2000 - Historien om Israels uppkomst och vidare öden

Med 29 olika textavsnitt, vart och ett med flera underavsnitt omfattande 77 000 ord; unika bilder och kartor; ljud- och videoavsnitt; 40 internationella avtal och andra relevanta dokument, är produktionen en guldgruva att ösa ur. Med denna programvara kan du snabbt tränga in i ämnet, eller repetera och fördjupa dina kunskaper.

Svensk Israel-Information (nu tyvärr nedlagd) och Tidskriften Menorah gör inga anspråk på att ge en objektiv eller entydigt sann bild av den arabisk-israeliska konflikten. I stället vill vi med cd-romskivan försöka att ge fakta och bakgrund till de historiska händelserna.. Dessa saknas ofta i de svenska skolornas undervisningsmaterial och i medias framställningar.

Kartor, bilder, videoklipp och länkar
I ett kronologiskt ordnat menyfönster - som liknar Windows hjälpfunktion - finns flikarna: Innehåll, Sök och Favoriter. Via flikarna kan man öppna olika textavsnitt som sträcker sig från Abraham till sista december 1999. Vidare kan man göra sökningar på relevanta ord och skapa sin egen lista av favoriter.
I de olika textavsnitten finner man kartor, bilder och länkar till relevanta dokument. Bland dessa finns det brittiska mandatets stadgar för Palestina 1922, FN:s delningsplan från 1947, vapenstilleståndsavtalen från 1949, PLO:s stadgar, Hamas stadgar, Oslodeklarationen, fredsavtalen mellan Israel och Egypten, mellan Israel och Jordanien med mera.
I den löpande texten finns även länkar till videoklipp med ljud, som exempelvis visar hur Israels förste premiärminister, David Ben-Gurion, läser upp självständighetsförklaringen 1948.

Lättillgänglig information
Cd-romskivan förmedlar informationen på ett pedagogiskt och lättläst sätt. Dessutom är såväl viktiga dokument, som text- video- och ljudavsnitt lättillgängliga. Cd-romskivan är således ett unikt redskap: Den ger dig, som privatperson eller student, möjlighet att själv studera viktiga dokument som berör konflikten i Mellanöstern. Med menyfönstrets valmöjligheter kan du läsa i egen takt, plocka fram den information som känns relevant just nu, och snabbt repetera och kontrollera gamla kunskaper

Vad säger egentligen resolution 181, 242 eller 338?
Vad är sant och osant om Jerusalem?

I den politiska debatten bollas ofta med olika FN-resolutioner i propagandasyfte. Även termen folkrätt används flitigt. Sällan dock med erforderlig sakkunskap. Cd-romskivans kapitel 29 ger dig originaltexten av 40 internationella dokument och avtal, här överskådligt samlade och lättåtkomliga. Övrig text har skrivits och redigerats av en folkrättsexpert.

Så beställer du skivan:
Skivan kostar 150:- inkl. porto (i Sverige) och finns att beställa från Menorah. Enklast beställer du skivan genom att sätta in 150:- per styck på Menorahs postgiro 45 42 60-1. Märk talongen "CD-ROM." Du kan även ringa 08-667 6770, eller faxa din beställning till 08-663 7676, eller beställa via e-post: kh-uia@swipnet.se
Cd-romskivan är avsedd för en pc med Windows 95/98/2000 eller NT 4.0. Om du använder en Windows NT version, så måste den vara installerad med Service Pack 3 eller högre, Intemet Explorer 4+ samt Microsoft Media Player. Minimum 16 MB RAM för Windows 95/98/2000. Minimum 32 MB RAM för NT.
cdrom

Faktahäften och andra skrifter om Israel och Mellanöstern kan beställas
Följande bakgrundsmaterial, som utgivits av Svensk Israel-Information,
kan fortfarande erhållas från Menorah, Box 5053, 102 42 Stockholm.
Fax 08-663 7676, e-post:
kh-uia@swipnet.se
1. Folkrätt och den arab-israeliska konflikten
2. Jerusalem och fredsprocessen
3. Muslimsk fundamentalism - ett hot mot freden i Mellanöstern
4. Mellanöstern på väg mot fred
5. De israeliska araberna
6. Judisk invandring till Israel (och arabiskt motstånd)
7. Israels kristna minoritet

8. Aktuellt maj, 1998 "En judisk 50-årings historia"
9. Aktuellt oktober 1998 "Kan Israel överleva en palestinsk stat?"
10. Aktuellt februari 1999 "Har demokratin en chans i ett Palestina?"

Ange häftets nummer, Ditt namn och Din adress, så skickar vi häftet utan kostnad. Önskas flera häften eller större antal, förbehåller vi oss rätt att debitera porto.

Den faktaspäckade boken
Arab Building in Jerusalem 1967 - 1997 av stadsplaneraren Israel Kimhi tar död på många av de myter som sprids om påstådd diskriminering av arabiskt byggande i Jerusalem. Boken påvisar också skillnaden mellan israelisk-västerländsk stadsplanering som tar hänsyn till medborgarnas behov av infrastruktur och samhällsnyttiga inrättningar och en arabisk mer eller mindre anarkisk byggenskap där det modern samhällets behov sällan beaktas. Skillnaden i synsättet leder till konflikter där märkligt nog just västerlänningar i sina välplanerade samhällen ofta försvarar anarkismen.
Ett mindre antal finns att köpa för kr. 50 inkl. porto. Postgiro 454260-1Textlänkar
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.