Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

ANNONS

Låt Ditt namn leva
vidare i Israel!

Du kan hjälpa människor, främst nyinvandrare, både unga och gamla, med skolor, utbildning eller vård - och därmed låter Du Ditt namn leva vidare i något bestående som Du är med om att skapa.
Hösten 1998 invigdes vårt senaste dagcenter för äldre i Beersheva-Gimmel. Nu bygger vi ett rehabiliteringscenter för fysiskt handikappade i Beersheva-Ramot. I Jerusalems innerstad inreds ett nytt studiecenter till minne av en donators föräldrar. Vi fortsätter att skapa fler studieplatser för ungdomar vid Galilskolan nära Akko. Andra projekt väntar också på donationer för att kunna genomföras.

flygfoto Något att vara stolt över!Flygfoto av Western Galilee College, Galilskolan intill Akko vid kusten norr om Haifa.
Det U-formade huvudkomplexet har byggts med donationer och arv från Sverige. Skolan har 7 500 studenter.

Testamentera eller donera till

"Keren Hayesod Charity Trust i Jerusalem" som är Förenade Israelinsamlingens donations- och arvsfond. Den är befriad från arvs- och gåvoskatt. Vi ser till att Din vilja blir förverkligad på det sätt som Du önskar.

Adressen är c/o Förenade Israelinsamlingen, Box 5053, 10242 Stockholm.

Du får kostnadsfri hjälp att skriva testamente eller gåvobrev genom någon av våra advokater:
Stockholm: Advokat Claude Zacharias, tel. 08-662 9010, m.fl.
Göteborg: Advokat Allan Garellick, tel. 031-415581
Malmö: Advokat Michael Wilensky, tel. 040-239600


Vill Du veta mer om våra projekt, ring 08-667 6770 och tala med Ulf Cahn.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.